Novinky
Home / Archívy autora: Peter Roháč

Archívy autora: Peter Roháč

POZVÁNKA NA DIVADLO

Farský úrad, v spolupráci s Obecným úradom v Dechticiach vás srdečne pozýva v nedeľu 26.1.2020 o 17:00 do dechtického kultúrneho domu na predstavenie divadelnej hry Stanislava Štepku KONEČNÁ STANICA v podaní divadelného súboru HLAVINA z Radošiny. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok z predstavenia bude použitý na obnovu Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach. O predstavení >>   Čítať viac »

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 24.1.2020 od 8:00 do 11:00 bude prerušená dodávka elektriny pre nasledovné adresy: Dechtice č. 324, 325 a 326 Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 27.1.2020 od 8:00 do 12:00 bude prerušená dodávka elektriny pre nasledovné adresy: Dechtice č.256, 257, 258, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 a 276 ... Čítať viac »

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

V súlade s výzvou na predkladanie ponúk, podľa § 117 zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Zariadenie do učební – nákup didaktických pomôcok“, Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, uvádzame výsledné poradie uchádzačov: MIVASOFT spol. s r.o., M.R.Štefánika 14, 92701 Šaľa, prevádzka: Bratislavská 48, 92401 Galanta Etechnology, s. r. o., Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec ŠKOLEX spol. s. ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov uskutočnilo vo štvrtok,  12. 12. 2019  v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Prerokovanie Návrhu rozpočtu na rok 2020, rok 2021, rok 2022 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce ... Čítať viac »

Rozprávka 1. adventnej nedele

Prvého decembra roku 2019 bola nedeľa, ktorá bola zároveň prvou nedeľou adventou. V Dechticiach je už tradíciou, že prvú adventnú nedeľu vítajú skôlkári zo Základnej školy s materskou školou v Dechticiach svojou Rozprávkou prvej adventnej nedele. Poobede sa miestny kultúrny dom zaplnil rodičmi, starými rodičmi, súrodencami a širokým príbuzenstvom mladých hercov a herečiek, ktorí pod vedením svojich učiteliek predviedli, čo ... Čítať viac »

Projekt REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY – DECHTICE

Obec Dechtice realizuje projekt Rekonštrukcia materskej školy- Dechtice, ktorého cieľom je skvalitniť predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci Dechtice. Projekt je realizovaný prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (IROP-PO2-SC221-2016-10). Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obce.   Čítať viac »

Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice

VYHODNOTENIE ZÁKAZKY Zverejnené 13.11.2019 Názov zákazky: Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice Interné číslo zákazky: 128/ 2019 Zverejnená: 29.10.2019 Ukončená: 12.11.2019 Predpokladaná hodnota: 16973,13 € bez DPH Predpokl. obdobie realizácie: do 15.12. 2019 Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2019 12:00 Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie Typ produktu: TENDERnet PROFI   Zadávateľ Firma: Obec Dechtice IČO / DIČ / IČDPH: 00312363 / ... Čítať viac »