Novinky
Home / Archív obecných správ / Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Dechtice
Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Dechtice

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Dechtice

Obec Dechtice
919 53 Dechtice 488 vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie
RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU DECHTICE
s predpokladaným nástupom od 1. júla 2014

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 22. apríla 2014 do 12:00 hod. do podateľne Obecného úradu v Dechticiach osobne, alebo na adresu zriaďovateľa: Obec Dechtice, 919 53 Dechtice 488 v uzatvorenej obálke s označením:

VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ s MŠ Dechtice – NEOTVÁRAŤ

podrobné informácie (PDF)