Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Zobrazených 26 - 50 / 98

OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
2/2017 NávrhNávrh VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice12.06.2017VZN2017_2N.pdf
2/2018VZN č 2/2018 - Dodatok č.2/2018 k VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice26.06.2018VZN2018_02.pdf
2/2018 NávrhVZN č 2/2018 - Dodatok č.2/2018 k VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice11.06.2018VZN2018_02_-dodatok-k-VZN-2-2017.pdf
2018/003VZN č. 3/ 2018 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou27.09.2018VZN2018_03_urcenie-skolskeho-obvodu.pdf
2018/08 NávrhNávrh VZN č. 8 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice19.06.2019VZN2019_08N_-o_stravovani.pdf
2019/001Návrh VZN č 1 /2019 o organizácii miestneho referenda20.03.2019VZN2019_01.pdf
2019/01VZN č. 1/ 2019 o organizácii miestneho referenda20.05.2019VZN2019_01_o-referende.pdf
2019/02VZN č. 2/ 2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd20.05.2019VZN2019_02_o-zasobovani-vodou.pdf
2019/03VZN č. 3/ 2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp25.05.2019VZN2019_03_o-zumpach.pdf
2019/04VZN č. 4/ 2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene09.07.2019VZN2019_04_o-ochrane-zelene.pdf
2019/04 dod1Dod. č. 1 k VZN č. 4/ 2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene26.09.2019VZN2019_04_o-zeleni_dod1.pdf
2019/04-d1 NavrhNávrh VZN č. 4/2019 - dodatok č. 1 - o čistote a o ochrane verejnej zelene10.09.2019VZN2019_04_d1_N-ochrana-zelene.pdf
2019/05VZN č. 5/ o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice09.07.2019VZN2019_05-evidencia-psov.pdf
2019/05NNávrh VZN č. 5/ o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Dechtice.30.05.2019VZN2019_05N_psy.pdf
2019/06VZN č. 6 /2019 o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane09.07.2019VZN2019_06-o-plagatoch.pdf
2019/06NNávrh VZN č. 6 /2019 o vyhradení miest a ustanovení na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane30.05.2019VZN2019_06N_plagaty.pdf
2019/07VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce09.07.2019VZN2019_07_o-predajnom-case.pdf
2019/07NNávrh VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce30.05.2019VZN2019_07N_cas-predaja.pdf
2019/08VZN č. 8 /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dechtice09.07.2019VZN2019_08-uhrada-nakladov-skola.pdf
2019/09VZN č. 9/ 2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice27.09.2019VZN2019_09-financovanie-MS-SKD-SJ.pdf
2019/09 NávrhNávrh VZN č. 9/ 2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice25.08.2019VZN2019_09N.pdf
2019/10VZN č. 10/2019 - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ26.09.2019VZN2019_10_o-zapise-do-skoly.pdf
2019/10 NávrhNávrh VZN č. 10/2019 - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ30.08.2019VZN2019_10-N_o-zapise-do-skoly.pdf
2019/11Návrh VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác26.09.2019VZN2019_11_povodnove-plany.pdf
2019/11 NávrhNávrh VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác30.08.2019VZN2019_11-N_povodnove-plany.pdf
OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť