Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 286 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2017/023 16.05.2017 Juraj Engelhardt, Brestovany Zmluva o nájme bytu č. 2017 023  
2017/022 05.05.2017 CS, s.r.o., Trnava IČO: 44101937 Zmluva o dielo č. ZoD 2017/0501 Rekonštrukcia materskej školy v Dechticiach
2017/021 22.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) Zdravotné stredisko
2017/020 21.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) Kaderníctvo
2017/019 20.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) Kultúrny dom
2017/018 19.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) Šatne TJ
2017/017 18.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) 21 BJ
2017/016 17.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005ň Klub dôchodcov
2017/015 29.03.2017 Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Dechtice IČO:00897019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice  
2017/014 28.03.2017 OZ Dychová hudba Dechtičanka IČO:50162748 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice  
2017/013 27.03.2017 Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach IČO: 36084883 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice  
2017/012 27.03.2017 Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Dechtice IČO: 001781520580 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice  
2017/011 27.03.2017 TJ Družstevník Dechtice IČO: 31824269 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice  
2017/010 20.03.2017 Ing. Margita Hudáková IČO: 33428409 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb  
2017/009 14.03.2017 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. IČO: 34133861 ZMLUVA č. 1020562017  
2017/008 10.03.2017 Margita Šurinová , Dechtice 330 ZMLUVA O DIELO  
2017/007 09.03.2017 Ján Filo Dechtice 147 ZMLUVA O DIELO  
2017/006 03.03.2017 Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany IČO:37840177 ZMLUVA O DIELO Technické vybavenie ZŠ s MŠ Dechtice
2017/005 02.02.2017 Soňa Polakovičová, Dechtice 556 a Michal Šmidovič, Trnava Zmluva o nájme bytu č. 2017 005 č.D, sekcia 3 Dechtice 543
2017/004 24.01.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  
2017/003 23.01.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien  
2017/002 21.01.2017 SR-Ministerstvo vnútra SR IČO: 00151866 Dod. č.1 k zmluve o výpožičke č.:SITB-OO2-2015/000041-728 zo dňa 18.6.2015 Výpočtová technika
2017/001 20.01.2017 Nadácia SPP IČO: 31816625 Zmluva o poskytnutí daru č. FENIX-NSPP-5/2016  
2016/054 19.12.2016 PZ Borinka Dechtice IČO: 35592371 + PD Dechtice, IČO: 00207667, Lesný a pasienkový urbár Dechtice IČO:42399572, Urbár Radošovce, IČO: 42297851 Zmluva o užívanie Poľovného revíru Borinka Dechtice  
2016/053 24.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Dechtice IČO:00207667 Nájomná zmluva č. 1610020  
2016/052 23.11.2016 Istrochem Reality, a.s. IČO: 35797525 Zmluva o zneškodňovaní odpadu  
2016/050 22.11.2016 Úrad vlády SR IČO: 00151513 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Rekonštrukcia strechy na zdravotnom stredisku
2016/045 21.11.2016 Antónia Gažovičová Zmluva o dielo 45/2016 Aut.zastávka Hoštáky
2016/046 21.11.2016 Ján Filo Zmluva o dielo 46/2016 Opravy el. v KD
2016/047 21.11.2016 Stanislav Heteš Zmluva o dielo 47/2016 Stav dozor - chodník na cintoríne)
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Displaying 1 - 30 of 286 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10