Novinky
Home / AKTUALITY

AKTUALITY

POZVÁNKA NA DIVADLO

Farský úrad, v spolupráci s Obecným úradom v Dechticiach vás srdečne pozýva v nedeľu 26.1.2020 o 17:00 do dechtického kultúrneho domu na predstavenie divadelnej hry Stanislava Štepku KONEČNÁ STANICA v podaní divadelného súboru HLAVINA z Radošiny. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok z predstavenia bude použitý na obnovu Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach. O predstavení >>   Čítať viac »

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 24.1.2020 od 8:00 do 11:00 bude prerušená dodávka elektriny pre nasledovné adresy: Dechtice č. 324, 325 a 326 Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 27.1.2020 od 8:00 do 12:00 bude prerušená dodávka elektriny pre nasledovné adresy: Dechtice č.256, 257, 258, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 a 276 ... Čítať viac »

Projekt REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY – DECHTICE

Obec Dechtice realizuje projekt Rekonštrukcia materskej školy- Dechtice, ktorého cieľom je skvalitniť predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci Dechtice. Projekt je realizovaný prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (IROP-PO2-SC221-2016-10). Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obce.   Čítať viac »

Nové auto pre DHZ Dechtice je už doma

Dňa 18. 11. 2019 členovia DHZ Dechtice Peter Madeja, Patrik Hutta a Erik Červený pod vedením starostu obce prevzali z rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej kľúče od nového hasičského auta. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil na Trojičnom námestí v Trnave. Nové auto posvätil Vikár Ordinariátu OS a OZ SR MV SR. Nech nám dobre slúži ! Čítať viac »

Rozpočty obce

2020  Rozpočet obce Dechtice na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Rozpočet bol schválený uznesením OcZ v Dechticiach č 125/2019 dňa 12.12.2018 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 22.11.2019 Rozpočtet ZŠ s MŠ Dechtice na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Rozpočet bol schválený uznesením OcZ v Dechticiach č 125/2019 dňa 12.12.2018 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 22.11.2019     2019 ... Čítať viac »

Prehliadka zrekonštruovanej MŠ a kuchyne

V podvečer stredy 29. októbra 2019  zorganizoval Obecný úrad v spolupráci so ZŠ s MŠ Dechtice prehliadku zrekonštruovanej materskej školy a školskej kuchyne. Občania mali možnosť nielen si prezrieť vynovené priestory, ale aj ochutnať nápoje,  pomazánky a ovocie, aké kuchárky pripravujú deťom. Návštevníci, ktorí prehliadku absolvovali vyjadrili veľkú spokojnosť s rekonštrukciou a zhodli sa v názore, že MŠ, kuchyňa a ... Čítať viac »

Telocvičňa Dechtice – informácia

Na výstavbu telocvične obec Dechtice získala z fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dotáciu vo výške 145.000 €.  Na komplexné vybudovanie telocvične je táto suma nepostačujúca a obec čaká na ďalšiu dotáciu, prípadne iný zdroj na dofinancovanie telocvične. Už pri vstupe do tohto projektu nám bolo jasné, že jeho vyfinancovanie nebude jednoduché, ale zahodiť šancu získať pre začiatok  145.000,- ... Čítať viac »

Brigády v hájiku SNP a na cintoríne

Hájik SNP už roky dotvára kolorit Dechtíc a už len pamätníci si sem – tam spomenú, aké bezútešné miesto to bývalo pred tým, ako miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s vtedajším MNV Dechtice, zmenili strmý, svah plný výmoľov a jám, kde si ľudia kopali piesok a ktoré sa neskor plnili odpadkami, na kus príjemnej krajiny. A nielen to, ... Čítať viac »

Zrekonštruovaná materská škola je v prevádzke

Dechtickí škôlkari nastúpili 2. septembra 2019 do novotou voňajúcej materskej školy, ktorá bola zrekonštruovaná a rozšírená z prostriedkov EÚ a vlastných zdrojov obce. Súčasťou rekonštrukcie bola aj obnova školskej kuchyne, ktorá je v objekte materskej školy. Ďakujem OZ Dechtice, pracovníkom obecného úradu, vedeniu a zamestnancom ZŠ s MŠ Dechtice, vedeniu a zamestnancom PD Dechtice a dobrovoľným brigádnikom, ktorí sa podieľali ... Čítať viac »