Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 484 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2019/077 09.12.2019 Ing. Viera Krajčovičová — IČO:42157879 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Audit účtovnej závierky k 31.12.2019
2019/076 03.12.2019 Generali poisťovňa, a.s., — IČO: 35709332 Dodatok č.2 k Poistnej zmluve č.:2406953044  
2019/075 25.11.2019 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. — IČO:34133861 Dodatok č.3. ku zmluve 1020562017  
2019/074 21.11.2019 REMONT SK, s. r. o. Trnava — IČO: 36268739 ZMLUVA o dielo na opravu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu  
2019/073 19.11.2019 Stelartv s.r.o. Čachtice IČO—46672982 Zmluva o poskytovaní internetu a dátových služieb Internet na zbernom dvore
2019/072 18.11.2019 CAMPOS SK s.r.o. Koniarovce — IČO:46801227 ZMLUVA č. 2019/072 na opravu multifunkčného ihriska v obci Dechtice  
2019/071 06.11.2019 Marta Jurkasová Predmetom zmluvy je úprava verejného priestranstva v dňoch od 11. 11. 2019 do 14. 11. 2019 námestie
2019/070 06.11.2019 Stanislav Heteš stavebný dozor pri prácach na cintoríne v dňoch od 11. 11. 2019 do 15. 11. 2019  
2019/069 06.11.2019 Vladimír Jurkas upratovanie verejného priestranstva v dňoch od 11. 11. 2019 do 14. 11. 2019 autobusová zástavka pri čísle domu 111
2019/068 06.11.2019 Marta Kopšíková úprava verejného priestranstva v dňoch od 11. 11. 2019 do 14. 11. 2019 autobusová zástavka „ Pri kríži “
2019/067 06.11.2019 Mgr. Gažovičová Antónia úprava verejného priestranstva v dňoch od 11. 11. 2019 do 14. 11. 2019 autobusová zástavka „Hoštáky"
2019/066 04.11.2019 Úrad vlády Slovenskej republiky — IČO: 00151513 ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Oprava multifunkčného ihriska
2019/065 24.10.2019 Ing. Pavol Gula Stavebno – obchodná firma IČO: 30926955 Zmluva o dielo Odtokový kanál pri ceste – ulica Hoštáky
2019/064 24.10.2019 Ing. Pavol Gula Stavebno – obchodná firma IČO: 30926955 Zmluva o dielo autobusová zastávka (pri pomníku)
2019/063 24.10.2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR — IČO: 00156621 Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku Vytvorenie odborných účební v základnej škole
2019/062 09.10.2019 Natal Trnava, s.r.o., Dechtice 536, IČO 34126074 Darovacia zmluva  
2019/061 08.10.2019 Ing. Štefan Smutný Zmluva o vykonaní služieb 61/2019  
2019/060 07.10.2019 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy: 056656 ID predajcu ID391GPB02
2019/059 13.08.2019 Peter Zárecký Zmluva o nájme bytu  
2019/058 12.08.2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky IČO: 42181810 Dod. č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/36 KÓD ITMS: 310011K935
2019/057 31.07.2019 Generali Poisťovňa, a. s. — IČO: 35709332 Dodatok č. 1 zo dňa 31.07.2019 k Poistnej zmluve č.: 2406953044 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2019/056 24.07.2019 AXA poisťovňa a.s. Česká republika IČO: 28195604 Poistná zmluva Auto GO 0119 - 299000002433 Peugeot 405 EČ: TT 525AA
2019/055 23.07.2019 Milan Pavlík Zmluva o nájme bytu  
2019/054 23.07.2019 Martina Kalašová Zmluva o nájme bytu  
2019/053 23.07.2019 Tomáš Jančovič Zmluva o nájme bytu  
2019/052 23.07.2019 Eva Barteková, rod Juríčková Zmluva o nájme bytu  
2019/051 22.07.2019 Ján Lesay KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA č. 2019 051 uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka Peugeot
2019/050 18.07.2019 Marta Jurkasová Zmluva o vykonaní služieb 50 /2019  
2019/049 09.07.2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR — IČO: 00156621 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Rekonštrukciu Materskej školy Dechtice číslo zmluvy: IROP-Z-302021H576-221-10
2019/048 21.06.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO: 00682420 Dohoda o vyplňovacom práve k biankozmenke číslo 307010-2019  
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Displaying 1 - 30 of 484 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17