Novinky
Home / Kultúra a spoločenský život / Oslavy 840. výročia vysvätenie Kostola Vš. svätých
Oslavy 840. výročia vysvätenie Kostola Vš. svätých

Oslavy 840. výročia vysvätenie Kostola Vš. svätých

Obec Dechtice a Farský urad Dechtice, v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Trnavskou arcidiecézou usporiadali v nedeľu 4.XI.2012

Oslavy 840. výročia postvätenia Kostola Vš. svätých

Kostol Všetkých svätých Dechticiach bol postavený v roku 1172. Uvádza sa to v kano-nickej vizitácia dechtickej farnosti, ktorú v roku 1782 nariadil vykonať ostrihomský arcibiskup, uhorský primas, kardinál Jozef Baťán (Batthian). Táto vizitácia sa zachovala na fare v Dechticiach.
V roku 1741 bola ku kostolu pristavená baroková veža a chórus v lodi. Pri renovácii v roku 1932 boli odkryté stredoveké fresky na južnej stene lode a apsidy. Christologický cyklus v lodi kostola sa datuje na prelom XII.-XIII. storočia, výjav s Neveriacim Tomášom na južnej stene apsidy je pravdepodobne z konca XIV. storočia.

V roku 1961 maľby reštauroval akademický maliar a reštaurátor Andrej Kuc.

Oslavy 840 výročia Dechtickej rotundy - Oficiálna časť  VIDEO   © Real Horeblawski Studio

VIDEO © Real Horeblawski Studio

840. výročie dechtickej rotundy -sv.omša  VIDEO   © Real Horeblawski Studio

VIDEO © Real Horeblawski Studio

Foto: Ing. Peter Roháč ©2012

Médiá o nás: