Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 469 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2019/062 09.10.2019 Natal Trnava, s.r.o., Dechtice 536, IČO 34126074 Darovacia zmluva  
2019/061 08.10.2019 Ing. Štefan Smutný Zmluva o vykonaní služieb 61/2019  
2019/060 07.10.2019 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy: 056656 ID predajcu ID391GPB02
2019/059 13.08.2019 Peter Zárecký Zmluva o nájme bytu  
2019/058 12.08.2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky IČO: 42181810 Dod. č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/36 KÓD ITMS: 310011K935
2019/057 31.07.2019 Generali Poisťovňa, a. s. — IČO: 35709332 Dodatok č. 1 zo dňa 31.07.2019 k Poistnej zmluve č.: 2406953044 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2019/056 24.07.2019 AXA poisťovňa a.s. Česká republika IČO: 28195604 Poistná zmluva Auto GO 0119 - 299000002433 Peugeot 405 EČ: TT 525AA
2019/055 23.07.2019 Milan Pavlík Zmluva o nájme bytu  
2019/054 23.07.2019 Martina Kalašová Zmluva o nájme bytu  
2019/053 23.07.2019 Tomáš Jančovič Zmluva o nájme bytu  
2019/052 23.07.2019 Eva Barteková, rod Juríčková Zmluva o nájme bytu  
2019/051 22.07.2019 Ján Lesay KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA č. 2019 051 uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka Peugeot
2019/050 18.07.2019 Marta Jurkasová Zmluva o vykonaní služieb 50 /2019  
2019/049 09.07.2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR — IČO: 00156621 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Rekonštrukciu Materskej školy Dechtice číslo zmluvy: IROP-Z-302021H576-221-10
2019/048 21.06.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO: 00682420 Dohoda o vyplňovacom práve k biankozmenke číslo 307010-2019  
2019/047 21.06.2019 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO: 00682420 Úverová zmluva č. 307010-2019 rekonštrukcia MŠ a nehnuteľného majetku obce...
2019/046 18.06.2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky IČO: 42181810 Dod. č. 4. ku zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-23/36 (predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov)
2019/045 07.06.2019 Obce z regiónu podľa zoznamu v zmluve Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu (ukončenie členstva - Jaslovské Bohunice)
2019/044 06.06.2019 Generali Poisťovňa, a.s. IČO: 35709332 Poistná zmluva č. 2406953044 Poistenie majetku
2019/043 27.05.2019 ALL-MONT, spol. s r.o. — Nitra — IČO: 44194064 Zmluva o dielo Plastové okná - prístavba KD
2019/042 26.04.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR? Bratislava, IČO: 00177474 Zmluva č. 149 469 Dotácia pre DHZO Dechtice
2019/041 25.04.2019 EKOTEC, spol. s r.o. Bratislava IČO: 00687022 Zmluva o kontrolnej činnosti kontrola multifunkčných ihrísk
2019/040 24.04.2019 Slovak Telekom, a.s. — IČO: 35763469 Kúpna zmluva  
2019/039 23.04.2019 Slovak Telekom, a.s. — IČO: 35763469 Dodatok ku Zmluve o poskytovaní verejných služieb  
2019/038 22.04.2019 SPP a.s. Bratislava — 35815256 Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu 21. BJ
2019/037 21.04.2019 SPP a.s. Bratislava — 35815256 Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu Zdravotné stredisko
2019/036 20.04.2019 SPP a.s. Bratislava — 35815256 Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu Kabíny TJ
2019/035 19.04.2019 SPP a.s. Bratislava — 35815256 Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu klub dôchodcov
2019/034 18.04.2019 SPP a.s. Bratislava — 35815256 Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu Kaderníctvo
2019/033 17.04.2019 SPP a.s. Bratislava — 35815256 Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu Kultúrny dom
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Displaying 1 - 30 of 469 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16