Novinky
Home / Obecný úrad
Obecný úrad

Obecný úrad

Starosta obce Dechtice:

Karol Zachar
tel.:        033 / 53 46 891
mobil:   0905 828 281
e-mail: starosta@dechtice.sk

Zástupca starostu obce:

Štefan Uher
tel.:      033 55 75 291
mobil: 0905 749 589

Administratíva, Evidencia obyvateľstva, Dane a poplatky
Matrika, Stavebná agenda

Anna Tomášková
tel:        033 5575 102
e-mail: tomaskova@dechtice.sk
                matrika@dechtice.sk

Ekonomický úsek:

Gabriela Grebečíová
tel:        033 5575 102
e-mail: ekonomka@dechtice.sk

Administratíva a mzdy:

Mgr. Zdenka Mašková
tel:        033 5575 102
e-mail: maskova@dechtice.sk

Hlavný kontrolór:

PhDr. Zlatica Opáleková
mobil: 0905 355 187