Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Zobrazené 1 - 30 z 505 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Por.č. Partner Dátum Popis Poznámka Dokument
2020/018 Telovýchovná jednota Družstevník Dechtice—IČO:31824269 04.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2020 Verejnoprospešný účel – rozvoj telovýchovy
2020/017 Dychová hudba Dechtičanka, O.Z. —IČO:50162748 04.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2020 Verejnoprospešný účel – rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
2020/016 Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Dechtice, — IČO:00312363 04.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2020 Verejnoprospešný účel – rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
2020/015 Slovenský zväz záhradkárov, ZO 16-57 Dechtice —IČO:001781520580 04.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2020 Verejnoprospešný účel – rozvoj kultúrnych hodnôt, ochrana a tvorba životného prostredia
2020/014 MO Zdravotne postihnutých —IČO: 36084883 04.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Verejnoprospešný účel – rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia
2020/013 Peter Císar 03.03.2020 Darovacia zmluva  
2020/011 Ing. Pavol Gula Stavebno - obchodná firma —IČO:30926955 28.02.2020 Zmluva o dielo Zberný a protipovodňový kanál medzi domami č 223 a 224
2020/010 Ministerstvo vnútra SR — IČO:00151866 13.02.2020 ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-003243 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Hasičská zbrojnica
2020/009 Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany — IČO:35628685 12.02.2020 Dodatok č. 1/2020 ku Zmluve o odchyte zvierat a ich umiestňovaní v Regionálnom centra Slobody zvierat v Piešťanoch ku zmluve zo dňa 12.7.2018
2020/008 OZ Katarínka, Bratislava —IČO: 30856841 12.02.2020 Zmluva o spolupráci a Darovacia zmluva Príjazdová cesta - čerešňová alej
2020/007 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Štefániková 15, 811 05 Bratislava —IČO: 50349287 11.02.2020 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071U790 461/2020
2020/006 Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava —IČO: 42181810 v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica — IČO: 00626031 03.02.2020 Dod. č. 6 ku zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku č: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/36 Kód projektu v ITMS 2014+: 310011K935
2020/005 Prima banka Slovensko, a.s. — IČO:31575951 15.01.2020 Zmluva o grantovom účte ... 7020
2020/004 Prima banka Slovensko, a.s. — IČO:31575951 15.01.2020 Zmluva o grantovom účte ... 2019
2020/003 MIVASOFT, spol. s r.o., Šaľa —IČO:36289906 12.01.2020 Kúpna zmluva - zariadenie do učební - nákup didaktických pomôcok Číslo predávajúceho: DEC191212-IKT, Číslo kupujúceho 2020003
2020/002 MIVASOFT, spol. s r.o., Šaľa —IČO:36289906 11.01.2020 Kúpna zmluva - zariadenie do učební - nákup nábytku Číslo predávajúceho: DEC191212-IKT, Číslo kupujúceho 2020002
2020/001 MIVASOFT, spol. s r.o., Šaľa —IČO:36289906 10.01.2020 Kúpna zmluva - zariadenie do učební - nákup IKT Číslo predávajúceho: DEC191212-IKT, Číslo kupujúceho 2020001
2019/081 HERMET spol. s r.o., Šajdíkove Humence 459 — IČO:00588831 25.12.2019 Dod. č. 1/2019 k Zmluve na výkon zhodnocovania odpadu  
2019/080 FCC Trnava, s.r.o. Trnava — IČO: 31449697 17.12.2019 Dodatok ku Zmluve č. S96T100623 o zvoze a skládkovaní odpadu  
2019/079 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR — IČO:00151866 11.12.2019 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2019/394-026 Hasičský automobil
2019/078 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby — IČO:42156424 10.12.2019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb  
2019/077 Ing. Viera Krajčovičová — IČO:42157879 09.12.2019 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Audit účtovnej závierky k 31.12.2019
2019/076 Generali poisťovňa, a.s., — IČO: 35709332 03.12.2019 Dodatok č.2 k Poistnej zmluve č.:2406953044  
2019/075 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. — IČO:34133861 25.11.2019 Dodatok č.3. ku zmluve 1020562017  
2019/074 REMONT SK, s. r. o. Trnava — IČO: 36268739 21.11.2019 ZMLUVA o dielo na opravu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu  
2019/073 Stelartv s.r.o. Čachtice IČO—46672982 19.11.2019 Zmluva o poskytovaní internetu a dátových služieb Internet na zbernom dvore
2019/072 CAMPOS SK s.r.o. Koniarovce — IČO:46801227 18.11.2019 ZMLUVA č. 2019/072 na opravu multifunkčného ihriska v obci Dechtice  
2019/071 Marta Jurkasová 06.11.2019 Predmetom zmluvy je úprava verejného priestranstva v dňoch od 11. 11. 2019 do 14. 11. 2019 námestie
2019/070 Stanislav Heteš 06.11.2019 stavebný dozor pri prácach na cintoríne v dňoch od 11. 11. 2019 do 15. 11. 2019  
2019/069 Vladimír Jurkas 06.11.2019 upratovanie verejného priestranstva v dňoch od 11. 11. 2019 do 14. 11. 2019 autobusová zástavka pri čísle domu 111
Por.č. Partner Dátum Popis Poznámka Dokument
Zobrazené 1 - 30 z 505 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17