Tlačivá

Dotácie poskytované z rozpočtu obce:
Samostatne hospodáriaci roľník:


Chov domácich zvierat:


Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť