Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Zobrazených 26 - 50 / 98

OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
2019/03VZN č. 3/ 2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp25.05.2019VZN2019_03_o-zumpach.pdf
2019/01VZN č. 1/ 2019 o organizácii miestneho referenda20.05.2019VZN2019_01_o-referende.pdf
2019/02VZN č. 2/ 2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd20.05.2019VZN2019_02_o-zasobovani-vodou.pdf
2019/001Návrh VZN č 1 /2019 o organizácii miestneho referenda20.03.2019VZN2019_01.pdf
2018/003VZN č. 3/ 2018 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou27.09.2018VZN2018_03_urcenie-skolskeho-obvodu.pdf
4/2018VZN č 4/2018 - o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice26.09.2018VZN2018_04-uhrady-za-sluzby.pdf
5/2018VZN č 5/2018 -o zavedení a poskytovaní elektronických služieb26.09.2018VZN2018_05-elektronicke-sluzby.pdf
5/2018 NávrhVZN č 5/2018 -o zavedení a poskytovaní elektronických služieb10.09.2018VZN2018_05N.pdf
4/2018 NávrhVZN č 4/2018 - o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice09.09.2018VZN2018_04N.pdf
3/2018 NávrhVZN č 3/2018 - o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice08.09.2018VZN2018_03N_urcenie-skolskeho-obvodu.pdf
2/2018VZN č 2/2018 - Dodatok č.2/2018 k VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice26.06.2018VZN2018_02.pdf
2/2018 NávrhVZN č 2/2018 - Dodatok č.2/2018 k VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice11.06.2018VZN2018_02_-dodatok-k-VZN-2-2017.pdf
1/2018VZN č 1/2018 - Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce DECHTICE22.05.2018VZN2018_01.pdf
1/2018 NávrhVZN č 1/2018 - Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce DECHTICE17.05.2018VZN2018_01_d01k-4_2016.pdf
3/2017VZN obce Dechtice č. 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice14.12.2017VZN2017_03_Pridelovanie-bytov.pdf
3/2017 NávrhNávrh VZN obce Dechtice č. 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice24.11.2017VZN201703-PridelovanieBytov.pdf
2/2017VZN obce Dechtice č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice01.07.2017VZN2017_02.pdf
2/2017 NávrhNávrh VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice12.06.2017VZN2017_2N.pdf
1/2017VZN obce Dechtice č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice07.04.2017VZN2017_01.pdf
1/2017 navrhNávrh VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice21.03.2017VZN201701.pdf
7/2016VZN č. 7/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice14.12.2016VZN2016_07Schv_o_pouzivani_pyrotechniky.pdf
8/2016VZN obce DECHTICE č. 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE14.12.2016VZN2016_08_-o_daniach_miestnom_-poplatku_za_odpady.pdf
8/2016 NávrhNávrh VZN 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE26.11.2016VZN2016_08N_-o_daniach_miestnom_-poplatku_za_odpady.pdf
7/2016 NávrhNávrh VZN č. 7/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Dechtice26.11.2016VZN2016_07_o_pouzivani_pyrotechniky.pdf.pdf
6/2016VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice14.09.2016VZN201606.pdf
OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť