Novinky
Home / Archív obecných správ (stránka 10)

Archív obecných správ

Prerušenie distribúcie elektriny

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ oznamuje, že dňa 4.5.2017 v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. plánuje prerušenie distrubúcie elektriny adresách miesta spotreby: Dechtice č. 1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107/VZ, 109, 11, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118/PR, 118/VE, 12, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127/VE, 128, 129, 13, 130, 131, 132, ... Čítať viac »

Vtáčia chrípka – zrušenie opatrení !

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zrušila svoje opatrenie vydané v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u chovateľa v obci Horná Krupá. Chovateľom sa doporučuje aj naďalej v nasledujúcom období dbať na zvýšenú opatrnosť a snahu v maximálnej miere zabrániť kontaktom domácej hydiny a vtáctva s divožijúcimi vtákmi. Archív: správa o výskyte vtáčej chrípky v Hornej Krupej a súvisiacich opatreniach ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.2.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa konalo  14.2.2017 o 18:00 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov obce a RO k 31. 12. 2016 Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016 Informácie starostu obce Rôzne Diskusia Záver Zápisnica zo zasadnutia   Čítať viac »

IX. RODIČOVSKÝ PLES

Rodičovské združenie pri Základnej škole Dechtice vás pozýva na 9. rodičovský ples ktorý sa uskutoční v sobotu 28. januára 2017 o 19:00 hod. v KD Dechtice Vstupné: 20€ V cene je večera, káva, dezert víno a nealko Hudba: DJ Marián Kukla Predaj vstupeniek: Kvetinárstvo Mária Marková, 0905 936 434 Čítať viac »

ODSTÁVKA VODY

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dnes, 4. 1. 2017 bude odstávka pitnej vody pre čísla domov 275 až 304. Voda bude odstavená dnes od 14:00 do 18:00 hodiny. Pustí sa na 2 hodiny od 18:00 do 20:00. Od 20:00 bude voda znovu zastavená až do rána do 6 hodiny . Zajtra ráno, 5. 1. 2017  od 600 do 800 ... Čítať viac »

Novoročný ohňostroj

Obec Dechtice pozýva všetkých občanov na tradičný novoročný ohňostroj, ktorý sa uskutoční 1. januára 2017 o 17. hodine na námestí. Po ohňostroji ste všetci srdečne pozvaní na Novoročnú kapustnicu, ktorá sa bude podávať v kultúrnom dome. Tešíme sa na stretnutie s vami. Čítať viac »