Novinky
Home / Archív obecných správ (stránka 10)

Archív obecných správ

ODSTÁVKA VODY

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dnes, 4. 1. 2017 bude odstávka pitnej vody pre čísla domov 275 až 304. Voda bude odstavená dnes od 14:00 do 18:00 hodiny. Pustí sa na 2 hodiny od 18:00 do 20:00. Od 20:00 bude voda znovu zastavená až do rána do 6 hodiny . Zajtra ráno, 5. 1. 2017  od 600 do 800 ... Čítať viac »

Novoročný ohňostroj

Obec Dechtice pozýva všetkých občanov na tradičný novoročný ohňostroj, ktorý sa uskutoční 1. januára 2017 o 17. hodine na námestí. Po ohňostroji ste všetci srdečne pozvaní na Novoročnú kapustnicu, ktorá sa bude podávať v kultúrnom dome. Tešíme sa na stretnutie s vami. Čítať viac »

OZNAMY PRE PACIENTOV

OBVODNÁ AMBULANCIA Ambulancia  obvodnej lekárky MUDr. Čermákovej bude  od dňa 27. 12. 2016 do 30. 12. 2016 zatvorená. Súrne prípady ošetrí MUDr. Gréková v Jaslovských Bohuniciach. DETSKÁ AMBULANCIA Detský lekár MUDr. Ivan Sviežený nebude dňa 29. 12. 2016 ordinovať. V dňoch 27. 12., 28.12., a 30.12.2016 vybaví súrne prípady po telefonickom dohovore v čase od 8:00 do 13:00. Súrne prípady ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 13.12.2016 o 18:00 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Návrh a schválenie VZN č. 7 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Dechtice Návrh a schválenie VZN č. 8 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dechtice Návrh rozpočtu obce Dechtice na rok 2017 ... Čítať viac »

Zvesené z úradnej tabule

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti:              Peter Jankovič Naposledy bytom:                  Dechtice Miesto uloženia:                    Obecný úrad Dechtice Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach, na podateľni v úradných hodinách. Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. ... Čítať viac »

TJ Družstevník Dechtice – 2016/2017 – jesenná časť súťaže

VI. liga – MEVA SPORT – OBFZ  TT  2016 -2017  jesenná časť. 16.kolo 5.3.2016 Dechtice – Siladice  2:2 Detail zápasu Zostrih zápasu Zápas 16. kola Dechtice – Siladice bol kvôli nevyhovujúcemu terénu odohraný 25.4.2016 17.kolo 13.3.2016 Dechtice – Leopoldov 2:4 Detail zápasu Zostrih zápasu 18.kolo 20.3.2016 Dechtice – Zeleneč 1:0 Detail zápasu Zostrih zápasu 19.kolo 27.3.2016 Zavar – Dechtice  0:0 Detail zápasu 20.kolo ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.9.2016

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 13.9.2016 o 18:00 v obášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Kontrola plnenia rozpočtu obce a jej rozpočtovej organizácie k 31.08.2016 Rozpočtové opatrenia číslo 5 a 6, ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 2016 Návrh VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a ... Čítať viac »

ZS dovolenka

Obvodná lekárka MUDr. Želmíra Čermáková oznamuje pacientom, že od 30. augusta do 11. septembra 2016 sa v ambulancii v Dechticach nebude ordinovať. V amulancii nebude ani sestra. Zastupovať bude MUDr. Danka Gréková  v Jaslovských Bohuniciach. Informácie TU Čítať viac »