Novinky
Home / Obecný úrad
Obecný úrad

Obecný úrad

Starosta obce Dechtice:

PhDr. Karol Zachar
tel.:        033 / 53 46 891
mobil:   0905 828 281
e-mail: starosta@dechtice.sk

Zástupca starostu obce:

Pavol Drgoň
tel.:  0915 738 141
e-mail: drgonpavol@stonline.sk,

Administratíva, Evidencia obyvateľstva, Dane a poplatky
Matrika, Stavebná agenda

Anna Tomášková
tel:        033 5575 102
e-mail: tomaskova@dechtice.sk
                matrika@dechtice.sk

Ekonomický úsek:

Gabriela Grebečíová
tel:        033 5575 102
e-mail: ekonomka@dechtice.sk

Administratíva a mzdy:

PhDr. Zdenka Mašková
tel:        033 5575 102
e-mail: maskova@dechtice.sk

Hlavný kontrolór:

PhDr. Zlatica Opáleková
mobil: 0905 355 187