AKTUALITYNEWObecné oznamy

POZOR NA OHEŇ

jarné upratovanie

Jarné mesiace sú obdobím kedy každý začína s upratovaním svojej záhrada.
A práve s upratovaní záhrad prichádza aj problém kam so starou trávou, čí kríkom, ktoré často vypaľujeme a spaľujeme neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Tento spôsob, ako sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým spôsobom poškodzuje zdravie a v mnohých prípadoch sa končí požiarom a zásahom hasičov.
Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave za porušenie zákona môže uložiť pokutou vo výške 331 € pre fyzické osoby a pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až do výšky 16 596 €.

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť