Novinky
Home / AKTUALITY

AKTUALITY

Ukončenie 36. ročníka DHL

V sobotu 1. 2. 2020 sa v KD Dechtice konalo ukončenie 36. ročníka Dechticej hokejbalovej interligy. Prvenstvo obhájil Quebeck, 2. miesto Colorado, 3. miesto Atlanta Kanadské bodovanie: 1. miesto Peter Šimončič (28 + 13), 2. miesto Daniel Bílik (22 + 14), 3. miesto Filip Cmero ( 11 + 24) Najlepší strelec: Peter Šimončič – 28 gólov Najlepší nahrávač: Filip Cmero ... Čítať viac »

TAVOS – zmena spôsobu fakturácie

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1.1.2020 prechádza na nový spôsob fakturácie formou fakturácie za opakované dodanie tovarov a služieb. Týmto sa TAVOS, a.s. pripája k ostatným vodárenským spoločnostiam a dodávateľom energíí, ktorí už obdobný spôsob fakturácie pri svojich zákazníkoch uplatňujú. Zákazníkom so štvrťročnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb na ... Čítať viac »

Projekt REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY – DECHTICE

Obec Dechtice realizuje projekt Rekonštrukcia materskej školy- Dechtice, ktorého cieľom je skvalitniť predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci Dechtice. Projekt je realizovaný prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (IROP-PO2-SC221-2016-10). Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obce.   Čítať viac »

Nové auto pre DHZ Dechtice je už doma

Dňa 18. 11. 2019 členovia DHZ Dechtice Peter Madeja, Patrik Hutta a Erik Červený pod vedením starostu obce prevzali z rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej kľúče od nového hasičského auta. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil na Trojičnom námestí v Trnave. Nové auto posvätil Vikár Ordinariátu OS a OZ SR MV SR. Nech nám dobre slúži ! Čítať viac »

Rozpočty obce

2020  Rozpočet obce Dechtice na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Rozpočet bol schválený uznesením OcZ v Dechticiach č 125/2019 dňa 12.12.2018 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 22.11.2019 Rozpočtet ZŠ s MŠ Dechtice na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Rozpočet bol schválený uznesením OcZ v Dechticiach č 125/2019 dňa 12.12.2018 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 22.11.2019     2019 ... Čítať viac »