Novinky
Home / Obecné oznamy / Prameň sv. Floriána Dechtice
Prameň sv. Floriána Dechtice

Prameň sv. Floriána Dechtice

Prameň sv. Floriána na dechtickom námestí je pramenitá voda, ktorá vykazuje stálu kvalitu a spĺňa príslušné mikrobiologické, biologické, fyzikálne a chemické požiadavky v zmysle dvadsiatej ôsmej hlavy Potravinového kódexu SR. Možno ju v pôvodnom stave používať na pitie, varenie, prípravu potravín a na prípravu stravy pre dojčatá. Je to podzemná voda s nízkym obsahom minerálnych látok a s nízkym obsahom sodíka. Hodnoty niektorých vybraných ukazovateľov sú nasledovné (Protokol o skúške č. 4329/2016):

kationy mg/l anióny mg/l
vápnik (Ca2+) 83,8 dusičnany (NO3) <2,29
horčík (Mg2+) 32,2 dusitany (NO2) <0,015
amónny katión (NH4+) 4,98 chloridy (Cl) 5,75
fluoridy (F) <0,024  sírany (SO42-) 16,6
železo (Fe) 0,058
mangán (Mn) 0,005 hydrogénuhličitany (HCO3) 433
Celkové rozpustné látky: 306

Rozbory vykonali: akreditované laboratóriá:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave a Labeko s.r.o. Piešťany