Novinky
Home / Faktúry 2015

Faktúry 2015

Dechtice erb
Displaying 1 - 20 of 204 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Por.č. Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH) PDF
2015200007 JÚL 2015     Prijaté faktúry za 07/2015 31.07.2015  
2015100082 SOZA Bratislava 00178454 2151110269 autorská odmena 07.04.2015 20.40  
2015100038 PD Dechtice 00207667 2015025 energie január 2015 05.02.2015 480.76  
2015100070 PD Dechtice 00207667 2015053 energie február 2015 13.03.2015 518.65  
2015100104 PD Dechtice 00207667 2015059 energie marec 2015 14.04.2015 480.76  
2015100132 PD Dechtice 00207667 2015089 energie apríl 2015 13.05.2015 480.76  
2015100175 PD Dechtice 00207667 2015104 energie máj 2015 22.06.2015 600.04  
2015100026 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Bratislava 00682420 0521542 poplatok za vystavenie potvrdenia 30.01.2015 12.00  
2015100080 Slovgram Bratislava 17310598 1506220 odmeny výkonným umelcom 01.04.2015 33.50  
2015100069 EKOSTA 2000 Ing Hasička Trnava 22690794 4/15 projektová dokumentácia - Protipovodňová ochrana Segedínska ulica Dechtice 13.03.2015 4560.00  
2015100107 Milan Krištofík , Práčovňa Piešťany 22692975 15009 pranie a žehlenie obrusov 24.04.2015 260.10  
2015100057 Jozef Hetteš - SVH D.Dubové 30731496 2015/004 oprava verejného osvetlenia, demontáž vianočnej výzdoby 02.03.2015 825.35  
2015100171 Ing. Pavol Gula Dolný Lopašov 30926955 42015 oprava miestnej komunikácie - most pre peších cez potok Blava I. etapa 22.06.2015 13783.20  
2015100172 Ing. Pavol Gula Dolný Lopašov 30926955 22015 odvedenie dažďových vôd - 8BJ Dechtice 22.06.2015 3491.20  
2015100024 Sims a.s. Nová Bošáca 31425836 201527062 zverejňovanie firiem na obecnej web. stránke 30.01.2015 118.80  
2015100025 DELTANET s.r.o. Trnava 31433197 31150011 inštalácia PC siete 30.01.2015 980.4  
2015100041 DELTANET s.r.o. Trnava 31433197 31150029 servisné práce PC 05.02.2015 340.20  
2015100078 DELTANET s.r.o. Trnava 31433197 31150062 servisné práce PC 30.03.2015 64.80  
2015100081 DELTANET s.r.o. Trnava 31433197 31150087 antivírus 01.04.2015 86.40  
2015100183 DELTANET, s.r.o. Trnava 31433197 31150179 oprava a inštalácia Microsoft Windows 7 07.07.2015 631.20  
Por.č. Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH) PDF
Displaying 1 - 20 of 204 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11