Novinky
Home / Archívy autora: artefactum

Archívy autora: artefactum

História obce Dechtice

DECHTICE, obec na úpätí Malých Karpát, bola osídlená už v eneolite, v dobe bronzovej i laténskej. Prvá písomná zmienka je Z ROKU 1258 (villa Degce). Dechtice patrili panstvu Dobrá Voda, od XVI. storočia mali charakter zemepánskeho mestečka. Urbár z roku 1568 je nazvaný „Urbár hradov Dobrá Voda a Dechtice“, zdôvodnením može byť lokalita „Podhradyščo“, ale v XVI. storočí bola na ... Čítať viac »

Čo je Zumba

Zumba kombinuje dynamickú latinsko americkú hudbu a unikátne a exotické tanečné a aeróbne pohyby. Tance ako Salsa, Merengue, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dancing. Je efektívna, založená na princípe intervalového tréningu, ktorý maximalizuje výdaj kalórií, spaľovanie tukov a tónovanie svalov. Choreografie zahŕňajú striedanie rýchlych a pomalých rytmov na princípe vytrvalostného intervalového tréningu s cieľom vyformovať a posilniť celé telo ... Čítať viac »

Kostol Všetkých svätých

románska rotunda z roku 1172 „Horný kostolík“, „Kostolík“,“ Rotunda“ Dechtice sú starým sídlom, ale prvý raz sa spomínajú až v listine uhorského kráľa Bela IV. z roku 1258, ktorou daruje zem Bohunice županom Zoduchovi a Serefeldovi. Túto zem ohraničuje riečka Blava a „veľká cesta, ktorá zostupuje z dediny Dechtice““…magna via, quale descendit de villa Degce…. O dnešných Dechticiach sa nedá ... Čítať viac »

Katarínka

V najzápadnejšom výbežku dechtického chotára, v lone malých karpát stoja ruiny kostola a kláštora sv. Kataríny. kláštor františkánov na Katerinke nechal založiť gróf Krištof Erdődy v roku 1618. Zrušený bol Jozefom II. v roku 1786. Do opustených priestorov boli nasťahovaní vojenskí invalidi.V roku 1835 bol ešte v areáli strážca Jozef Kollár. Neskôr budova úplne spustla, stala sa lacným zdrojom stavebného ... Čítať viac »

Obchody

Rozličný tovar PADYŠÁK Dechtice 167, Dechtice, 91953 Zodpovedný vedúci: Roman Padyšák Telefón: 033 / 5575 701   Otváracia doba: Pondelok 5:30  – 17:00 Utorok 5:30  – 17:00 Streda 5:30  – 17:00 Štvrtok 5:30  – 17:00 Piatok 5:30  – 17:00 Sobota 5:30  – 12:00 Nedeľa zatvorené Supermarket COOP JEDNOTA Prevádzka 02-026 – Supermarket Dechtice č. 486 Zodp. vedúca: Renáta Chmelová Otváracia ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.3.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 14.3.2014 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Návrh a schválenie komisie podľa zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov článok 7 bod. 5 písm. a. Určenie platu starostu obce na rok 2014 Rokovací poriadok Obecného ... Čítať viac »

Dechticická Hokejbalová Liga 2012 -2013

DECHTICKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA 2012-2013 PRAVIDLÁ ROZPIS ZÁPASOV VÝSLEDKY: 1. HRACÍ VÍKEND 1.-2.XII.2012 2. HRACÍ VÍKEND 8.-9.XII.2012 3. HRACÍ VÍKEND 15.-16.XII.2012 4. HRACÍ VÍKEND 22.-23.XII. 2012 5. HRACÍ VÍKEND 5.-6. I.2013 6. HRACÍ VÍKEND 12.-13.I. 2013 7. hrací víkend 19.-20. I. 2013 8. hrací víkend 26.-27.I. 2013 9. hrací víkend 2.-3. II. 2013 Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.11.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 28.11.2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Návrh VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice Návrh rozpočtu na rok 2014-2016 Riešenie situácie DHZ Dechtice Oboznámenie sa so štúdiou zástavby územia Športová ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.09.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 27.9.2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Dechtice za školský rok 2012/2013 Informácie o súčasných investičných akciách v obci Dechtice a informácia o príprave žiadostí o dotácie Žiadosti, rôzne ... Čítať viac »