Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2018/072 26.11.2018 FCC Trnava, s.r.o. Dodatok ku zmluve č. S96T100623 - O zvoze a ukladaní odpadu  
2018/071 19.11.2018 MAPA Slovakia Digital s.r.o. IČO: 45325600 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa  
2018/070 18.11.2018 PSB, s.r.o. Trnava IČO: 45549613 Zmluva o dielo Multifunkčné ihrisko v obci Dechtice - stavebné práce
2018/069 17.11.2018 JRK Slovensko s.r.o. Bratislava IČO: 50530950 Kúpna zmluva č. Z201849265_Z Záhradné kompostéry - dodanie
2018/068 16.11.2018 Stanislav Heteš, Dechtice Zmluva o dielo Stavebný dozor pri prácach na cintoríne
2018/067 16.11.2018 Antónia Gažovičová Zmluva o dielo 2018 067 Úprava verejného priestranstva (autobusová zastávka ,,Hoštáky")
2018/066 16.11.2018 Marta Kopšíková, Dechtice Zmluva o dielo 2018 066 Úprava verejného priestranstva - Čakáreň ,, Pri kríži"
2018/065 03.11.2018 CS, s.r.o. Trnava IČO: 44101937 Zmluva o dielo č. 2018/10/04 Rekonštrukcia Materskej školy Dechtice
2018/064 02.11.2018 CS, s.r.o. Trnava IČO: 44101937 Zmluva o dielo Výstavba telocvične v obci Dechtice
2018/063 31.10.2018 CS, s.r.o. Trnava IČO: 44101937 Zmluva o dielo č. 2018/10/04 Rekonštrukcia materskej školy Dechtice
2018/062 29.10.2018 Lucia Madová Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/062  
2018/061 29.10.2018 Eva Remenčiaková Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/061  
2018/060 29.10.2018 Lenka Baraniaková Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/060  
2018/059 29.10.2018 Drahoš Červený a Andrea Červená Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/059  
2018/058 25.10.2018 Ekotec, spol s r.o. Bratislava IČO: 00687022 Zmluva o kontrolnej činnosti detské ihriská
2018/057 24.10.2018 Štefan Smutný, Dechtice Zmluva o vykonaní služieb 57/2018 Hudobná produkcia k posedeniu s dôchodcami
2018/056 12.10.2018 Dušan Čapkovič a Iveta Čapkovičová, rod. Hrabinová, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/056  
2018/055 12.10.2018 Rastislav Tomáška a Renáta Tomášková, rod. Baleková, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/055  
2018/054 12.10.2018 Jaroslav Gajdošík, Dechtice AZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/054  
2018/053 12.10.2018 Gabriela Slabá, Hlohovec Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/053  
2018/052 12.10.2018 Pavol Javorka ml., Šaštín Stráže, IČO: 44797222 Mandátna zmluva Doplnok č. III Územného plánu obce Dechtice
2018/051 12.10.2018 Marek Kumpan a Jana Kumpanova, rod Jarabiková, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/051  
2018/050 11.10.2018 Soňa Tomášková, rod. Konečná, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/050  
2018/049 10.10.2018 Daniela Bírová, rod. Odlerová, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/049  
2018/048 09.10.2018 Hana Králiková, rod. Holická, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/048  
2018/047 08.10.2018 Jana Boledovičová, rod. Blšťáková, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/047  
2018/046 07.10.2018 Norbert Remenár, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/046  
2018/045 06.10.2018 Miloš Kramarič, Dechtice Dod č.2 k zmluve o nájme bytu zo dňa 29.5.2015  
2018/044 05.10.2018 Marcela Hudecová Dod.1. ku zmluve o nákme bytu zo dňa 23.4.2015  
2018/043 04.10.2018 Úrad vlády SR IČO: 00151513 ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018  
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Displaying 1 - 30 of 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14