Novinky
Home / Archívy autora: Peter Roháč

Archívy autora: Peter Roháč

Koronavírus – opatrenia a informácie

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Bol potvrdený prenos koronavírusu SARS-CoV-2 z človeka ... Čítať viac »

Dechtice sú rúškovo sebestačné

Od pondelka 16.3.2020 začali Dechtičania, pod vedením starostu Karola Zachara, svojpomocne riešiť nedostatok ochranných rúšok, ktoré sú v rámci prevencie pred šírením koronavíru SARS CoV-2 nielen veľmi potrebné, ale v súlade s preventívnymi opatreniami sú nevyhnutné pri vstupe do obchodov, ordinácií, lekární, či prostriedkov hromadnej dopravy. V budove obecného úradu sídli aj súkromné krajčírstvo – a práve to sa stalo ... Čítať viac »

Verejné vyhlášky

OBEC KÁTLOVCE – Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, Trnava Verejná vyhláška – ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE – rozhodnutie o umiestnení zmeny stavby Rekonštrukcia komunikácie ku Katarínke Zverejnené 19.3.2020 ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2  (piata aktualizácia) Zverejnené 18.3.2020 ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení ... Čítať viac »

Výrub drevín

VÝRUB STROMOV – Oznámenie o začatí konania – 1 ks čerešňa  (zverejnené 10.3.2020) VÝRUB STROMOV – Oznámenie o začatí konania – 2 ks smrek (obec Dechtice) (zverejnené 27.1.2020) VÝRUB STROMOV – Oznámenie o začatí konania – 1 ks borovica (obec Kátlovce) (zverejnené 27.1.2020) VÝRUB STROMOV – Oznámenie o začiatí konania – 3 ks orech, 1 ks jaseň (Haršányiová) (zverejnené 27.1.2020) Čítať viac »

Verejné obstaranie – Vytvorenie odborných učební v Základnej škole Dechtice

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Čestné vyhlásenie 1 Čestné vyhlásenie 2 Návrh na plnenie kritérií Pôdorys 1.PP – existujúci stav Pôdorys 1.PP – navrhovaný stav Pôdorys 2.NP Technická správa Výkaz výmer ZS Dechtice – krycí list rozpočtu Všetky dokumenty v pôvodných formátoch (.pdf, .docs a .xls) si môžete stiahnuť tu:  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  *.zip Čítať viac »

FAŠIANGY – VIDEOARCHÍV

NA STRÁNKE SA PRACUJE FAŠIANGY 2007 18.2.2007 Fašiangy sa sprievodom regrútov tancujúcich podšabľový tanec za doprovodu dychovej hudby sporadicky slávili už v minulosti. Po niekoľkoročnej prestávke členovia DH Dechtičanka  s partiou mladých ľudí obnovili v roku 2007 túto tradíciu a odvtedy sa ju darí udržiavať.   FAŠIANGY 2009 20.2.2009   FAŠIANGY 2010 13.-14.2.2010 V roku 2010 sa okrem sprievodu konala aj fašiangová veselica ... Čítať viac »