Archív obecných správ

Vtáčia chrípka – zrušenie opatrení !

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zrušila svoje opatrenie vydané v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u chovateľa v obci Horná Krupá. Chovateľom sa doporučuje aj naďalej v nasledujúcom období dbať na zvýšenú opatrnosť a snahu v maximálnej miere zabrániť kontaktom domácej hydiny a vtáctva s divožijúcimi vtákmi.[divider]

Archív:
správa o výskyte vtáčej chrípky v Hornej Krupej a súvisiacich opatreniach (publikované 16.1.2017)

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHOVU ZVIERAT

V obci Horná Krupá bolo 12.1.2017 zistené a 13.1.2017 potvrdené ohnisko nákazy vtáčou chrípkou.
Regionálna veterinárna a potravinová správa vydala súbor opatrení a nariadila vykonať súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí.

Žiadame všetkých chovateľov v k.u. Dechtice, aby v termíne do 19.1.2017, 9:00 hod. priniesli na Obecný úrad Dechtice písomne počty hydiny a vtákov, ktoré chovajú. Na zoznam treba napísať  meno, priezvisko, adresu a kontakt na chovateľa. Počty chovanej hydiny a zvierat môžete tiež zaslať aj mailom na adresu obec@dechtice.sk
Upozorňujeme chovateľov, že sa jedná o ich povinnosť a jej nesplnením porušujú zákon.

Súčasne regionálna veterinárna správa vydala aj ďalšie opatrenia, ktoré majú zamedziť výskytu vtáčej chrípky a jej prenosu. Opatrenia nájdete tu.
Informujte aj ostatných obyvateľov o tejto povinnosti.

Dokument Rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy je zverejnený aj na úradnej tabuli, na nástenkách v obchodoch a je k nahliadnutiu i na Obecnom úrade.

Toto Rozhodnutie platí až do odvolania.

pdf-logo300-80x80Na stiahnutie: Rozhodnutie RVPS (pdf).

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore