Novinky
Home / Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 296 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
2017/033 31.07.2017 Robert Melíšek, Dechtice 453 Dodatky k nájomnej zmluve sekcia 2, číslo C
2017/032 28.07.2017 Vladislav Haragaľ a Agáta Haragaľová Zmluva o nájme bytu Byt - Dechtice 543 E/2
2017/031 18.07.2017 Peter Císar, Dechtice 6 Darovacia zmluva  
2017/030 29.06.2017 Ing. Pavol Gula, stavebno-obchodná firma Dolný Lopašov 65 IČO 30926955 Zmluva o dielo Odvodnenie dvora OÚ, Autobusové zastávky
2017/029 27.06.2017 Marián Komorovský, Dechtice 543 Zmluva o nájme bytu byt B/2
2017/028 26.06.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Zmluva o dodávke plynu Dechtice 543 21BJ Voľný byt
2017/027 17.06.2017 Orange Slovensko, a.s. IČO: 35697270 Zmluva o poskytovaní verejných služieb A11050684
2017/026 16.06.2017 Orange Slovensko, a.s. IČO: 35697270 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A0631528
2017/025 31.05.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava IČO 36361518 Zmluva o pripojení odberného miesta č. 121695327 21 BJ
2017/024 30.05.2017 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36677281 Zmluva o združenej dodávke enlektriny č. 9408645447 24 BJ
2017/023 16.05.2017 Juraj Engelhardt, Brestovany Zmluva o nájme bytu č. 2017 023  
2017/022 05.05.2017 CS, s.r.o., Trnava IČO: 44101937 Zmluva o dielo č. ZoD 2017/0501 Rekonštrukcia materskej školy v Dechticiach
2017/021 22.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) Zdravotné stredisko
2017/020 21.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) Kaderníctvo
2017/019 20.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) Kultúrny dom
2017/018 19.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) Šatne TJ
2017/017 18.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005) 21 BJ
2017/016 17.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256 Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005ň Klub dôchodcov
2017/015 29.03.2017 Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Dechtice IČO:00897019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice  
2017/014 28.03.2017 OZ Dychová hudba Dechtičanka IČO:50162748 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice  
2017/013 27.03.2017 Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach IČO: 36084883 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice  
2017/012 27.03.2017 Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Dechtice IČO: 001781520580 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice  
2017/011 27.03.2017 TJ Družstevník Dechtice IČO: 31824269 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice  
2017/010 20.03.2017 Ing. Margita Hudáková IČO: 33428409 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb  
2017/009 14.03.2017 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. IČO: 34133861 ZMLUVA č. 1020562017  
2017/008 10.03.2017 Margita Šurinová , Dechtice 330 ZMLUVA O DIELO  
2017/007 09.03.2017 Ján Filo Dechtice 147 ZMLUVA O DIELO  
2017/006 03.03.2017 Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany IČO:37840177 ZMLUVA O DIELO Technické vybavenie ZŠ s MŠ Dechtice
2017/005 02.02.2017 Soňa Polakovičová, Dechtice 556 a Michal Šmidovič, Trnava Zmluva o nájme bytu č. 2017 005 č.D, sekcia 3 Dechtice 543
2017/004 24.01.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  
Por.č. Dátum Partner Popis Poznámka Dokument
Displaying 1 - 30 of 296 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10