Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Zobrazených 1 - 25 / 98

OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
8/2016 NávrhNávrh VZN 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE26.11.2016VZN2016_08N_-o_daniach_miestnom_-poplatku_za_odpady.pdf
8/2016VZN obce DECHTICE č. 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE14.12.2016VZN2016_08_-o_daniach_miestnom_-poplatku_za_odpady.pdf
7/2016 NávrhNávrh VZN č. 7/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Dechtice26.11.2016VZN2016_07_o_pouzivani_pyrotechniky.pdf.pdf
7/2016VZN č. 7/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice14.12.2016VZN2016_07Schv_o_pouzivani_pyrotechniky.pdf
6/2016VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice14.09.2016VZN201606.pdf
6/2016VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice14.09.2016VZN2016061.pdf
6 / 2016 NávrhNávrh VZN 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice25.08.2016VZN201606_N.pdf
6 / 2009O miestnych poplatkoch a poplatkoch za poskytované služby obcou15.05.2009VZN2009_06.pdf
5/2018 NávrhVZN č 5/2018 -o zavedení a poskytovaní elektronických služieb10.09.2018VZN2018_05N.pdf
5/2018VZN č 5/2018 -o zavedení a poskytovaní elektronických služieb26.09.2018VZN2018_05-elektronicke-sluzby.pdf
5/2015 NávrhNávrh VZN obce Dechtice o miestnych poplatkoch za služby25.11.2015VZN2015_05_O_poplatkoch_za_sluzby.pdf
5/2015VZN obce Dechtice o miestnych poplatkoch za služby14.12.2015VZN2015_05_o_miestnych_poplatkoch_a_poplatkoch_za_poskytovane_sluzby_obcou.pdf
5 / 2016 NávrhNávrh VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice01.06.2016VZN2016_05_o_poskytovani_dotacii.pdf
5 / 2016VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice17.06.2016VZN201605.pdf
5 / 2014O zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Dechtice08.12.2014VZN_č._5-2014_o_-zásadách_hospodárenia.pdf
5 / 2013O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územní Obce Dechtice28.03.2013VZN2013_05.pdf
5 / 2012VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov .20.08.2012VZN2012_05_ChovPsov.pdf
5 / 2009O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dechtice14.12.2009VZN2009_05.pdf
4/2018 NávrhVZN č 4/2018 - o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice09.09.2018VZN2018_04N.pdf
4/2018VZN č 4/2018 - o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice26.09.2018VZN2018_04-uhrady-za-sluzby.pdf
4/2015 NávrhNávrh VZN obce Dechtice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci DECHTICE25.11.2015VZN2015_04N_O_podmienkach_predaja.pdf
4/2015VZN obce Dechtice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci DECHTICE14.12.2015VZN2015_04_o_podmienkach_predaja_vyrobkov.pdf
4 / 2016 NavrhNávrh VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice31.05.2016VZN2016_04_o_nakladani_s_KO_a_DSO_navrh.pdf
4 / 2016VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice16.06.2016VZN201604.pdf
4 / 2014O podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dechtice07.12.2014VZN_č._4-2014_o_-podmienkach_poskytovania_dotácií.pdf
OznačeniePopis VZN obceDátumDokument
Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť