Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Zobrazené 1 - 30 z 311 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2017/048 27.11.2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR IČO: 00156621 Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku (Materská škola)
2017/047 09.11.2017 Západoslovenská distribučná a.s. IČO 36361518 Zmluva o pripojení elektrického zariadenia Zberný dvor
2017/046 04.11.2017 Biomarina - biowaste s.r.o. IČO: 50336932 Zmluva o odbere použitého jedlého oleja  
2017/045 03.11.2017 Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany IČO:37840177 Zmluva o dielo Projekt Zlepšenie zásobovanie pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia...
2017/044 20.10.2017 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36677281 Zmluva o združenej dodávke elektriny  
2017/043 19.10.2017 Ekocharita Slovensko Slovensku, občianske združenie, IČO: 50383230 Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi  
2017/042 18.10.2017 Ing. Štefan Smutný, Dechtice 273 Zmluva o vykovaní služieb Hudobná produkcia
2017/041 02.10.2017 Ján Filo, Dechtice 147 Zmluva o diel 41/2017 Oprava osvetlenia v dome smútku
2017/040 22.09.2017 Katarína Janotková, rod. Kalašová , Dechtice 615 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve k bytu č. 4  
2017/039 21.09.2017 Cordatum s.r.o. IČO: 36281794 Nájomná zmluva na pozemok  
2017/038 12.09.2017 Milan Masarovič a manželka Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve k bytu č. 5  
2017/037 11.09.2017 ELM Management Company Slovakia s.r.o. IČO: 5006273 Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA  
2017/036 06.09.2017 HERMET spol.s.r.o. IČO: 00588831 Zmluva na výkon znehodnocovania odpadu  
2017/035 04.09.2017 Ján Rajníc Kúpno-predajná zmluva na nehnuteľnosti  
2017/034 04.08.2017 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. IČO:35946024 Darovacia zmluva  
2017/033 31.07.2017 Robert Melíšek, Dechtice 453 Dodatky k nájomnej zmluve sekcia 2, číslo C
2017/032 28.07.2017 Vladislav Haragaľ a Agáta Haragaľová Zmluva o nájme bytu Byt - Dechtice 543 E/2
2017/031 18.07.2017 Peter Císar, Dechtice 6 Darovacia zmluva  
2017/030 29.06.2017 Ing. Pavol Gula, stavebno-obchodná firma Dolný Lopašov 65 IČO 30926955 Zmluva o dielo Odvodnenie dvora OÚ, Autobusové zastávky
2017/029 27.06.2017 Marián Komorovský, Dechtice 543 Zmluva o nájme bytu byt B/2
2017/028 26.06.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Zmluva o dodávke plynu Dechtice 543 21BJ Voľný byt
2017/027 17.06.2017 Orange Slovensko, a.s. IČO: 35697270 Zmluva o poskytovaní verejných služieb A11050684
2017/026 16.06.2017 Orange Slovensko, a.s. IČO: 35697270 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A0631528
2017/025 31.05.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava IČO 36361518 Zmluva o pripojení odberného miesta č. 121695327 21 BJ
2017/024 30.05.2017 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36677281 Zmluva o združenej dodávke enlektriny č. 9408645447 24 BJ
2017/023 16.05.2017 Juraj Engelhardt, Brestovany Zmluva o nájme bytu č. 2017 023  
2017/022 05.05.2017 CS, s.r.o., Trnava IČO: 44101937 Zmluva o dielo č. ZoD 2017/0501 Rekonštrukcia materskej školy v Dechticiach
2017/021 22.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) Zdravotné stredisko
2017/020 21.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) Kaderníctvo
2017/019 20.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) Kultúrny dom
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Zobrazené 1 - 30 z 311 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11