Novinky
Home / Archív značiek: zasadnutia (stránka 11)

Archív značiek: zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.4.2013

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 12.4.2013 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dechticiach PROGRAM ZASADNUTIA: Otvorenie. Určenie a overovateľov zápisnice. Kontrola plnenia úloh a uznesení. VZN č.5/2013 – prerokovanie návrhu. Informácia o oslavách 1150-teho výročia príchodu Cyrila a Metoda – Cyrilometodský deň 13.4.2013. Prerokovanie spôsobu digitalizácie a ďalšej prevádzky káblového televízneho rozvodu Žiadosti, rôzne Diskusia Záver » Zápisnica zo ... Čítať viac »