Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2019/043 27.05.2019 ALL-MONT, spol. s r.o. — Nitra — IČO: 44194064 Zmluva o dielo Plastové okná - prístavba KD
2019/042 26.04.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR? Bratislava, IČO: 00177474 Zmluva č. 149 469 Dotácia pre DHZO Dechtice
2019/041 25.04.2019 EKOTEC, spol. s r.o. Bratislava IČO: 00687022 Zmluva o kontrolnej činnosti kontrola multifunkčných ihrísk
2019/040 24.04.2019 Slovak Telekom, a.s. — IČO: 35763469 Kúpna zmluva  
2019/039 23.04.2019 Slovak Telekom, a.s. — IČO: 35763469 Dodatok ku Zmluve o poskytovaní verejných služieb  
2019/038 22.04.2019 SPP a.s. Bratislava — 35815256 Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu 21. BJ
2019/037 21.04.2019 SPP a.s. Bratislava — 35815256 Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu Zdravotné stredisko
2019/036 20.04.2019 SPP a.s. Bratislava — 35815256 Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu Kabíny TJ
2019/035 19.04.2019 SPP a.s. Bratislava — 35815256 Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu klub dôchodcov
2019/034 18.04.2019 SPP a.s. Bratislava — 35815256 Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu Kaderníctvo
2019/033 17.04.2019 SPP a.s. Bratislava — 35815256 Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu Kultúrny dom
2019/032 16.04.2019 VATMEX sro, Prešov — IČO: 31661157 ZOD č. 20190325ICO Oprava strechy 21 bytového domu
2019/031 15.04.2019 JRK Slovensko s.r.o., Bratislava — IČO: 50530950 Kúpna zmluva č. Z201912232_Z kompostéry
2019/030 27.03.2019 Lesy SR, šp, OZ Smolenice — IČO:36038351 Dod. č. 1/2019 ku zmluve 0481-OLH21/OZ02-2008  
2019/029 22.03.2019 Ministerstvo životného prostredia SR — IČO: 42181810 Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku (č.: OPKZP-PO1SC111-2017-23/36 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
2019/028 19.03.2019 TENDERnet s.r.o., Žilina — IČO 50139088 Licenčná zmluva  
2019/027 18.03.2019 Marta Krajcova Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo 4.2.2019  
2019/026 15.03.2019 Ing. Viera Krajčovičová — IČO: 42157897 ZMLUVA č. 2019 026 Audit
2019/025 04.03.2019 OZ MO zdravotne postihnutých v Dechticiach — IČO: 36084883 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019  
2019/024 04.03.2019 TJ Družstevník Dechtice — IČO: 31824269 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019  
2019/023 04.03.2019 Slovenský zväz záhradkárov ZO 16-50 Dechtice — IČO: 001781520580 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019  
2019/022 04.03.2019 Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Dechtice — IČO: 00897019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019  
2019/021 04.03.2019 OZ Dychová hudba Dechtičanka — IČO: 50162748 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019  
2019/020 27.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO 35697270 A0631528 a súvisiace dohody, Mobilný telefón Orange
2019/018 05.02.2019 Ministerstvo životného prostredia SR - IČO: 42181810 Dod. č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (číslo zmluvy: OPKZP-P01-SC111-2017-23/36)
2019/017 04.02.2019 Marta Kraicová Kúpna zmluva 2019017 LV 1523, parcela 464/9, 39 m2
2019/016 25.01.2019 JRK Slovensko s.r.o. IČO: 50530950 Dod.1 k zmluve Z201849265 zo dňa 15.11.2018 Kompostéry
2019/015 24.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469 Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb a ISDN  
2019/014 23.01.2019 Jozef Holický a Karin Holická, Dechtice Kúpna zmluva č. 14/2019 LV 1523, parcela 464/4
2019/013 16.01.2019 ENVIROPOL SK s.r.o. Bratislava IČO: 51480191 Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-184-02-2015-DO  
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Displaying 1 - 30 of 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15