Novinky
Home / Archív obecných správ (stránka 3)

Archív obecných správ

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Výrub drevín oznámenie Obec Kátlovce  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT- 90/2018 o vydanie súhlasu na výrub 5 ks javora, 1 ks borovice, 11 ks brezy rastúcich na pozemkoch parc. č. 3944/1 v ... Čítať viac »

Rozpočty obce

2019  Rozpočet obce Dechtice na rok 2019 a roky 2020 a 2021 Rozpočet bol schválený uznesením OcZ v Dechticiach č 142/2018 dňa 10.12.2018 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 22.11.2018  Rozpočet ZŠ s MŠ Dechtice na rok 2019 a roky 2020 a 2021 Rozpočet bol schválený uznesením OcZ v Dechticiach č 142/2018 dňa 10.12.2018 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 22.11.2018   2018   ... Čítať viac »

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2018

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa konalo v piatok,  30. 11. 2018 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Dechticiach Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia ... Čítať viac »