Tlačivá

Tlačivá súvisiace s dotáciou poskytovanou z rozpočtu obce:
(VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce)Tlačivá súvisiace s domácim chovom zvierat:


Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť