Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Zobrazených 51 - 75 / 98

OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
6/2016VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice14.09.2016VZN2016061.pdf
6 / 2016 NávrhNávrh VZN 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice25.08.2016VZN201606_N.pdf
5 / 2016VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice17.06.2016VZN201605.pdf
4 / 2016VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice16.06.2016VZN201604.pdf
5 / 2016 NávrhNávrh VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice01.06.2016VZN2016_05_o_poskytovani_dotacii.pdf
4 / 2016 NavrhNávrh VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice31.05.2016VZN2016_04_o_nakladani_s_KO_a_DSO_navrh.pdf
3/2016VZN Obce Dechtice č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice02.05.2016VZN2016_3.pdf
3/2016 NávhNávrh VZN č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice13.04.2016VZN-2016_3_Navrh.pdf
1/2016VZN Obce Dechtice č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom17.02.2016VZN-2016_1.pdf
2/2016VZN č. 2/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice16.02.2016VZN2016_2.pdf
1/2016 NávrhNávrh VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom29.01.2016VZN2016_01_Navrh-mali-znecistovatelia-ovzdusia.pdf
2/2016 NávrhNávrh VZN č. 2/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Doplnku č. II. Územného plánu obce Dechtice29.01.2016VZN2016_02N_Dop_2_Uzemného_planu.pdf
3/2015VZN c. 3 / 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE14.12.2015VZN2015_03_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO.pdf
4/2015VZN obce Dechtice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci DECHTICE14.12.2015VZN2015_04_o_podmienkach_predaja_vyrobkov.pdf
5/2015VZN obce Dechtice o miestnych poplatkoch za služby14.12.2015VZN2015_05_o_miestnych_poplatkoch_a_poplatkoch_za_poskytovane_sluzby_obcou.pdf
2/2015VZN obce Dechtice o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice14.12.2015VZN2015_02_o_prispevku_SZ.pdf
1/2015VZN obce Dechtice o určení výšky dotácie a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice14.12.2015VZN2015_01_o_skolskych_zariadeniach.pdf
1/2015 NávrhNávrh VZN obce Dechtice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice25.11.2015VZN2015_01N-O_skolskych-zariadeniach.pdf
2/2015 NávrhNávrh VZN obce Dechtice o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice25.11.2015VZN2015_02N-O-prispevku-SZ.pdf
3/2015 NávrhNávrh VZN obce Dechtice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE25.11.2015VZN2015_03N-O-daniach-a-poplatku-za-komunalne-odpady.pdf
4/2015 NávrhNávrh VZN obce Dechtice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci DECHTICE25.11.2015VZN2015_04N_O_podmienkach_predaja.pdf
5/2015 NávrhNávrh VZN obce Dechtice o miestnych poplatkoch za služby25.11.2015VZN2015_05_O_poplatkoch_za_sluzby.pdf
5 / 2014O zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dechtice08.12.2014VZN_č._5-2014_o_-zásadách_hospodárenia.pdf
4 / 2014O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dechtice07.12.2014VZN_č._4-2014_o_-podmienkach_poskytovania_dotácií.pdf
3 / 2014 NávrhO miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady04.11.2014VZN_č._3-2014_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a-_drobné_stavebné_odpady_na_rok_20151.pdf
OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť