Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Zobrazené 1 - 30 z 333 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2018/005 29.01.2018 Ing. Viera Krajčovičová IČO: 42157897 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb  
2018/004 09.01.2018 SCONTO nábytok IČO 00312363 Kúpna zmluva  
2018/003 08.01.2018 Martin Hamerlík Smolenice Zmluva o nájme bytu č. 2018/003  
2018/002 03.01.2018 Katarína Janotková r. Kalašová Zmluva o nájme bytu č. 2018/002  
2018/001 02.01.2018 Milan Masarovič a Jana Masarovičová r. Kressová Zmluva o nájme bytu č. 2018/001  
2017/065 29.12.2017 Norbert Remenár a Jana Remenárová r. Slivová Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 12.6.2009  
2017/064 29.12.2017 Hana Králiková r.Holická Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 3.7.2009  
2017/063 29.12.2017 Martina Kalašová a Ivan Švihorík Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1.6.2012  
2017/062 29.12.2017 Jana Boledovičová r. Blšťáková Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 12.6.2009  
2017/061 29.12.2017 Tomáš Jančovič a Petronela Jančovičová r. Šimončičová Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 3.5.2016  
2017/060 29.12.2017 Martin Hamerlík Smolenice Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 9.1.2015  
2017/059 26.12.2017 ELEKOS, Nitra IČO: 385690 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov  
2017/058 25.12.2017 Kopaničiarska dpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390 IČO:34133861 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1020562017  
2017/057 24.12.2017 Nadácia ZSE IČO 3582351 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  
2017/0560 23.12.2017 FCC Trnava a.s. IČO 314 496 97 Dodatok k zmluve č. S96T100623 o zvoze a skládkovaní odpadu  
2017/0550 21.12.2017 Vladimír Jurkas, Dechtice 111 Zmluva o vykonaní služieb 55/2016  
2017/054 20.12.2017 Mgr. Antónia Gažovičová Dechtice 380 Zmluva o dielo 54/2017  
2017/053 15.12.2017 OZ Mudrochov mlyn IČO 42161452 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce  
2017/052 14.12.2017 Stanislav Heteš, Dechtice Zmluva o dielo 52/2017 Stavebný dozor
2017/0510 13.12.2017 Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trnava - IČO 00151866 Zmluva č. 38/TR/2017 dotácia na kamerový systém
2017/050 11.12.2017 SPP - distribúcia, a.s. IČO: 3591739 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby  
2017/049 10.12.2017 DH CHtelničanka - Igor Prvý, Chtelnica Zmluva o účinkovaní  
2017/048 27.11.2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR IČO: 00156621 Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku (Materská škola)
2017/047 09.11.2017 Západoslovenská distribučná a.s. IČO 36361518 Zmluva o pripojení elektrického zariadenia Zberný dvor
2017/046 04.11.2017 Biomarina - biowaste s.r.o. IČO: 50336932 Zmluva o odbere použitého jedlého oleja  
2017/045 03.11.2017 Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany IČO:37840177 Zmluva o dielo Projekt Zlepšenie zásobovanie pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia...
2017/044 20.10.2017 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36677281 Zmluva o združenej dodávke elektriny  
2017/043 19.10.2017 Ekocharita Slovensko Slovensku, občianske združenie, IČO: 50383230 Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi  
2017/042 18.10.2017 Ing. Štefan Smutný, Dechtice 273 Zmluva o vykovaní služieb Hudobná produkcia
2017/041 02.10.2017 Ján Filo, Dechtice 147 Zmluva o diel 41/2017 Oprava osvetlenia v dome smútku
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Zobrazené 1 - 30 z 333 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12