Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 436 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2019/029 22.03.2019 Ministerstvo životného prostredia SR — IČO: 42181810 Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku (č.: OPKZP-PO1SC111-2017-23/36 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
2019/028 19.03.2019 TENDERnet s.r.o., Žilina — IČO 50139088 Licenčná zmluva  
2019/027 18.03.2019 Marta Krajcova Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo 4.2.2019  
2019/026 15.03.2019 Ing. Viera Krajčovičová — IČO: 42157897 ZMLUVA č. 2019 026 Audit
2019/025 04.03.2019 OZ MO zdravotne postihnutých v Dechticiach — IČO: 36084883 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019  
2019/024 04.03.2019 TJ Družstevník Dechtice — IČO: 31824269 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019  
2019/023 04.03.2019 Slovenský zväz záhradkárov ZO 16-50 Dechtice — IČO: 001781520580 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019  
2019/022 04.03.2019 Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Dechtice — IČO: 00897019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019  
2019/021 04.03.2019 OZ Dychová hudba Dechtičanka — IČO: 50162748 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019  
2019/020 27.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO 35697270 A0631528 a súvisiace dohody, Mobilný telefón Orange
2019/018 05.02.2019 Ministerstvo životného prostredia SR - IČO: 42181810 Dod. č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy: OPKZP-P01-SC111-2017-23/36)
2019/017 04.02.2019 Marta Kraicová Kúpna zmluva 2019017 LV 1523, parcela 464/9, 39 m2
2019/016 25.01.2019 JRK Slovensko s.r.o. IČO: 50530950 Dod.1 k zmluve Z201849265 zo dňa 15.11.2018 Kompostéry
2019/015 24.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb a ISDN  
2019/014 23.01.2019 Jozef Holický a Karin Holická, Dechtice Kúpna zmluva č. 14/2019 LV 1523, parcela 464/4
2019/013 16.01.2019 ENVIROPOL SK s.r.o. Bratislava IČO: 51480191 Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-184-02-2015-DO  
2019/012 31.12.2018 Bc. Peter Bzdúch — IČO: 47347121 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/011 31.12.2018 Dana Hlavatovičová — IČO: 31208576 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/010 31.12.2018 MUDr. Natália Augustín — IČO: 41430204 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/009 31.12.2018 BEORG, s.r.o. — IČO: 44 994 168 Zmluva o nájme nebytových priestorov MUDr. Želmíra Čermáková
2019/008 31.12.2018 Navrátil, s.r.o. — MUDr. Bohumír Navrátil Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/007 31.12.2018 Laudatum s.r.o, Veľké Kostoľany — IČO: 36826421 Zmluva o nájme nebytových priestorov MUDr. Ivan Sviežený
2019/006 31.12.2018 CORDATUM s.r.o Lekáreň Dechtice — IČO: 36281794 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/005 31.12.2018 Stanislava Nováková — IČO: 43 030 505 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/004 31.12.2018 Tomáš Tomaškovič - stravovanie — IČO: 40 753 158 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/003 31.12.2018 Anastázia Hlavatovičová — IČO: 47 984 198 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/002 31.12.2018 Anton Koleňák - záhradníctvo — IČO: 40346030 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/001 31.12.2018 Ivana Raffayová - Kaderníctvo Lili — IČO: 34 422 897 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2018/080 20.12.2018 CS, s.r.o. Trnava, — 44101937 Dod. č.1. k Zmluve o dielo č. 2018/10/02 Telocvičňa
2018/079 19.12.2018 Obecné úrady — v.r. OcÚ Dechtice — IČO: 00312363 ZMLUVA o zriadení spoločného obecného úradu SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD, Kollárova 8, Trnava (sídelná obec Cífer)
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Displaying 1 - 30 of 436 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15