Archív obecných správ

Cintorín počas sviatkov – vjazd motorovými vozidlami

V dňoch od 28. 10. 2021 do 07. 11. 2021 bude cintorín sprístupnený aj pre vstup autom (zadná brána bude otvorená ). Prosíme návštevníkov aby vjazdy do areálu cintorína obmedzili iba na nevyhnutnú možnú mieru a počas pohybu po cintoríne sa správali mimoriadne ohľaduplne.

Pri dome smútku umiestnené – NÁVRATKY na hrobové miesta – Pohrebisko Dechtice. Žiadame nájomcov aby tieto návratky dôsledne vyplnili a obratom odovzdali na Obecný úrad Dechtice, za účelom aktualizovania a uzatvárania nájomných zmlúv na hrobové miesta. Do návratky je treba uviesť aj číslo hrobu, ktoré sa nachádza na každom hrobovom mieste zo zadnej strany v pravom rohu.
Nájomca neplatí za počet pochovaných ale za typ hrobového miesta.

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore