Archív obecných správ

Zápis do materskej školy

školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Dechtice oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa bude konať 13. mája 2021 od 11:00 do 17:00 hod.

Žiadosť si môžu rodičia vytlačiť z webovej stránky materskej školy www.webaster.sk/msdechtice, prípadne vyzdvihnúť v materskej škole, alebo stiahnuť tu:

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
 Dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa

Žiadosť spolu s vyplneným dotazníkom môžete odoslať emailom na msdechtice515@gmail.com,  alebo priniesť osobne do MŠ dňa 11.5.2021 od 11:00 hod. do 17:00 hod.

Súčasťou žiadosti je vyjadrenie detského lekára o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa.  

Podmienky prijímania detí do materskej školy, schválené pedagogickou radou dňa 14.4.2021.
Prednostne sa prijímajú:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ďalšie podmienky prijímania detí sú uvedené v zápisnici z pedagogickej rady.

..VIAC INFORMÁCIÍ TU
Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť