Novinky
Home / Faktúry 2014

Faktúry 2014

Dechtice erb
Displaying 1 - 20 of 369 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Por.č. Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
1 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31575951 2014100001 Potvrdenie údaja ŠFRB 08.01.2014 12
2 DATASYS Trnava, s.r.o. Trnava 36254525 2014100002 Internet Unlimited Standard 19.01.2014 189.24
3 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   2014100003 Opakovaná dodávka plynu 15.1.2014 19,-
4 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   2014100004 Opakovaná dodávka plynu 15.1.2014 24,-
5 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   2014100005 Opakovaná dodávka plynu 15.1.2014 212,-
6 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   2014100006 Opakovaná dodávka plynu 15.1.2014 1 238,-
7 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   2014100007 Opakovaná dodávka plynu 15.1.2014 1 409,-
8 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26   2014100008 Opakovaná dodávka plynu 15.1.2014 1 430,-
9 ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 36677281 2014100009 Opakovaná dodávka elektriny škalová 23.01.2014 24.38
10 ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 36677281 2014100009 Opakovaná dodávka elektriny 21 BJ II. sekcia 23.01.2014 38.92
11 ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 36677281 2014100011 Opakovaná dodávka elektriny 21 BJ III. sekcia 23.01.2014 41.08
12 ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 36677281 2014100012 Opakovaná dodávka elektriny 21 BJ I. sekcia 23.01.2014 42.32
13 ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 36677281 2014100013 Opakovaná dodávka elektriny kotolňa 21 BJ 23.01.2014 210.22
14 ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 36677281 2014100014 Opakovaná dodávka elektriny zberný dvor 23.01.2014 214.08
15 ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 36677281 2014100015 Opakovaná dodávka elektriny 23.01.2014 928.13
16 ZSE Energia, Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 36677281 2014100016 Opakovaná dodávka elektriny VO, KD, ZS, 8 BJ 23.01.2014 2084.10
17 TT-Geo spol. s r.o. Špačinská cesta 17, 917 01 Trnava 44 521 847 2014100017 Faktúra za vytýčenie pozemku podľa objednávky 28.01.2014 -120.
18 CS, s.r.o. Strojárenská 5487, 917 02 Trnava 44101937 2014100018 GP na oddelenie pozemkov Cintorínska ulica 27.01.2014 662.40
19 Jozef Sýkora - SVH Horný Chríb 413/71 919 65 Dolná Krupá 30730309 2014100019 Faktúra za opravu verejného osvetlenia. svetelný dekor 04.02.2014 1226.88
20 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35697270   2014100020 Faktúra za mobilný telefon 5.2.2014 41,98
Por.č. Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
Displaying 1 - 20 of 369 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19