Novinky
Home / Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

… na stránke s pracuje

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Obec Dechtice 
Dechtice 488
919 53 Dechtice 

v zastúpení:  
Karol Zachar, starosta obce Dechtice 

IČO: 
00312363 

DIČ: 2021133708 

Dňa 27. 2. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – Obec Dechtice je povinný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: 
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4718