Novinky
Home / Archív obecných správ / Jarná deratizácia
Jarná  deratizácia

Jarná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave odporúča

VYKONAŤ DERATIZÁCIU

– reguláciu živočíšnych škodcov v termíne od 1.4. do 15.5.2014

Odborné usmernenie (PDF)