Novinky
Home / Cirkevný život

Cirkevný život

Divadlo Dino – DRÁPAČKY

  Farský úrad Dechtice v spolupráci s OÚ Dechtice vás všetkých pozýva na predstavenie divadelnej komédie DRÁPAČKY v podaní divadelného súboru DINO z Hornej Stredy. Predstavenie sa začne v nedeľu – 7.5.2017 o 1800 v kultúrnom dome v Dechticiach Vstupne: 5€ Predpredaj lístkov u Vdp. farára Mgr. Miroslava Kováča Výťažok z predstavenia bude použitý na opravu kostola v Dechticiach   Čítať viac »

Privítanie nového správcu farnosti

V nedeľu 10.7.2016 oficiálne privítali dechtickí farníci nového správcu farnosti, Mgr. Miroslava Kováča. V mene občanov ho počas nedeľnej svätej omše privítal starosta obce Bc. Karol Zachar, ktorý vo svojom uvítacom príhovore, okrem iného, vyjadril i vieru v dobré vzájomné vzťahy a vzájomnú spoluprácu. Na fotografii zľava: Mgr. Miroslav Kováč – dechtický farár, Mgr. Svetlana Zacharová – riaditeľka ZŠ s ... Čítať viac »

Kostol Všetkých svätých

románska rotunda z roku 1172 „Horný kostolík“, „Kostolík“,“ Rotunda“ Dechtice sú starým sídlom, ale prvý raz sa spomínajú až v listine uhorského kráľa Bela IV. z roku 1258, ktorou daruje zem Bohunice županom Zoduchovi a Serefeldovi. Túto zem ohraničuje riečka Blava a „veľká cesta, ktorá zostupuje z dediny Dechtice““…magna via, quale descendit de villa Degce…. O dnešných Dechticiach sa nedá ... Čítať viac »

Katarínka

V najzápadnejšom výbežku dechtického chotára, v lone malých karpát stoja ruiny kostola a kláštora sv. Kataríny. kláštor františkánov na Katerinke nechal založiť gróf Krištof Erdődy v roku 1618. Zrušený bol Jozefom II. v roku 1786. Do opustených priestorov boli nasťahovaní vojenskí invalidi.V roku 1835 bol ešte v areáli strážca Jozef Kollár. Neskôr budova úplne spustla, stala sa lacným zdrojom stavebného ... Čítať viac »

Vztýčenie cyrilo-metodského kríža

V predvečer sviatku svätých Cyrila a Metoda bol pred dechtickou farou vztýčený veľký dubový cyrilometodský kríž. Vyrobený bol v Bodinej rezbárskym majstrom Vladimírom Šimíkom. Počas slávnostnej svätej omše 13.4.2013 v dechtickom farskom Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej , konanej pri príležitosti Cyrilometodského dňa ho posvätil kátlovský farár Doc. Pavol Zemko, Th.D. Pred dechtickú faru ho postavili a ukotvili brigádnici František Danko, ... Čítať viac »

Oslavy 840. výročia vysvätenie Kostola Vš. svätých

Obec Dechtice a Farský urad Dechtice, v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Trnavskou arcidiecézou usporiadali v nedeľu 4.XI.2012 Oslavy 840. výročia postvätenia Kostola Vš. svätých Kostol Všetkých svätých Dechticiach bol postavený v roku 1172. Uvádza sa to v kano-nickej vizitácia dechtickej farnosti, ktorú v roku 1782 nariadil vykonať ostrihomský arcibiskup, uhorský primas, kardinál Jozef Baťán (Batthian). Táto vizitácia sa zachovala na ... Čítať viac »

Rekonštrukcia zvoničky je ukončená

Na jeseň 2011 začala aktívna partia dechtických dôchodcov pod odborným dohľadom s rekonštrukciou vstupu do areáliu kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach, na ktorom je i zvon, ktorým sa zvoní pri úmrtí farníka – tzv. umieráčik. Pod zvonom je kamenná doscka s nápisom: IN GLORIAM DEI AC HONO__ S CATHARINÆ VIR ET MAR DENVO ERECTVM COE EXPENSIS ÆCLESIA A.D. 1663 ... Čítať viac »