Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2018/056 12.10.2018 Dušan Čapkovič a Iveta Čapkovičová, rod. Hrabinová, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/056  
2018/055 12.10.2018 Rastislav Tomáška a Renáta Tomášková, rod. Baleková, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/055  
2018/054 12.10.2018 Jaroslav Gajdošík, Dechtice AZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/054  
2018/053 12.10.2018 Gabriela Slabá, Hlohovec Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/053  
2018/052 12.10.2018 Pavol Javorka ml., Šaštín Stráže, IČO: 44797222 Mandátna zmluva Doplnok č. III Územného plánu obce Dechtice
2018/051 12.10.2018 Marek Kumpan a Jana Kumpanova, rod Jarabiková, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/051  
2018/050 11.10.2018 Soňa Tomášková, rod. Konečná, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/050  
2018/049 10.10.2018 Daniela Bírová, rod. Odlerová, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/049  
2018/048 09.10.2018 Hana Králiková, rod. Holická, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/048  
2018/047 08.10.2018 Jana Boledovičová, rod. Blšťáková, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/047  
2018/046 07.10.2018 Norbert Remenár, Dechtice Z m l u v a o nájme bytu č. 2018/046  
2018/045 06.10.2018 Miloš Kramarič, Dechtice Dod č.2 k zmluve o nájme bytu zo dňa 29.5.2015  
2018/044 05.10.2018 Marcela Hudecová Dod.1. ku zmluve o nákme bytu zo dňa 23.4.2015  
2018/043 04.10.2018 Úrad vlády SR IČO: 00151513 ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018  
2018/042 07.09.2018 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica IČO: 36041688 Zmluva o spracúvaní osobných údajov  
2018/041 01.09.2018 Obec Dobrá Voda IČO 00312380 Zmluva o súčinnosti pri výkone matričnej činnosti  
2018/040 30.08.2018 AGRA, s.r.o., Martin, IČO: 36382914 Kúpna zmluva č. Z201835614_Z Technologické vybavenie zberného dvora - traktorový drvič - štiepkovač s hydraulickou rukou a traktorový mulčovač - bočný výsuvný a výkyvný
2018/039 29.08.2018 AGRA, s.r.o., Martin, IČO: 36382914 Kúpna zmluva č. Z201835670_Z Technologické vybavenie pre zberný dvor - bio drvič a miešací voz BRKO so žeriavom a drapákom
2018/038 28.08.2018 AGRA, s.r.o., Martin, IČO: 36382914 Kúpna zmluva č. Z201835600_Z Technológie pre zberný dvor - Kontajnery - Kontajnery pre hákový kontajnerový nosič
2018/037 27.08.2018 Karol Kašubjak - MAX, Čadca, IČO: 37587889 Kúpna zmluva č. Z201835598_Z Technologické vybavenie zberného dvora - motorová píla
2018/036 26.08.2018 AGRA, s.r.o., Martin, IČO: 36382914 Kúpna zmluva č. Z201835594_Z Technologické vybavenie zberného dvora - kolesový traktor s čelným nakladačom namontovaným na traktore
2018/035 25.08.2018 AGRA, s.r.o., Martin, IČO: 36382914 Kúpna zmluva č. Z201835501_Z Technologické vybavenie zberného dvora - krovinorez
2018/034 24.08.2018 SOZA - Bratislava - IČO 00178454 Hromadná licenčná zmluva Bukasový masív
2018/033 23.08.2018 EUROPEA group, spol. s r.o. BRATISLAVA IČO: 31324932 Kúpna zmluva č. Z201833803_Z Záhradné kompostéry - dodanie
2018/032 22.08.2018 DS Garden, s.r.o., Trnava IČO: 46903763 Zmluva o dielo Revitalizácia okolia pomníka padlých
2018/031 17.08.2018 Trnavský samosprávny kraj, Trnava IČO: 37836901 Zmluva č. 097-3-ŠP/2018 o poskytnutí účelovej dotácie Turnaj o pohár starostu 2018 v malom futbale
2018/030 16.08.2018 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, IČO: 42181810 DIČ: 2023106679 Dod.č.1 k zmluve OPKZZP-PO1-SC111-2017-23/36 KÓD ITMS 310011K935 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov
2018/029 13.07.2018 Trnavský samosprávny kraj, Trnava IČO: 37836901 Zmluva č. 009-7-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie dotácia na jarmok 2018
2018/028 12.07.2018 Regionálne centrum Sloboda zvierat, Piešťany IČO: 35628685 Zmluva o odchyte a umiestnení zvierat  
2018/027 15.06.2018 Regionálne technologické centrum, Trnava IČO: 37840258 Zmluva o dielo  
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Displaying 1 - 30 of 384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13