Novinky
Home / Zasadnutia obecného zastupiteľstva (stránka 5)

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.09.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 27.9.2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie Určenie overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ Dechtice za školský rok 2012/2013 Informácie o súčasných investičných akciách v obci Dechtice a informácia o príprave žiadostí o dotácie Žiadosti, rôzne ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2013

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  26.6.2013 o 18:00  v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Mandát poslanca Mgr. Petry Ďurigovej zanikol na základe zákona  č.369/1990 Zb. §25, ods. 2 písmeno f. – Zmenou trvalého bydliska mimo územia obce Zloženie sľubu poslanca OZ Dechtice Záverečný účet obce Dechtice za rok 2012 Výročná správa obce ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.4.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 12.4.2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie. Určenie a overovateľov zápisnice. Kontrola plnenia úloh a uznesení. VZN č.5/2013 – prerokovanie návrhu. Informácia o oslavách 1150-teho výročia príchodu Cyrila a Metoda – Cyrilometodský deň 13.4.2013. Prerokovanie spôsobu digitalizácie a ďalšej prevádzky káblového televízneho rozvodu Žiadosti, rôzne Diskusia Záver » Zápisnica zo ... Čítať viac »