Novinky
Home / Archív obecných správ (stránka 10)

Archív obecných správ

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dechtice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.3.2016 začala na základe žiadosti Ing. Ivana Pádeja, Dechtice 334, konanie č. DEC- 21/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks smrek obyčajný a 1 ... Čítať viac »

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku pre účel rozšírenia dobývacieho priestoru

Vec: Zmena poľnohospodárskeho druhu pozemku podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rada Slovenskej republiky č. 220/2004 Z,z, o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v k.u. Dechtice Text verejnej ... Čítať viac »

Faktúry 2016

    Faktúry obce Dechtice za obdobie Január 2016   Faktúry obce Dechtice za obdobie Február 2016   Faktúry obce Dechtice za obdobie Marec 2016   Faktúry obce Dechtice za obdobie Apríl 2016   Faktúry obce Dechtice za obdobie Máj 2016   Faktúry obce Dechtice za obdobie Jún 2016   Faktúry obce Dechtice za obdobie Júl 2016   Faktúry  obce Dechtice za obdobie August 2016   Faktúry obce Dechtice za ... Čítať viac »

PODPORTE NAŠU ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ

Podporte našu školskú jedáleň… Vážení rodičia, priatelia našej školy, naša školská jedáleň sa zapojila do súťaže “ Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“, ktorej usporiadateľom je Nadácia Renáty Zmajkovičovej.   Podporte našu školskú kuchyňu     Srdečne ďakujeme Žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ Dechtice Čítať viac »