Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 359 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2018/031 17.08.2018 Trnavský samosprávny kraj, Trnava IČO: 37836901 Zmluva č. 097-3-ŠP/2018 o poskytnutí účelovej dotácie Turnaj o pohár starostu 2018 v malom futbale
2018/030 16.08.2018 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, IČO: 42181810 DIČ: 2023106679 Dod.č.1 k zmluve OPKZZP-PO1-SC111-2017-23/36 KÓD ITMS 310011K935 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov
2018/029 13.07.2018 Trnavský samosprávny kraj, Trnava IČO: 37836901 Zmluva č. 009-7-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie dotácia na jarmok 2018
2018/028 12.07.2018 Regionálne centrum Sloboda zvierat, Piešťany IČO: 35628685 Zmluva o odchyte a umiestnení zvierat  
2018/027 15.06.2018 Regionálne technologické centrum, Trnava IČO: 37840258 Zmluva o dielo  
2018/026 14.06.2018 názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava IČO: 42 181 810 DIČ: 2023106679 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/36 (kompostéry)
2018/025 31.05.2018 František Holický Zmluva o vykonaní služieb kosenie ihriska
2018/024 22.05.2018 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. IČO: 45325600 Zmluva o spracovaní osobných údajov  
2018/023 21.05.2018 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. IČO: 45325600 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Dechtice_01  
2018/022 09.05.2018 RRA Trnava-Hlohovec-Piešťany, Pekárska 7489/40A, Trnava IČO: 37840177 Zmluva o dielo Projekt podľa IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 pre Zdravotné stredisko
2018/021 27.04.2018 Slovenský futbalový zväz IČO: 00687308 Zmluva o spolupráci  
2018/020 26.04.2018 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) IČO: 45736359 DODATOK č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM  
2018/019 25.04.2018 Pozemkové spoločenstvo - lesný a pasienkový urbár Dechtice IČO: 42399572 Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce v roku 2018  
2018/018 10.04.2018 RRA Trnava-Hlohovec-Piešťany, Pekárska 7489/40A, Trnava IČO: 37840177 Zmluva o dielo Projekt z dotačného systému MŠVaŠ SR - telocvičňa
2018/017 05.04.2018 Emander, s.r.o., Bratislava, Farského 1270/8, IČO: 45627207 Zmluva o dielo č. 2018030128 zhotovenie plánu sociálnych služieb
2018/016 23.03.2018 TJ Družstevník Dechtice Zmluva o poskytnutí dotácie  
2018/015 22.03.2018 EKOTEC, s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava IČO 00687022 Zmluva o kontrolnej činnosti  
2018/014 18.03.2018 DPO SR Kutuzovova17, Bratislava 3 IČO:00177474 Zmluva č.148 158 o poskytnutí dotácie  
2018/013 17.03.2018 Jednota dôchodcov na Slovesnku IČO 00312363 Zmluva o poskytnutí dotácie  
2018/012 16.03.2018 DH Dechtičanka Zmluva o poskytnutí dotácie  
2018/011 15.03.2018 MO ZP Dechtice IČO 36084883 Zmluva o poskytnutí dotácie  
2018/010 14.03.2018 Slovenský zväz záhradkárov, ZO 16-57 Dechtice IČO: 001781520580 Zmluva o poskytnutí dotácie  
2018/009 26.02.2018 Ján Filo, Dechtice 147 Zmluva o dielo 9/2018  
2018/008 05.02.2018 Roman Hrčka, Dechtice 543 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu z 19.1.2015  
2018/007 02.02.2018 Zberné suroviny Žilina, a.s. IČO: 50634518 Zabezpčenie triedeného zberu  
2018/006 01.02.2018 STELAR, s.r.o. Čachtice IČO: 46672982 Dodatok č.1 ku Zmluve č. 1/2012  
2018/005 29.01.2018 Ing. Viera Krajčovičová IČO: 42157897 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb  
2018/004 09.01.2018 SCONTO nábytok IČO 00312363 Kúpna zmluva  
2018/003 08.01.2018 Martin Hamerlík Smolenice Zmluva o nájme bytu č. 2018/003  
2018/002 03.01.2018 Katarína Janotková r. Kalašová Zmluva o nájme bytu č. 2018/002  
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Displaying 1 - 30 of 359 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12