Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 272 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2017/010 20.03.2017 Ing. Margita Hudáková IČO: 33428409 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb  
2017/009 14.03.2017 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. IČO: 34133861 ZMLUVA č. 1020562017  
2017/008 10.03.2017 Margita Šurinová , Dechtice 330 ZMLUVA O DIELO  
2017/007 09.03.2017 Ján Filo Dechtice 147 ZMLUVA O DIELO  
2017/006 03.03.2017 Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany IČO:37840177 ZMLUVA O DIELO Technické vybavenie ZŠ s MŠ Dechtice
2017/005 02.02.2017 Soňa Polakovičová, Dechtice 556 a Michal Šmidovič, Trnava Zmluva o nájme bytu č. 2017 005 č.D, sekcia 3 Dechtice 543
2017/004 24.01.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  
2017/003 23.01.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien  
2017/002 21.01.2017 SR-Ministerstvo vnútra SR IČO: 00151866 Dod. č.1 k zmluve o výpožičke č.:SITB-OO2-2015/000041-728 zo dňa 18.6.2015 Výpočtová technika
2017/001 20.01.2017 Nadácia SPP IČO: 31816625 Zmluva o poskytnutí daru č. FENIX-NSPP-5/2016  
2016/053 24.11.2016 Poľnohospodárske družstvo Dechtice IČO:00207667 Nájomná zmluva č. 1610020  
2016/052 23.11.2016 Istrochem Reality, a.s. IČO: 35797525 Zmluva o zneškodňovaní odpadu  
2016/050 22.11.2016 Úrad vlády SR IČO: 00151513 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Rekonštrukcia strechy na zdravotnom stredisku
2016/045 21.11.2016 Antónia Gažovičová Zmluva o dielo 45/2016 Aut.zastávka Hoštáky
2016/046 21.11.2016 Ján Filo Zmluva o dielo 46/2016 Opravy el. v KD
2016/047 21.11.2016 Stanislav Heteš Zmluva o dielo 47/2016 Stav dozor - chodník na cintoríne)
2016/048 21.11.2016 Bohumil Kolesík Zmluva o dielo 48/2016 Vysádzanie stromčekov pri cintoríne
2016/049 21.11.2016 Vladimír Jurkas Zmluva o dielo Aut.zastávka Kolónia - úprava verejného priestranstva
2016/044 14.11.2016 Zariadenie pre seniorov BOHUNKA IČO:42404631 Darovacia zmluva č. 2016 044 Vianočný dar 50€
2016/043 10.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Biznis linka M
2016/041 07.11.2016 Jozef Kopecký 91955 Kátlovce 302 Vymaľovanie bytu 21 BJ
2016/042 03.11.2016 Enviromentálny fond IČO: 30796491 Zmluva č. 11979208U03 Dotácia na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom.
2016/040 28.10.2016 Zariadenie pre seniorov Križovany IČO: 00611948 Darovacia zmluva č.2016 040  
2016/039 24.10.2016 Ing. Štefan Smutný Zmluva o vykonaní služieb Posedenie s dôchodcami 25.1.2016
2016/038 11.10.2016 Datacentrum DEUS IČO: 45736359 Dodatok č1 ku Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dáové centrum obcí a miest ZLP-2016-1231
2016/051 10.10.2016 Ing. Pavol Gula IČO 30926955 Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom  
2016/037 07.10.2016 Slobodník Roman IČO 3423175 Zmluva o diele Rekonštrukcia strechy na zdravotnom stredisku
2016/036 04.10.2016 Radoslav Kováčik Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2016 036  
2016/035 28.09.2016 Richard Munka RADIO-NET IČO:41153723 Zmluva o vypracovaní registratúrnej smernice  
2016/034 22.09.2016 Peter Zárecký Zmluva o prenájme bytu  
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Displaying 1 - 30 of 272 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10