Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 424 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2019/018 05.02.2019 Ministerstvo životného prostredia SR - IČO: 42181810 Dod. č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy: OPKZP-P01-SC111-2017-23/36)
2019/017 04.02.2019 Marta Kraicová Kúpna zmluva 2019017 LV 1523, parcela 464/9, 39 m2
2019/016 25.01.2019 JRK Slovensko s.r.o. IČO: 50530950 Dod.1 k zmluve Z201849265 zo dňa 15.11.2018 Kompostéry
2019/015 24.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb a ISDN  
2019/014 23.01.2019 Jozef Holický a Karin Holická, Dechtice Kúpna zmluva č. 14/2019 LV 1523, parcela 464/4
2019/013 16.01.2019 ENVIROPOL SK s.r.o. Bratislava IČO: 51480191 Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-184-02-2015-DO  
2019/012 31.12.2018 Bc. Peter Bzdúch — IČO: 47347121 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/011 31.12.2018 Dana Hlavatovičová — IČO: 31208576 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/010 31.12.2018 MUDr. Natália Augustín — IČO: 41430204 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/009 31.12.2018 BEORG, s.r.o. — IČO: 44 994 168 Zmluva o nájme nebytových priestorov MUDr. Želmíra Čermáková
2019/008 31.12.2018 Navrátil, s.r.o. — MUDr. Bohumír Navrátil Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/007 31.12.2018 Laudatum s.r.o, Veľké Kostoľany — IČO: 36826421 Zmluva o nájme nebytových priestorov MUDr. Ivan Sviežený
2019/006 31.12.2018 CORDATUM s.r.o Lekáreň Dechtice — IČO: 36281794 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/005 31.12.2018 Stanislava Nováková — IČO: 43 030 505 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/004 31.12.2018 Tomáš Tomaškovič - stravovanie — IČO: 40 753 158 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/003 31.12.2018 Anastázia Hlavatovičová — IČO: 47 984 198 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/002 31.12.2018 Anton Koleňák - záhradníctvo — IČO: 40346030 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2019/001 31.12.2018 Ivana Raffayová - Kaderníctvo Lili — IČO: 34 422 897 Zmluva o nájme nebytových priestorov  
2018/078 18.12.2018 ENVI-PAK, a.s. Bratislava IČO: 35858010 Zmluva č. ZSE2311201809 Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu.
2018/077 17.12.2018 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Zmluva č. 881920 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou  
2018/076 16.12.2018 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR IČO: 00151866 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2018/475-056 povodňová záchranná súprava Kovoflex KF-T-2
2018/075 15.12.2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR IČO: 00164381 Zmluva č 1167/2018 o poskytnutí dotácie v roku 2018  
2018/074 14.12.2018 Vladimír Jurkas, Dechtice Zmluva o vykonaní služieb Upratovanie autobusovej zastávky
2018/073 13.12.2018 Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany IČO:37840177 Rámcová zmluva - projektový menežment  
2018/072 26.11.2018 FCC Trnava, s.r.o. Dodatok ku zmluve č. S96T100623 - O zvoze a ukladaní odpadu  
2018/071 19.11.2018 MAPA Slovakia Digital s.r.o. IČO: 45325600 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa  
2018/070 18.11.2018 PSB, s.r.o. Trnava IČO: 45549613 Zmluva o dielo Multifunkčné ihrisko v obci Dechtice - stavebné práce
2018/069 17.11.2018 JRK Slovensko s.r.o. Bratislava IČO: 50530950 Kúpna zmluva č. Z201849265_Z Záhradné kompostéry - dodanie
2018/068 16.11.2018 Stanislav Heteš, Dechtice Zmluva o dielo Stavebný dozor pri prácach na cintoríne
2018/067 16.11.2018 Antónia Gažovičová Zmluva o dielo 2018 067 Úprava verejného priestranstva (autobusová zastávka ,,Hoštáky")
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Displaying 1 - 30 of 424 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15