Novinky
Home / Archív obecných správ (stránka 14)

Archív obecných správ

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014 – ČAS A MIESTO KONANIA VOLIEB

Oznámenie o čase a mieste konania volieb Podľa § 26 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že: 1. voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014 od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny. 2. miestom konania volieb je volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v zasadacej miestnosti na ... Čítať viac »

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014 – VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Dechticiach 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Dechticiach podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: Ján Benovic, Ing.   ●   50 r.    ●   vedúci podpory prevádzky závodu   ●   nezávislý kandidát Martina Hrachová ... Čítať viac »

Prednášky a filmy cestovateľov po nevšedných krajnách

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás pozvať na premietanie dokumentárnych filmov netradičných krajín  organizované obcou Dechtice v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave. Premietanie sa uskutoční 11.10. 2014 v sobotu v kultúronom dome Dechtice cca o 15:30. Premietaniu filmov predchádza turistický pochod, na ktorý je potrebné sa prihlásiť mailom na adresu dechtice2014@gmail.com. Bližšie informácie k pochodu ale aj k ... Čítať viac »

Duo Yamaha v Dechticiach

  Obecný úrad Dechtice  pozýva občanov v piatok  3. októbra 2014 o 19.00 hod.  do KD Dechtice na hudobno – zábavné vystúpenie hudobnej skupiny DUO YAMAHA známej z TV Šláger Vstupné: 7 € Predpredaj vstupeniek je na Obecnom úrade Dechtice, alebo na t. č.  0908 447 355, resp. 0907 758 841.  Viac o   Duo Yamaha   Čítať viac »

Oznámenie o začatí preskúmania schváleného územného plánu

V zmysle § 30 ods.4 ustanovení stavebného zákona č.50/1976 Zb., v znení zákona č.237/2000 Z.z je každá obec, ktorá má schválený platný územný plán obce, povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán. Z tohto dôvodu Obec Dechtice, v zastúpení starostom obce, začína k termínu 25.08.2014 ... Čítať viac »

Rekonštrukcia vodovodu Dechtice

Stavebník, Trnavská vodárenská spoločnosť, a,s, Priemyselná 10. 921 79 Piešťany, IČO 36 252 484 obdržala  povolenie na uskutočnenie vodnej stavby REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO VODOVODU DECHTICE – CHTELNICKÁ CESTA. > Zobraziť ROZHODNUTIE – Verejnú vyhlášku Dokument je zverejnený i medzi zmluvami zverejnenými v zmysle Zákona č.546/2010 Z.z.   Čítať viac »

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude dňa 7.8.2014 od 11:00 hod. do 13:30 hod. bez dodávky elektriny lokalita Papiereň  (č. 292) a dňa 8.8.2014 od 8:00 hod. ... Čítať viac »