Zamestnanci Obecného úradu

 • PhDr. Zdenka Mašková,
  tel. 033 5575 102, 0905 409 956
  e-mail: maškova@dechtice.sk, matrika, registratúra, civilná obrana, personalistika a mzdy, zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva
 • Bc. Gabriela Grebečíová,
  tel. 033 5575 102, 0905 409 956, e-mail: ekonomka@dechtice.sk
  účtovníctvo, rozpočet a výkazy, majetok, verejné obstarávanie
 • Anna Tomášková,
  tel.  033 5575 102, e-mail: tomaskova@dechtice.sk
  dane a poplatky, registratúra, stavebná agenda,
  evidencia obyvateľstva
 • Mária Mašková,
  Správca kultúrneho domu, upratovanie kultúrneho domu a obecného úradu
 • Marek Stacho,
  zberný dvor, údržba majetku obce
 • Zdenko Zemko,
  zberný dvor, údržba majetku obce
 • Mária Kolláriková,
  upratovanie v areáli telovýchovnej jednoty
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť