Novinky
Home / Archív obecných správ / Výška mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Dechtice

Výška mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Dechtice

Podľa § 25 odsek 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov starosta obce Dechtice určuje poslancovi Pavlovi Drgoňovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu podľa § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 a ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa vecnej a časovej náročnosti výšku mesačnej odmeny 5,4 % .