Novinky
Home / Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Dechtice erb
Displaying 31 - 60 of 89 1 2 3
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
3/2017 VZN obce Dechtice č. 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice 14.12.2017
3/2017 Návrh Návrh VZN obce Dechtice č. 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice 24.11.2017
2/2017 VZN obce Dechtice č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 01.07.2017
2/2017 Návrh Návrh VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 12.06.2017
1/2017 VZN obce Dechtice č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice 07.04.2017
1/2017 navrh Návrh VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 21.03.2017
7/2016 VZN č. 7/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice 14.12.2016
8/2016 VZN obce DECHTICE č. 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE 14.12.2016
8/2016 Návrh Návrh VZN 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE 26.11.2016
7/2016 Návrh Návrh VZN č. 7/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Dechtice 26.11.2016
6/2016 VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 14.09.2016
6/2016 VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 14.09.2016
6 / 2016 Návrh Návrh VZN 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 25.08.2016
5 / 2016 VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice 17.06.2016
4 / 2016 VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice 16.06.2016
5 / 2016 Návrh Návrh VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice 01.06.2016
4 / 2016 Navrh Návrh VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice 31.05.2016
3/2016 VZN Obce Dechtice č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice 02.05.2016
3/2016 Návh Návrh VZN č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice 13.04.2016
1/2016 VZN Obce Dechtice č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 17.02.2016
2/2016 VZN č. 2/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice 16.02.2016
1/2016 Návrh Návrh VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 29.01.2016
2/2016 Návrh Návrh VZN č. 2/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice 29.01.2016
3/2015 VZN c. 3 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE 14.12.2015
4/2015 VZN obce Dechtice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci DECHTICE 14.12.2015
5/2015 VZN obce Dechtice o miestnych poplatkoch za služby 14.12.2015
2/2015 VZN obce Dechtice o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice 14.12.2015
1/2015 VZN obce Dechtice o určení výšky dotácie a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice 14.12.2015
1/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice 25.11.2015
2/2015 Návrh Návrh VZN obce Dechtice o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 25.11.2015
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
Displaying 31 - 60 of 89 1 2 3