Tlačivá na Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Tlačivo – Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona (po uplynutí 1 roka)

Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare

Tlačidlo Späť hore