Zmluvy – zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z

ČísloDátumPartnerPopisPoznámka
2024/033
31.5.2022
Jana BoledovičováZmluva o nájme bytu
2024/03231.5.2022
Katarína JanotkováZmluva o nájme bytu
2024/03131.5.2022
Hana KrálikováZmluva o nájme bytu
2024/029
10.5.2022
Marcela HudecováZmluva o nájme bytu
2024/028
10.5.2022
Roman Hrčka a Adriána HrčkováZmluva o nájme bytu
2024/027
10.5.2024
Ministerstvo financií SR
—IČO:00151742
Zmluva o poskytnutí dotácieč. 2024/456
2024/026
1.5.2024
Laura HolickáZmluva o nájme bytu
2024/025
22.4.2024
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
—IČO:42156424
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátuč. RA-SNCA/20209652
2024/024
19.4.2024
Úrad vlády SR
—IČO:00151513
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SRJavisko a kúrenie v KD
2024/024-1
19.4.2024
Úrad vlády SR
—IČO:00151513
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SRPríloha č. 1
Protikorupčná doložka
2024/023
16.4.2024
Miloš KramaričZmluva o nájme bytu č. 2024023
2024/022
5.4.2024
Ivan Kostolanský
Daniela Kostolanská, rod. Stračárová
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.12.2023
2024/021
5.4.2024
Ján KostolánskyDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.12.2023
2024/020
5.4.2024
Ing. Michaela MatelováDodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.12.2023
2024/019
5.4.2024
Jozef Hullman
Kveta Hullmanová
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 13.12.2023
2024/018
5.4.2024
TJ Družstevník - OZ
—IČO:31824269
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2024/017
5.4.2024
Dychová hudba Dechtičanka - OZ
—IČO:50162748
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2024/016
5.4.2024
SZZ ZO 16-57 - OZ
—IČO:001781520580
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2024/015
5.4.2024
JDS ZO - OZ
—IČO:00897019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2024/014
5.4.2024
MO ZP - OZ
—IČO:36084883
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2024/01325.3.2024
SPP, a.s.
—IČO:35815256
Zmluva o pripojení do distribučnej siete8007300224
2024/01225.3.2024
SPP, a.s.
—IČO:35815256
Dodatok č. 006 ku zmluve o dodávke plynu
2024/01125.3.2024SPP, a.s.
—IČO:35815256
Dodatok č. 006 ku zmluve o dodávke plynuIhrisko
2024/01025.3.2024SPP, a.s.
—IČO:35815256
Dodatok č. 006 ku zmluve o dodávke plynuZdravotné stredisko
2024/00925.3.2024SPP, a.s.
—IČO:35815256
Dodatok č. 006 ku zmluve o dodávke plynu
2024/00825.3.2024SPP, a.s.
—IČO:35815256
Dodatok č. 006 ku zmluve o dodávke plynukaderníctvo
2024/00725.3.2024SPP, a.s.
—IČO:35815256
Dodatok č. 006 ku zmluve o dodávke plynubytovka
2024/00621.3.2024Dobrovoľná požiarna ochrana SR
—IČO:00177474
Zmluva č 3240162 o poskytnutí dotácie
2024/00521.3.2024Regionálna rozvojová agentúra
—IČO:00312363
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve
2024/00418.3.2024Ing. Margita Hudáková
—IČO:33428409
Zmluva o poskytnutí auditorských služiab
2024/00319.2.2024CS, s.r.o. Trnava
—IČO:44101937
Zmluva o dielo č. ZoD 2024/02/03
Modernizácia KD práce naviac
2024/00125.1.2024FCC Trnava, s.r.o.
—IČO:31449697
Dod. ku zmluve č.
S96T100623
Zvoz a skládkovanie odpadu
2023/05315.12.2023Ivan Kostolanský
Daniela Kostolanská
Kúpna zmluva

pozemok 167/55
2023/05215.12.2023Ján KostolánskyKúpna zmluva

pozemok 167/56
2023/05115.12.2023Michaela MatelováKúpna zmluva

pozemok 464/19
2023/05015.12.2023Jozef Hullman
Kveta Hullmanová
Kúpna zmluva

pozemok 464/18
2023/04913.12.2023Milan Masarovič a Jana MasarovičováZmluva o nájme bytu
2023/04815.12.2023Koľko lásky, O.Z.
—IČO:54147336
Darovacia zmluva
2023/04713.12.2023SR - MV SR, Bratislava
—IČO:00151866
Darovacia zmluva
KRHZ-TT-VO-2023/32-030

Nákladný príves
2023/04612.12.2023Marta KopšíkováZmluva o dielo 46/2023Zastávka ,,Pri kríži"
2023/04512.12.2023Emil JurkasZmluva o dielo 45/2023 Stav. dozor
2023/04412.12.2023Viera JurkasováZmluva o dielo 44/2023Zastávka ,,111"
2023/04312.11.2023Antónia GažovičováZmluva o dielo 43/2023Zastávka ,,Hoštáky"
2023/0421.12.2023Andrej MarkoZmluva o nájme bytu č. 2023/042
2023/04124.11.2023Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.
—IČO:34133861
Dodatok č. 7 ku zmluve 1020562017
2023/04020.11.2023MŽP SR
—IČO:42181810
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke OPKZP-PO1-SC111-2021-72/62/442
2023/03931.10.2023UPSVaR Trnava
—IČO:307945536
Dohoda č. 28/08/010/43
2023/03831.10.2023Generali Poisťovňa
—IČO:54228573
Poistná zmluvač. 2409268941
2023/03727.10.2023Matej MancovičZmluva o nájme bytu č. 2023037
2023/03623.10.2023HERMET spol. s r.o., Šajdíkove Humence
—IČO:00588831
Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu
2023/03525.9.2023Generali Poisťovňa
—IČO:54228573
Návrh poistnej zmluvyč.2409217240
2023/03310.9.2023SR - MV SR
—IČO:00151866
Darovacia zmluvaSITB-OO2-2023/001174-018
2023/03210.9.2023AGRA, s.r.o. Martin
—IČO:36382914
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve Z2022659_ZVybavenie zberného dvora
2023/03110.9.2023Packeta Slovakia s.r.o.
—IČO:48136999
Dodatok č.2 ku zmlive zo dňa 25.8.2021
2023/03030.6.2023Lucia JankovičováZmluva o nájme bytu
2023/02921.6.2023Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
—IČO:00312363
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2023/02816.6.2023Barbora Javorková, Šaštín-Stráže
—IČO:44797303
Mandátna zmluva(Zmeny a doplnyk IV./2023 Územného plánu)
2023/02725.5.2023Generali Poisťovňa
—IČO:54228573
Dod. č.6 k Poistnej zmluve 2406953044
2023/02625.5.2023FCC Trnava, s.r.o.,
—IČO:31449697
Dod. ku Zmluve č. S96T100623 Zvoz a skládkovanie odpadu
2023/02525.5.2023AGRA, s.r.o., Martin
—IČO:36382914
Dod. č.2 ku Kúpnej Zmluve Z2022659Oprava formálnych chýb
2023/02416.5.2023Special service s.r.o.
—IČO:45333751
Zmluva o dieloZákazka Rozšírenie zberného dvora
2023/02310.5.2023Dobrovoľná požiarna ochrana SR
—IČO:00177474
Zmluva číslo 3230160Dotácia z prostriedkov DPO SR
2023/0226.4.2023CS, s.r.o. Trnava
—IČO:44101937
Zmluva o dielo 2023/04/01Obnova interiéru KD
2023/0213.4.2023INTERLUX Lighting spol s r.o.
—IČO:35804751
Kúpna zmluvaObnova interiéru KD
2023/02027.3.2023Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
—IČO:50305611
Rámcová zmluva
2023/0196.4.2023JIVA-TRADE,s.r.o. Sereď
—IČO:36257681
Zmluva o likvidácii stavebných odpadov
2023/0186.4.2023Ministerstvo životného prostredia SR
—IČO:42181810
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku + prílohy
2023/01729.3.2023Trnavský samosprávny kraj
—IČO:37836901
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
2023/01617.3.2023SEDOX, s.r.o. Špačince
—IČO:50108492
Dod. č.1 ku Zmluve o dielo...
2023/0153.3.2023Regionálne združenie SLOBODA ZVIERAT PIEŠŤANY
—IČO:2021133708
Dod. č.2 ku zmluve o starostlivosti...
2023/01422.3.2023Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
—IČO:50305611
Rámcová zmluva
2023/01313.3.2023Iveta Rumanová a Martin RumanZmluva o nájme bytu
2023/01210.2.2023AGRA, s.r.o., Martin
—IČO:36382914
Dod. č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z2022659_Z
2023/01110.2.2023AGRA, s.r.o., Martin
—IČO:36382914
Kúpna zmluva č. Z2022659_ZVybavenie zberného dvora
2023/0101.3.2023Soňa Polakovičová a Michal ŠmidovičZmluva o nájme bytu
2023/0091.3.2023Peter ZáreckýZmluva o nájme bytu
2023/0086.2.2023Citrón, s.r.o. Bratislava
—IČO:43882684
Zmluva o spolupráci
2023/00727.1.2023DH Dechtičanka
—IČO:50162748
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2023/00627.1.2023SZZ ZO 16-57 Dechtice
—IČO:001781520580
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2023/00527.1.2023JDS ZO Dechtice
—IČO:00897019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2023/00427.1.2023MO ZP v Dechticiach
—IČO:36084883
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2023/003
27.1.2022
TJ Družstevník Dechtice
—IČO:00312363
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2023/00220.12.2022LESY SR, štátny podnik
—IČO:36038351
Nájomná zmluva
2023/0019.1.2023Ing. Viera Krajčovičová
Bohdanovce nad Trnavou
—IČO:42157897
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2022/05129.12.2022Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
—IČO:42156424
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektrovickú pečaťZmluva RA-SNCA/20196883
2022/050
29.12.2022FCC Trnava, s.r.o.
—IČO:31449697
Príloha č.1 ku Zmluve ZSE2311201809
2022/049
29.12.2022Regionálna rozvojová agentúra - Trnava
—IČO:37840177
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
2022/048
16.12.2022MIRRI SR, Bratislava
—IČO:50349287
MK SR, Bratislava
—IČO:0016182
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMK-054/2022/SOIROPPO3-302071BQS1
2022/047
12.12.2022DEUS, Bratislava
—IČO:45736359
Zmluva o prevode výpočtovej technikyZLP-VT-2021-0091
2022/0451.12.2022Dáša HolickáZmluva o nájme bytu
2022/0441.12.2022Pavel NyklZmluva o nájme bytu
2022/043
18.11.2022Emil JurkasZmluva o dieloStavebný dozor na cintoríne
2022/042
18.11.2022Viera JurkasováZmluva o dieloÚprava ver. priestranstva - zastávka pri č.111
2022/041
18.11.2022Marta KopšíkováZmluva o dieloÚprava ver. priestranstva - zastávka ,,Pri kríži"
2022/040
18.11.2022Mgr. Antónia GažovičováZmluva o dieloÚprava ver. priestranstva - zastávka Hoštáky
2022/039
25.10.2022Miroslava MelišíkováZmluva o nájme bytu
2022/038
24.10.2022T-MAPY, s.
—IČO:43995187
Zmluva o mOBEC
2022/037
24.10.2022Západoslovenská distribučná, a.s.
—IČO:36361518
Zmluva o zriadení vecných bremien
2022/036
06.10.2022ÚPSVaR Trnava
—IČO:30794536
Dohoda č. 22/08/010/13
2022/035
06.10.2022FCC Trnava, s.r.o.
—IČO:31449697
Dodatok ku Zmluve S96T100623 o zvoze a skládkovaní odpadu
2022/034
21.9.2022KURKO, s.r.o. Trnava
—IČO:51942534
Kúpna zmluvaVybavenie telocvične
2022/033
2.9.2022ŽOS Trnava, a.s.
—IČO:34108513
Darovacia zmluva
2022/032
2.9.2022Ing. Štefan SmutnýZmluva o vykonaní služieb
2022/031
16.8.2022COOP Jednota Trnava
—IČO:168921
Zmluva na realizáciu reklamy 9/2022
2022/030
5.8.2022Mária SlabáNájomná zmluva
2022/0291.8.2022Trnavská vodárenská, a.s.
—IČO:36252484
Zmluva o sponzorskom dare
2022/0284.8.2022Ján Rajníc, Mária Kubišová, Oľga Kičinová, Jarmila Noppová, Helena Tomášková, Margita Šurinová, PD Dechtice
—IČO: 00207667
Kúpna zmluva
2022/02730.6.2022Tomáš Jančovič a Petronela JančovičováZmluva o nájme bytu
2022/02630.6.2022Eva BartekováZmluva o nájme bytu
2022/02530.6.2022Martina Kalašová a Ivan ŠvihoríkZmluva o nájme bytu
2022/02430.6.2022Milan PavlíkZmluva o nájme bytu
2022/02328.6.2022FCC Trnava, s.r.o
—IČO:31449697
Dodatok ku Zmluve S96T100623Zvoz a skládkovanie odpadu
2022/02228.6.2022Packeta Slovakia, s.r.o.
—IČO:48136999
Dodatok ku Zmluve pre umiestnenie Z-BOXuku zmluve z 25.8.2021
2022/02124.6.2022RKC-Farnosť Dechtice
—IČO:34013148
Zmluva
o poskytnutí finančného príspevku
Altánok
2022/02024.6.2022Dychová hudba Dechtičanka
—IČO:50162748
Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu
2022/01924.6.2022SZZ-ZO-16-57 Dechtice
—IČO:001781520580
Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu
2022/01824.6.2022MO ZP Dechtice
—IČO:36084883
Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu
2022/01717.6.2022Dobrovoľná požiarna ochrana SR
—IČO:00177474
Zmluva
o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
Zmluva
322 0175
2022/01625.4.2022Slovenská republika zastúpená
Slovenským pozemkový fondom.
—IČO:17335345
Zmluva
o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov
vo verejnom záujme na obec
01846/2020-PKZO-K40015/21.00
2022/01516.5.2022Západoslovenská distribučná, a.s.
—IČO:36361518
Dod.č.2 ku Zmluve o zriadení vecného bremena ev.č. oprávneného 211112-0170000918-VB
2022/01416.5.2022Západoslovenská distribučná, a.s.
—IČO:36361518
Dod.č.1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena ev.č. oprávneného 211112-0170000918-VB
2022/0134.5.2022Matúš Petranský, Smolenice
—IČO:53724241
Zmluva o nájme pozemkovLúka Nové hory
2022/01225.4.2022Slovenská sporiteľňa, a.s.
—IČO:00151653
Zmluva o úvere č. 359/CC/22(vrátane sadzobníka)
2022/0116.4.2022SPECIAL service, s.r.o
—IČO:45333751
Zmluva o dielo 01/04/2022Telocvičňa
2022/0102.4.2022JDS, ZO Dechtice
—IČO:00312363
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/00925.3.2022TJ Družstevník Dechtice
—IČO:31824269
Zmluva o poskytnutí dotácie
2022/0087.3.2022Vladimír BendaZmluva o nájme bytu
2022/00728.2.2022Ing. Viera Krajčovičová
—IČO:42157897
Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit
2022/00628.2.2022ASEKOL SK s.r.o. Bratislava
—IČO:45602689
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberuElektroodpad, batérie, akumulátory
2022/00431.1.2022Orange Slovensko, a.s.
—IČO:35697270
Dodatok ku Zmluve o poskytovaní verejných služiebČíslo zmluvy:056656
2022/00331.1.2022Peter MancaZmluva o budúcej kúpnej zmluvaKomunikácia - IBV Miškárova, Dechtice
2022/00231.1.2022Peter MancaZmluva o budúcej kúpnej zmluvaKomunikácia - IBV Siete, Dechtice
2022/00119.1.2022Generali Poisťovňa
—IČO:54228537
Návrh poistnej zmluvy č. 2408357770PZP - vozidlo PIAGGIO
2021/09017.12.2021Kopaničiarska odpadová spoločnosť
—IČO:34133861
Dod. č.5 ku Zmluve č. 1020562017Uloženie odpadu
2021/08917.12.2021Sedox, s.r.o., Špačince
—IČO:50108492
Zmluva o dieloOdpadové hospodárstvo
2021/08717.12.2021Stanislava Nováková, Dolný Lopašov
—IČO:43030505
Zmluva o nájme nebytových priestorovManikúra - pedikúra
2021/08617.12.2021Peter Bzdúch
—IČO:47347121
Zmluva o nájme nebytových priestorovMasáže
2021/08517.12.2021Ivana Raffayová - Kaderníctvo Lili
—IČO:34422897
Zmluva o nájme nebytových priestorovKaderníctvo
2021/08417.12.2021Tomáš Tomaškovič - stravovanie
—IČO:40753158
Zmluva o nájme nebytových priestorovReštaurácia Vo dvore
2021/08322.11.2021MIRRaI SH Bratislava
—IČO:50349287
TTSK Trnava
—37836901
Dod.3 ku Zmluve o poskytnutí NFP Č. IROP-Z-302021J168-222-13 zo dňa 21.10.2019
2021/08217.12.2021Dana Hlavatovičová
—IČO:31208576
Zmluva o nájme nebytových priestorovZubná technika
2021/08117.12.2021Natália Augustín
—IČO:41430204
Zmluva o nájme nebytových priestorovStomatologická ordinácia
2021/08017.12.2021Beorg, s.r.o.
—IČO:44994168
Zmluva o nájme nebytových priestorovOrdinácia obv.lekára
2021/07917.12.2021Navrátil, s.r.o., Trnava
—IČO:2023648198
Zmluva o nájme nebytových priestorovGynekologická ambulancia
2021/07817.12.2021Laudatum s.r.o. Veľké Kostoľany
—IČO:36826421
Zmluva o nájme nebytových priestorovAmbulancia detského lekára
2021/07717.12.2021CORDATUM s.r.o. Lekáreň Dechtice
—IČO:36281794
Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkuLekáreň Dechtice
2021/07615.11.2021ORANGE Slovensko, a.s., Bratislava
—IČO:35697270
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
2021/07515.11.2021ORANGE Slovensko, a.s., Bratislava
—IČO:35697270
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
2021/07410.11.2021Breza, s.r.o. Trnava
—IČO:52129101
Zmluva o budúcej zmluveodplatný prevod vlastníctva
2021/07310.11.2021Západoslovenská distribučná, a.s.
—IČO:00312363
Breza, s.r.o. Trnava
—IČO:52129101
Zmluva o zriadení vecných bremien
2021/07210.11.2021Západoslovenská distribučná, a.s.
—IČO:00312363
Breza, s.r.o. Trnava
—IČO:52129101
Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzku
2021/07104.11.2021Viera JurkasováZmluva o dielo
2021/07004.11.2021Emil JurkasZmluva o dielo
2021/06904.11.2021Marta KopšíkováZmluva o dielo
2021/06804.11.2021Antónia GažovičováZmluva o dielo
2021/06702.11.2021DEUS Bratislava
—IČO:45736359
Zmluva o prevode výpočtovej technikyDEUS: ZLP-VT-2021-0091
2021/06422.10.2021UPSVaR Trnava
—IČO:30794536
Dohoda 21/08/010/7
2021/06315.10.2021Generali Poisťovňa, a.s.
—IČO:35709332
Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve 2406953044
2021/06215.10.2021Zuzana UhrováKúpna zmluvaParcela 3304/16 (29m2)
2021/06106.10.2021Breza s.r.o. Trnava
IČO: 52129101
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva
2021/06006.10.2021Lucia Koleňáková
IČO: 54044979
Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemkuKvetinárstvo
2021/05901.10.2021Kultúrno osvetové centrum
—IČO:42297893
Zmluva o odňaní majetkuRotunda
2021/05801.10.2021SPECIAL service, s.r.o. Trnava
IČO: 00312363
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby 1/10/2021Telocvičňa
2021/05730.09.2021Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36252484
Kúpna zmluvaPrístupová komunikácia
2021/05622.09.2021Mrg. Art. Tomáš Kucman CHAMELEON
IČO:1020341905
Návrh zmluvy o dieloOprava kalvárie
2021/05519.07.2021ENVI-PAK, a.s.
IČO: 35858010
Príloha 1 k Zmluve č. ZSE2311201809 (2018/078)Triedený odpad
2021/05408.09.2021Štefan SmutnýZmluva o vykonaní služiebHudobná produkcia
2021/05330.09.2021Lenka BaraniakováZmluva o nájme bytu
2021/05230.09.2021Miloš KramaričZmluva o nájme bytu
2021/05130.09.2021Lucia MadováZmluva o nájme bytu
2021/05030.09.2021Eva RemenčiakováZmluva o nájme bytu
2021/04930.09.2021Drahoš Červený a Andrea ČervenáZmluva o nájme bytu
2021/04830.09.2021Rastislav Tomáška a Renáta TomáškováZmluva o nájme bytu
2021/04730.09.2021Jaroslav GajdošíkZmluva o nájme bytu
2021/04630.09.2021Mgr. Gabriela SlabáZmluva o nájme bytu
2021/04530.09.2021Soňa TomáškováZmluva o nájme bytu
2021/04404. 09. 2021Viera Strečanská a Miroslav StrečanskýDarovacia zmluvaKomunikácia -Športová ulica
2021/04330. 09. 2021Dušan Čapkovič a Iveta ČapkovičováZmluva o nájme bytu
2021/04230. 09. 2021Marek KumpanZmluva o nájme bytu
2021/04130. 09. 2021Daniela BírováZmluva o nájme bytu
2021/04025. 08. 2021SPECIAL service s.r.o., Trnava
—IČO:45333751
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby 01-08/021Parkovisko pri MŠ a ZŠ, Farská ulica
2021/03906. 10. 2021Packeta Slovakia s.r.o., Bratislava
—IČO:4813999
Zmluva pre umiestnenie Z-boxu
2021/03829. 07. 2021BEMAT, spol. s r.o, Hrnčiarovce
—IČO:36240613
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/2020 o likvidácii odpadov kategórie ,,O"
2021/03626. 07. 2021SPECIAL service s.r.o. Trnava
—IČO:45333751
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 01/07/2021Oprava chodníka a dažďová kanalizácia MŠ
2021/03502. 07. 2021Roman HrčkaZmluva o nájme bytu
2021/03402. 07. 2021Marcela HudecováZmluva o nájme bytu
2021/03302. 07. 2021Jana Boledovičová, r. BlšťákováZmluva o nájme bytu
2021/032
02. 07. 2021Martin HamerlíkZmluva o nájme bytu
2021/03102. 07. 2021Katarína Janotková, r. KalašováZmluva o nájme bytu
2021/03002. 07. 2021Hana Králiková
Zmluva o nájme bytu
2021/02924.06.2021Ivan ŠvihoríkZmluva o poskytnutí príspevku
2021/02814.06.2021AIRNET, s.r.o.
—IČO: 44996420
Zmluva o nájme konzolOptický internet
2021/02719.05.2021Jozef ŠvecKúpna zmluva 2021/027Pozemok
2021/02610.05.2021Dobrovoľná požiarna ochrana SR
—IČO:00177474
Zmluva č. 3210163Dotácia z prostriedkov DPO SR
2021/02501.05.2021Union poisťovňa, a.s., Bratislava
—IČO:31322051
Poistná zmluvaPoistenie poskytovateľa ZP
2021/02405.05.2021RKC, farnosť Dechtice
—IČO:34013148
Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuOprava zvonov
2021/02303.05.2021Slovenský zväz záhradkárov
—IČO:001781520580
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Rozvoj kultúrnych hodnôt, ochrana a tvorba ŽP
2021/02203.05.2021TJ Družstevník Dechtice
—IČO:31824269
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Rozvoj telovýchovy
2021/02103.05.2021MO JDS-ZO Dechtice
—IČO:00897019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
2021/02003.05.2021MO ZP
—IČO:36084883
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a ochrana zdravia
2021/01903.05.2021DH Dechtičanka
—IČO:50162748
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
2021/01823.04.2021MIVASOFT, spol. s r.o., Šaľa
—IČO:36289906
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve (2020/001) Zariadenie do učební - nákup IKT
2021/01708.04.2021MIVASOFT, spol. s r.o., Šaľa
—IČO:36289906
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve (2020/001) Zariadenie do učební - nákup IKT
2021/01608.04.2021MIVASOFT, spol. s r.o., Šaľa
—IČO:36289906
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve (2020/003)Zariadenie do učební - nákup didakt. pom.
2021/01508.04.2021MIVASOFT, spol. s r.o., Šaľa
—IČO:36289906
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve (2020/002)Zariadenie do učební - nákup nábytku
2021/01419.03.2021Orange Slovensko, a.s.
—IČO:35697270
Zmluva o poskytovaní verejných služiebGo Biznis 15
0918953096
2021/01316.03.2021SR-Štatistický úrad SR
—IČO:00166197
Dod. 1 ku Zmluve o výpožičkeZmluva 2020/067
zo 14.12.2020
2021/01211.03.2021TENDERnet s.r.o., Žilina
—IČO:50139088
Dod. 1 k Licenčnej zmluve(2019/028)
2021/01105.03.2021SPP, a.s., Bratislava
—IČO:35815256
Dod. 0105 ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005Klub JDS
2021/01005.03.2021SPP, a.s., Bratislava
—IČO:35815256
Dod. 0105 ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005Bytovka - 21 BJ
2021/00905.03.2021SPP, a.s., Bratislava
—IČO:35815256
Dod. 0105 ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005Zdravotné stredisko
2021/00805.03.2021SPP, a.s., Bratislava
—IČO:35815256
Dod. 0105 ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005Kabíny TJ
2021/00705.03.2021SPP, a.s., Bratislava
—IČO:35815256
Dod. 0105 ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005Kultúrny dom
2021/00605.03.2021SPP, a.s., Bratislava
—IČO:35815256
Dod. 0105 ku Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005kaderníctvo
2021/00511.02.2021Ing. Margita Hudáková, Trnava
—IČO:33428409
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2021/00429.01.2021Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
—IČO:50349287
DOD.2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J168-222-13 zo dňa 21.10.2019Zmluva 79/2021
Id: 5460587
(Vytvorenie odborných učební v ZŠ)
2021/00325.01.2021Slovenská republika - MV SR
—IČO:00151866
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátuč.p. SITB-OO2-2020/001161-001
2021/00221.01.2021Union poisťovňa, a.s., Bratislava
—IČO:31322051
Poistná zmluva11-317889
2021/00111.01.2021Grebečí Cyril a manželkaKúpna zmluvaLV 1523, ,,C" 464/12
2020/06929.12.2020Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany, Trnava
—IČO: 37840177
Dod. č. 1 k Rámcovej zmluveProjektový manažment v zmysle §269, odsek 2 a násl.
2020/06817.12.2020BNP PARIBAS CARDIF
—IČO:36534978
Poistná zmluva č. 4106173349Poistenie MBT
2020/06717.12.2020Orange Slovensko, a.s.
—IČO:35697270
Dodatok ku Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.: A0631528Mobilný telefón
2020/06617.12.2020Milan MasarovičZmluva o nájme bytučd. 615 - byt č.5
2020/06514.12.2020SR-Štatistický úrad SR
—IČO:00166197
Zmluva o výpožičke(zariadenia k sčítaniu obyvateľstva)
2020/064

1.12.2020AIRNET s.r.o. Siladice —IČO:44996420Kúpna zmluvabezdrôtový internet
2020/063

16.11.2020UNIQA poisťovňa, a.s. —IČO:2021096242Povinné zmluvné poistenie - Zmluva 8002362938Príves AGNOS Handy
2020/062

13.10.2020Emil JurkasZmluva o dielostavebný dozor na cintoríne
2020/061
13.11.2020Viera JurkasováZmluva o dieloupratovanie - zastávka Kolónia
2020/060
13.11.2020Marta KopšíkováZmluva o dieloupratovanie - čakáreň pri kríži
2020/059

13.11.2020Mgr. Antónia GažovičováZmluva o dieloupratovanie - čakáreň Hoštáky
2020/058
31.10.2020Marek StachoZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/057
31.10.2020Zdenko ZemkoZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/056
31.10.2020Zdenka MaškováZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/055
31.10.2020Alžbeta SlivováZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/054
31.10.2020Aneta HotiZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/053
31.10.2020Michal MaškaZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/052
31.10.2020Marcel BendaZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/05131.10.2020Vladimír BendaZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/050
31.10.2020Matúš SlivaZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/04931.10.2020Erik ČervenýZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/04831.10.2020Dávid ŠvecZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/04731.10.2020Barbora KováčováZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/04631.10.2020Patrik HuttaZmluva o dobrovoľníckej činnosti
2020/04531.08.2020Róbert MelišíkZmluva o nájme bytu
2020/04410.10.2020Kopaničiarska odpadová spoločnosť — IČO: 1020562017Dodatok ku zmluve 1020562017Ukladanie odpadu
2020/04310.10.2020PFEIFFER SK, sro, — IČO: 46670815Zmluva o dieloOprava ciest
2020/0428.10.2020KOOPERATIVA poisťovňa
— IČO: 00585441
Návrh PZP 3619233258vozidlo T2a VITRA
2020/04108.10.2020Matej MancovičZmluva o nájme bytu
2020/0401.10.2020Ministerstvo financií SR
— IČO: 00151742
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/03917.09.2020ENVIROPOL SK, s.r.o. Bratislava — IČO: 51480191Dodatok č.2 ku Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Zmluva č. EOZ-184-02-2015-DO
2020/03804.09.2020SPECIAL service s.r.o., Trnava — IČO: 45333751Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 01/09/2020č. 145665 08U02Telocvičňa
2020/03704.09.2020Peter Madeja – M Fire, Dechtice 570— IČO: 48008435Zmluva č. 20/2020Služby požiarneho a bezpečnostného technika
2020/03603.09.2020Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava — IČO: 30796491Zmluva č. 145665 08U02dotácia - komunálny traktor
2020/03523.07.2020LSE - Life Star Emergency, s.r.o., IČO—35877618Zmluva o nájme č. 35/2020
2020/03429.06.2020Lucia Jankovičová, Dechtice 543Zmluva o nájme bytuJednoizbový byt B/2 v bytovom dome č 543
2020/03316.06.2020František Hlavatovič a Milan HlavatovičDarovacia zmluvačasť pozemku pod miestnu komunikáciu
2020/03229.06.2020Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR —IČO:00156621Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí nenávratnného príspevkuVytvorenie odborných učební v ZŠ
2020/03129.06.2020Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR —IČO:00156621Dodatok č.2 ku Zmluve o poskytnutí nenávratnného príspevkuRekonštrukcia MŠ
2020/03026.05.2020Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava —IČO:35709332Poistenie majetkuDodatok č. 4 k Poistnej zmluve č.: 2406953044
2020/02922.05.2020SPECIAL service s.r.o., Trnava —IČO:45333751Zmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 02/05/2020Vytvorenie odborných učební v ZŠ Dechtice
2020/02804.05.2020OZ Telovýchovná jednota Družstevník Dechtice —IČO:31824269Dodatok č. 1 k zmluve
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2020
Dodatok ku zmluve 2020 018
2020/02730.04.2020Ivera Rumanová, rod. Kovačičová a Martin RumanZmluva o nájme bytuDechtice 543, byt E/2
2020/02618.04.2020Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava —IČO:35709332Dod.č.3 k poistnej zmluve č:2406953044
2020/02517.04.2020REMONT SK, s. r. o. —IČO:36268739Rámcová dohoda na poskytovanie služieb č. 2020 025elektromont. práce na oprave ver. osvetlenia a miestneho rozhlasu
2020/02408.04.2020KONNEX s.r.o. Trnava —IČO:17639727Kúpna zmluva č. Z20206887_ZKolesový komunálny traktor
2020/02306.04.2020AXA poisťovňa, pobočka Bratislava —IČO:36857521Poistná zmluva Auto GO 0119Dacia Logan
2020/02202.04.2020Dobrovoľná požiarna ochrana SR —IČO:00177474Zmluva č.320 0908Dotácia z prostriedkov DPO
2020/02129.03.2020Trafin Oil SK, s.r.o., Bytča, —IČO:47313382Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpaduč. 150/2019
2020/02028.03.2020BEMAT, spol. s r.o., Hrnčiarovce —IČO:36240613Zmluva č. 02/2020likvidácia stavebných odpadov v kameňolome Trstín
2020/01913.03.2020Marián ObúlanýKúpno-predajná zmluvaDacia Logan
2020/01808.03.2020Telovýchovná jednota Družstevník Dechtice—IČO:31824269Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2020
2020/01707.03.2020Dychová hudba Dechtičanka, O.Z. —IČO:50162748Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2020
2020/01606.03.2020JDS ZO Dechtice —IČO:00897019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2020
2020/01505.03.2020SZZ ZO 16-57 Dechtice —IČO:001781520580Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2020
2020/01404.03.2020MO ZP v Dechticiach —IČO:36084883Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2020
2020/01303.03.2020Peter CísarDarovacia zmluva
2020/01229.02.2020Soňa PolakovičováZmluva o nájme bytu
2020/01114.02.2020Ing. Pavol Gula Stavebno obchodná firma—IČO:30926955ZMLUVA O DIELOKanál medzi domami 223 a 224
2020/01013.02.2020Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava—IČO:00151866ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-003243Dotácia
2020/00912.02.2020Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany—IČO:35628685Dodatok č. 1/2020 ku zmluve zo dňa 12.7.2018
2020/00811.02.2020OZ KATARÍNKA—IČO:30856841Zmluva o spolupráci a Darovacia zmluvaProjektová dokumentácia
2020/00704.02.2020Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky—IČO:30416094ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUWIFI Kód ITMS2014+ 311071U790
2020/00603.02.2020Ministerstvo ŽP SR, Bratislava —IČO:42181810Dod.č. 6 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku - č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017/23/36Kód projektu v ITMS 2014+310011K935
2020/00516.01.2020Prima banka Slovensko, a.s. — IČO:31575951Zmluva o grantovom účte... 2020
2020/00415.01.2020Prima banka Slovensko, a.s. — IČO:31575951Zmluva o grantovom účte... 2019
2020/00515.01.2020Prima banka Slovensko, a.s. — IČO:31575951Zmluva o grantovom účte... 7020
2020/00314.01.2020MIVASOFT, spol. s r.o., Šaľa —IČO:36289906Kúpna zmluva - zariadenie do učební - nákup didaktických pomôcokČíslo predávajúceho: DEC191212-IKT, Číslo kupujúceho 2020003
2020/00211.01.2020MIVASOFT, spol. s r.o., Šaľa —IČO:36289906Kúpna zmluva - zariadenie do učební - nákup nábytkuČíslo predávajúceho: DEC191212-IKT, Číslo kupujúceho 2020002
2020/00110.01.2020MIVASOFT, spol. s r.o., Šaľa —IČO:36289906Kúpna zmluva - zariadenie do učební - nákup IKTČíslo predávajúceho: DEC191212-IKT, Číslo kupujúceho 2020001
2019/08125.12.2019HERMET spol. s r.o., Šajdíkove Humence 459 — IČO:00588831Dod. č. 1/2019 k Zmluve na výkon zhodnocovania odpadu
2019/08017.12.2019FCC Trnava, s.r.o. Trnava — IČO: 31449697Dodatok ku Zmluve č. S96T100623 o zvoze a skládkovaní odpadu
2019/07911.12.2019Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR — IČO:00151866Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2019/394-026Hasičský automobil
2019/07810.12.2019Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby — IČO:42156424Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
2019/07709.12.2019Ing. Viera Krajčovičová — IČO:42157879Zmluva o poskytovaní auditorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.2019
2019/07603.12.2019Generali poisťovňa, a.s., — IČO: 35709332Dodatok č.2 k Poistnej zmluve č.:2406953044
2019/07525.11.2019Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. — IČO:34133861Dodatok č.3. ku zmluve 1020562017
2019/07421.11.2019REMONT SK, s. r. o. Trnava — IČO: 36268739ZMLUVA o dielo na opravu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
2019/07319.11.2019Stelartv s.r.o. Čachtice IČO—46672982Zmluva o poskytovaní internetu a dátových služiebInternet na zbernom dvore
2019/07218.11.2019CAMPOS SK s.r.o. Koniarovce — IČO:46801227ZMLUVA č. 2019/072 na opravu multifunkčného ihriska v obci Dechtice
2019/06706.11.2019Mgr. Gažovičová Antóniaúprava verejného priestranstva v dňoch od 11. 11. 2019 do 14. 11. 2019autobusová zástavka „Hoštáky
2019/06806.11.2019Marta Kopšíkováúprava verejného priestranstva v dňoch od 11. 11. 2019 do 14. 11. 2019autobusová zástavka „ Pri kríži “
2019/06906.11.2019Vladimír Jurkasupratovanie verejného priestranstva v dňoch od 11. 11. 2019 do 14. 11. 2019autobusová zástavka pri čísle domu 111
2019/07006.11.2019Stanislav Hetešstavebný dozor pri prácach na cintoríne v dňoch od 11. 11. 2019 do 15. 11. 2019
2019/07106.11.2019Marta JurkasováPredmetom zmluvy je úprava verejného priestranstva v dňoch od 11. 11. 2019 do 14. 11. 2019námestie
2019/06604.11.2019Úrad vlády Slovenskej republiky — IČO: 00151513ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019Oprava multifunkčného ihriska
2019/06324.10.2019Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR — IČO: 00156621Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevkuVytvorenie odborných účební v základnej škole
2019/06424.10.2019Ing. Pavol Gula Stavebno – obchodná firma IČO: 30926955Zmluva o dieloautobusová zastávka (pri pomníku)
2019/06524.10.2019Ing. Pavol Gula Stavebno – obchodná firma IČO: 30926955Zmluva o dieloOdtokový kanál pri ceste – ulica Hoštáky
2019/06209.10.2019Natal Trnava, s.r.o., Dechtice 536, IČO 34126074Darovacia zmluva
2019/06108.10.2019Ing. Štefan SmutnýZmluva o vykonaní služieb 61/2019
2019/06007.10.2019Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebč. zmluvy: 056656 ID predajcu ID391GPB02
2019/05913.08.2019Peter ZáreckýZmluva o nájme bytu
2019/05812.08.2019Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky IČO: 42181810Dod. č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuč. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/36 KÓD ITMS: 310011K935
2019/05731.07.2019Generali Poisťovňa, a. s. — IČO: 35709332Dodatok č. 1 zo dňa 31.07.2019 k Poistnej zmluve č.: 2406953044Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2019/05624.07.2019AXA poisťovňa a.s. Česká republika IČO: 28195604Poistná zmluva Auto GO 0119 - 299000002433Peugeot 405 EČ: TT 525AA
2019/05223.07.2019Eva Barteková, rod JuríčkováZmluva o nájme bytu
2019/05323.07.2019Tomáš JančovičZmluva o nájme bytu
2019/05423.07.2019Martina KalašováZmluva o nájme bytu
2019/05523.07.2019Milan PavlíkZmluva o nájme bytu
2019/05122.07.2019Ján LesayKÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA č. 2019 051 uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníkaPeugeot
2019/05018.07.2019Marta JurkasováZmluva o vykonaní služieb 50 /2019
2019/04909.07.2019Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR — IČO: 00156621Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Rekonštrukciu Materskej školy Dechticečíslo zmluvy: IROP-Z-302021H576-221-10
2019/04721.06.2019Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO: 00682420Úverová zmluva č. 307010-2019rekonštrukcia MŠ a nehnuteľného majetku obce...
2019/04821.06.2019Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. IČO: 00682420Dohoda o vyplňovacom práve k biankozmenke číslo 307010-2019
2019/04618.06.2019Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky IČO: 42181810Dod. č. 4. ku zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-23/36(predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov)
2019/04507.06.2019Obce z regiónu podľa zoznamu v zmluveDodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu(ukončenie členstva - Jaslovské Bohunice)
2019/04406.06.2019Generali Poisťovňa, a.s. IČO: 35709332Poistná zmluva č. 2406953044Poistenie majetku
2019/04327.05.2019ALL-MONT, spol. s r.o. — Nitra — IČO: 44194064Zmluva o dieloPlastové okná - prístavba KD
2019/04226.04.2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR? Bratislava, IČO: 00177474Zmluva č. 149 469Dotácia pre DHZO Dechtice
2019/04125.04.2019EKOTEC, spol. s r.o. Bratislava IČO: 00687022Zmluva o kontrolnej činnostikontrola multifunkčných ihrísk
2019/04024.04.2019Slovak Telekom, a.s. — IČO: 35763469Kúpna zmluva
2019/03923.04.2019Slovak Telekom, a.s. — IČO: 35763469Dodatok ku Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2019/03822.04.2019SPP a.s. Bratislava — 35815256Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynu21. BJ
2019/03721.04.2019SPP a.s. Bratislava — 35815256Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynuZdravotné stredisko
2019/03620.04.2019SPP a.s. Bratislava — 35815256Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynuKabíny TJ
2019/03519.04.2019SPP a.s. Bratislava — 35815256Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynuklub dôchodcov
2019/03418.04.2019SPP a.s. Bratislava — 35815256Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynuKaderníctvo
2019/03317.04.2019SPP a.s. Bratislava — 35815256Dod. č. 004 k Zmluve o dodávke plynuKultúrny dom
2019/03216.04.2019VATMEX sro, Prešov — IČO: 31661157ZOD č. 20190325ICOOprava strechy 21 bytového domu
2019/03115.04.2019JRK Slovensko s.r.o., Bratislava — IČO: 50530950Kúpna zmluva č. Z201912232_Zkompostéry
2019/03027.03.2019Lesy SR, šp, OZ Smolenice — IČO:36038351Dod. č. 1/2019 ku zmluve 0481-OLH21/OZ02-2008
2019/02922.03.2019Ministerstvo životného prostredia SR — IČO: 42181810Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku (č.: OPKZP-PO1SC111-2017-23/36Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
2019/02819.03.2019TENDERnet s.r.o., Žilina — IČO 50139088Licenčná zmluva
2019/02718.03.2019Marta KrajcovaDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo 4.2.2019
2019/02615.03.2019Ing. Viera Krajčovičová — IČO: 42157897ZMLUVA č. 2019 026Audit
2019/02104.03.2019OZ Dychová hudba Dechtičanka — IČO: 50162748Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019
2019/02204.03.2019Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Dechtice — IČO: 00897019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019
2019/02304.03.2019Slovenský zväz záhradkárov ZO 16-50 Dechtice — IČO: 001781520580Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019
2019/02404.03.2019TJ Družstevník Dechtice — IČO: 31824269Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019
2019/02504.03.2019OZ MO zdravotne postihnutých v Dechticiach — IČO: 36084883Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice v roku 2019
2019/02027.02.2019Orange Slovensko, a.s. Bratislava IČO 35697270A0631528 a súvisiace dohody,Mobilný telefón Orange
2019/01805.02.2019Ministerstvo životného prostredia SR - IČO: 42181810Dod. č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku(číslo zmluvy: OPKZP-P01-SC111-2017-23/36)
2019/01704.02.2019Marta KraicováKúpna zmluva 2019017LV 1523, parcela 464/9, 39 m2
2019/01625.01.2019JRK Slovensko s.r.o. IČO: 50530950Dod.1 k zmluve Z201849265 zo dňa 15.11.2018Kompostéry
2019/01524.01.2019Slovak Telekom, a.s. Bratislava IČO: 35763469Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb a ISDN
2019/01423.01.2019Jozef Holický a Karin Holická, DechticeKúpna zmluva č. 14/2019LV 1523, parcela 464/4
2019/01316.01.2019ENVIROPOL SK s.r.o. Bratislava IČO: 51480191Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-184-02-2015-DO
2019/00131.12.2018Ivana Raffayová - Kaderníctvo Lili — IČO: 34 422 897Zmluva o nájme nebytových priestorov
2019/00231.12.2018Anton Koleňák - záhradníctvo — IČO: 40346030Zmluva o nájme nebytových priestorov
2019/00331.12.2018Anastázia Hlavatovičová — IČO: 47 984 198Zmluva o nájme nebytových priestorov
2019/00431.12.2018Tomáš Tomaškovič - stravovanie — IČO: 40 753 158Zmluva o nájme nebytových priestorov
2019/00531.12.2018Stanislava Nováková — IČO: 43 030 505Zmluva o nájme nebytových priestorov
2019/00631.12.2018CORDATUM s.r.o Lekáreň Dechtice — IČO: 36281794Zmluva o nájme nebytových priestorov
2019/00731.12.2018Laudatum s.r.o, Veľké Kostoľany — IČO: 36826421Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Ivan Sviežený
2019/00831.12.2018Navrátil, s.r.o. — MUDr. Bohumír NavrátilZmluva o nájme nebytových priestorov
2019/00931.12.2018BEORG, s.r.o.
— IČO: 44 994 168
Zmluva o nájme nebytových priestorovMUDr. Želmíra Čermáková
2019/01031.12.2018MUDr. Natália Augustín — IČO: 41430204Zmluva o nájme nebytových priestorov
2019/01131.12.2018Dana Hlavatovičová — IČO: 31208576Zmluva o nájme nebytových priestorov
2019/01231.12.2018Bc. Peter Bzdúch — IČO: 47347121Zmluva o nájme nebytových priestorov
2018/08020.12.2018CS, s.r.o. Trnava, — 44101937Dod. č.1. k Zmluve o dielo č. 2018/10/02Telocvičňa
2018/07919.12.2018Obecné úrady — v.r. OcÚ Dechtice — IČO: 00312363ZMLUVA o zriadení spoločného obecného úraduSPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD, Kollárova 8, Trnava (sídelná obec Cífer)
2018/07818.12.2018ENVI-PAK, a.s. Bratislava IČO: 35858010Zmluva č. ZSE2311201809Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu.
2018/07717.12.2018Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484Zmluva č. 881920 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2018/07616.12.2018Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR IČO: 00151866Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2018/475-056povodňová záchranná súprava Kovoflex KF-T-2
2018/07515.12.2018Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR IČO: 00164381Zmluva č 1167/2018 o poskytnutí dotácie v roku 2018
2018/07414.12.2018Vladimír Jurkas, DechticeZmluva o vykonaní služiebUpratovanie autobusovej zastávky
2018/07313.12.2018Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany IČO:37840177Rámcová zmluva - projektový menežment
2018/07226.11.2018FCC Trnava, s.r.o.Dodatok ku zmluve č. S96T100623 - O zvoze a ukladaní odpadu
2018/07119.11.2018MAPA Slovakia Digital s.r.o. IČO: 45325600Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
2018/07018.11.2018PSB, s.r.o. Trnava IČO: 45549613Zmluva o dieloMultifunkčné ihrisko v obci Dechtice - stavebné práce
2018/06917.11.2018JRK Slovensko s.r.o. Bratislava IČO: 50530950Kúpna zmluva č. Z201849265_ZZáhradné kompostéry - dodanie
2018/06816.11.2018Stanislav Heteš, DechticeZmluva o dieloStavebný dozor pri prácach na cintoríne
2018/06716.11.2018Antónia GažovičováZmluva o dielo 2018 067Úprava verejného priestranstva (autobusová zastávka ,,Hoštáky")
2018/06616.11.2018Marta Kopšíková, DechticeZmluva o dielo 2018 066Úprava verejného priestranstva - Čakáreň ,, Pri kríži"
2018/06503.11.2018Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné IČO: 34133861Dodatok č.2 k Zmluve č. 1020562017uloženie odpadu
2018/06402.11.2018CS, s.r.o. Trnava IČO: 44101937Zmluva o dieloVýstavba telocvične v obci Dechtice
2018/06331.10.2018CS, s.r.o. Trnava IČO: 44101937Zmluva o dielo č. 2018/10/04Rekonštrukcia materskej školy Dechtice
2018/06229.10.2018Lucia MadováZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/062
2018/06129.10.2018Eva RemenčiakováZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/061
2018/06029.10.2018Lenka BaraniakováZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/060
2018/05929.10.2018Drahoš Červený a Andrea ČervenáZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/059
2018/05825.10.2018Ekotec, spol s r.o. Bratislava IČO: 00687022Zmluva o kontrolnej činnostidetské ihriská
2018/05724.10.2018Štefan Smutný, DechticeZmluva o vykonaní služieb 57/2018Hudobná produkcia k posedeniu s dôchodcami
2018/05612.10.2018Dušan Čapkovič a Iveta Čapkovičová, rod. Hrabinová, DechticeZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/056
2018/05512.10.2018Rastislav Tomáška a Renáta Tomášková, rod. Baleková, DechticeZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/055
2018/05412.10.2018Jaroslav Gajdošík, DechticeAZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/054
2018/05312.10.2018Gabriela Slabá, HlohovecZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/053
2018/05212.10.2018Pavol Javorka ml., Šaštín Stráže, IČO: 44797222Mandátna zmluvaDoplnok č. III Územného plánu obce Dechtice
2018/05112.10.2018Marek Kumpan a Jana Kumpanova, rod Jarabiková, DechticeZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/051
2018/05011.10.2018Soňa Tomášková, rod. Konečná, DechticeZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/050
2018/04910.10.2018Daniela Bírová, rod. Odlerová, DechticeZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/049
2018/04809.10.2018Hana Králiková, rod. Holická, DechticeZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/048
2018/04708.10.2018Jana Boledovičová, rod. Blšťáková, DechticeZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/047
2018/04607.10.2018Norbert Remenár, DechticeZ m l u v a o nájme bytu č. 2018/046
2018/04506.10.2018Miloš Kramarič, DechticeDod č.2 k zmluve o nájme bytu zo dňa 29.5.2015
2018/04405.10.2018Marcela HudecováDod.1. ku zmluve o nákme bytu zo dňa 23.4.2015
2018/04304.10.2018Úrad vlády SR IČO: 00151513ZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
2018/04207.09.2018MADE spol. s r.o. Banská Bystrica IČO: 36041688Zmluva o spracúvaní osobných údajov
2018/04101.09.2018Obec Dobrá Voda IČO 00312380Zmluva o súčinnosti pri výkone matričnej činnosti
2018/04030.08.2018AGRA, s.r.o., Martin, IČO: 36382914Kúpna zmluva č. Z201835614_ZTechnologické vybavenie zberného dvora - traktorový drvič - štiepkovač s hydraulickou rukou a traktorový mulčovač - bočný výsuvný a výkyvný
2018/03929.08.2018AGRA, s.r.o., Martin, IČO: 36382914Kúpna zmluva č. Z201835670_ZTechnologické vybavenie pre zberný dvor - bio drvič a miešací voz BRKO so žeriavom a drapákom
2018/03828.08.2018AGRA, s.r.o., Martin, IČO: 36382914Kúpna zmluva č. Z201835600_ZTechnológie pre zberný dvor - Kontajnery - Kontajnery pre hákový kontajnerový nosič
2018/03727.08.2018Karol Kašubjak - MAX, Čadca, IČO: 37587889Kúpna zmluva č. Z201835598_ZTechnologické vybavenie zberného dvora - motorová píla
2018/03626.08.2018AGRA, s.r.o., Martin, IČO: 36382914Kúpna zmluva č. Z201835594_ZTechnologické vybavenie zberného dvora - kolesový traktor s čelným nakladačom namontovaným na traktore
2018/03525.08.2018AGRA, s.r.o., Martin, IČO: 36382914Kúpna zmluva č. Z201835501_ZTechnologické vybavenie zberného dvora - krovinorez
2018/03424.08.2018SOZA - Bratislava - IČO 00178454Hromadná licenčná zmluvaBukasový masív
2018/03323.08.2018EUROPEA group, spol. s r.o. BRATISLAVA IČO: 31324932Kúpna zmluva č. Z201833803_ZZáhradné kompostéry - dodanie DODÁVATEĽ OD ZMLUVY ODSTÚPIL
2018/03222.08.2018DS Garden, s.r.o., Trnava IČO: 46903763Zmluva o dieloRevitalizácia okolia pomníka padlých
2018/03117.08.2018Trnavský samosprávny kraj, Trnava IČO: 37836901Zmluva č. 097-3-ŠP/2018 o poskytnutí účelovej dotácieTurnaj o pohár starostu 2018 v malom futbale
2018/03016.08.2018Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, IČO: 42181810 DIČ: 2023106679Dod.č.1 k zmluve OPKZZP-PO1-SC111-2017-23/36 KÓD ITMS 310011K935Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov
2018/02913.07.2018Trnavský samosprávny kraj, Trnava IČO: 37836901Zmluva č. 009-7-K/2018 o poskytnutí účelovej dotáciedotácia na jarmok 2018
2018/02812.07.2018Regionálne centrum Sloboda zvierat, Piešťany IČO: 35628685Zmluva o odchyte a umiestnení zvierat
2018/02715.06.2018Regionálne technologické centrum, Trnava IČO: 37840258Zmluva o dielo
2018/02614.06.2018názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava IČO: 42 181 810 DIČ: 2023106679ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/36(kompostéry)
2018/02531.05.2018František HolickýZmluva o vykonaní služiebkosenie ihriska
2018/02422.05.2018MAPA Slovakia Digital, s.r.o. IČO: 45325600Zmluva o spracovaní osobných údajov
2018/02321.05.2018MAPA Slovakia Digital, s.r.o. IČO: 45325600Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Dechtice_01
2018/02209.05.2018RRA Trnava-Hlohovec-Piešťany, Pekárska 7489/40A, Trnava IČO: 37840177Zmluva o dieloProjekt podľa IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 pre Zdravotné stredisko
2018/02127.04.2018Slovenský futbalový zväz IČO: 00687308Zmluva o spolupráci
2018/02026.04.2018DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) IČO: 45736359DODATOK č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM
2018/01925.04.2018Pozemkové spoločenstvo - lesný a pasienkový urbár Dechtice IČO: 42399572Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce v roku 2018
2018/01810.04.2018RRA Trnava-Hlohovec-Piešťany, Pekárska 7489/40A, Trnava IČO: 37840177Zmluva o dieloProjekt z dotačného systému MŠVaŠ SR - telocvičňa
2018/01705.04.2018Emander, s.r.o., Bratislava, Farského 1270/8, IČO: 45627207Zmluva o dielo č. 2018030128zhotovenie plánu sociálnych služieb
2018/01623.03.2018TJ Družstevník DechticeZmluva o poskytnutí dotácie
2018/01522.03.2018EKOTEC, s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava IČO 00687022Zmluva o kontrolnej činnosti
2018/01418.03.2018DPO SR Kutuzovova17, Bratislava 3 IČO:00177474Zmluva č.148 158 o poskytnutí dotácie
2018/01317.03.2018Jednota dôchodcov na Slovesnku IČO 00312363Zmluva o poskytnutí dotácie
2018/01216.03.2018DH DechtičankaZmluva o poskytnutí dotácie
2018/01115.03.2018MO ZP Dechtice IČO 36084883Zmluva o poskytnutí dotácie
2018/01014.03.2018Slovenský zväz záhradkárov, ZO 16-57 Dechtice IČO: 001781520580Zmluva o poskytnutí dotácie
2018/00926.02.2018Ján Filo, Dechtice 147Zmluva o dielo 9/2018
2018/00805.02.2018Roman Hrčka, Dechtice 543Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu z 19.1.2015
2018/00702.02.2018Zberné suroviny Žilina, a.s. IČO: 50634518Zabezpčenie triedeného zberu
2018/00601.02.2018STELAR, s.r.o. Čachtice IČO: 46672982Dodatok č.1 ku Zmluve č. 1/2012
2018/00529.01.2018Ing. Viera Krajčovičová IČO: 42157897Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
2018/00409.01.2018SCONTO nábytok IČO 00312363Kúpna zmluva
2018/00308.01.2018Martin Hamerlík SmoleniceZmluva o nájme bytu č. 2018/003
2018/00203.01.2018Katarína Janotková r. KalašováZmluva o nájme bytu č. 2018/002
2018/00102.01.2018Milan Masarovič a Jana Masarovičová r. KressováZmluva o nájme bytu č. 2018/001
2017/06029.12.2017Martin Hamerlík SmoleniceDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 9.1.2015
2017/06129.12.2017Tomáš Jančovič a Petronela Jančovičová r. ŠimončičováDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 3.5.2016
2017/06229.12.2017Jana Boledovičová r. BlšťákováDodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 12.6.2009
2017/06329.12.2017Martina Kalašová a Ivan ŠvihoríkDodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 1.6.2012
2017/06429.12.2017Hana Králiková r.HolickáDodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 3.7.2009
2017/06529.12.2017Norbert Remenár a Jana Remenárová r. SlivováDodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 12.6.2009
2017/05926.12.2017ELEKOS, Nitra IČO: 385690Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
2017/05825.12.2017Kopaničiarska dpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné 390 IČO:34133861Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1020562017
2017/05724.12.2017Nadácia ZSE IČO 3582351Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2017/056023.12.2017FCC Trnava a.s. IČO 314 496 97Dodatok k zmluve č. S96T100623 o zvoze a skládkovaní odpadu
2017/055021.12.2017Vladimír Jurkas, Dechtice 111Zmluva o vykonaní služieb 55/2016
2017/05420.12.2017Mgr. Antónia Gažovičová Dechtice 380Zmluva o dielo 54/2017
2017/05315.12.2017OZ Mudrochov mlyn IČO 42161452Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce
2017/05214.12.2017Stanislav Heteš, DechticeZmluva o dielo 52/2017Stavebný dozor
2017/051013.12.2017Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trnava - IČO 00151866Zmluva č. 38/TR/2017dotácia na kamerový systém
2017/05011.12.2017SPP - distribúcia, a.s. IČO: 3591739Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
2017/04910.12.2017DH CHtelničanka - Igor Prvý, ChtelnicaZmluva o účinkovaní
2017/04827.11.2017Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR IČO: 00156621Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku(Materská škola)
2017/04709.11.2017Západoslovenská distribučná a.s. IČO 36361518Zmluva o pripojení elektrického zariadeniaZberný dvor
2017/04604.11.2017Biomarina - biowaste s.r.o. IČO: 50336932Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
2017/04503.11.2017Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany IČO:37840177Zmluva o dieloProjekt Zlepšenie zásobovanie pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia...
2017/04420.10.2017ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36677281Zmluva o združenej dodávke elektriny
2017/04319.10.2017Ekocharita Slovensko Slovensku, občianske združenie, IČO: 50383230Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
2017/04218.10.2017Ing. Štefan Smutný, Dechtice 273Zmluva o vykovaní služiebHudobná produkcia
2017/04102.10.2017Ján Filo, Dechtice 147Zmluva o diel 41/2017Oprava osvetlenia v dome smútku
2017/04022.09.2017Katarína Janotková, rod. Kalašová , Dechtice 615Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve k bytu č. 4
2017/03921.09.2017Cordatum s.r.o. IČO: 36281794Nájomná zmluva na pozemok
2017/03812.09.2017Milan Masarovič a manželkaDodatok č. 2 k nájomnej zmluve k bytu č. 5
2017/03711.09.2017ELM Management Company Slovakia s.r.o. IČO: 5006273Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA
2017/03606.09.2017HERMET spol.s.r.o. IČO: 00588831Zmluva na výkon znehodnocovania odpadu
2017/03504.09.2017Ján RajnícKúpno-predajná zmluva na nehnuteľnosti
2017/03404.08.2017Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. IČO:35946024Darovacia zmluva
2017/03331.07.2017Robert Melíšek, Dechtice 453Dodatky k nájomnej zmluvesekcia 2, číslo C
2017/03228.07.2017Vladislav Haragaľ a Agáta HaragaľováZmluva o nájme bytuByt - Dechtice 543 E/2
2017/03118.07.2017Peter Císar, Dechtice 6Darovacia zmluva
2017/03029.06.2017Ing. Pavol Gula, stavebno-obchodná firma Dolný Lopašov 65 IČO 30926955Zmluva o dieloOdvodnenie dvora OÚ, Autobusové zastávky
2017/02927.06.2017Marián Komorovský, Dechtice 543Zmluva o nájme bytubyt B/2
2017/02826.06.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Zmluva o dodávke plynuDechtice 543 21BJ Voľný byt
2017/02717.06.2017Orange Slovensko, a.s. IČO: 35697270Zmluva o poskytovaní verejných služiebA11050684
2017/02616.06.2017Orange Slovensko, a.s. IČO: 35697270Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebčíslo zmluvy: A0631528
2017/02531.05.2017Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava IČO 36361518Zmluva o pripojení odberného miesta č. 12169532721 BJ
2017/02430.05.2017ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36677281Zmluva o združenej dodávke enlektriny č. 940864544724 BJ
2017/02316.05.2017Juraj Engelhardt, BrestovanyZmluva o nájme bytu č. 2017 023
2017/02205.05.2017CS, s.r.o., Trnava IČO: 44101937Zmluva o dielo č. ZoD 2017/0501 - Rekonštrukcia materskej školy v DechticiachZmluva bola zrušená a je nahradená zmluvou 2018/063
2017/02122.04.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005)Zdravotné stredisko
2017/02021.04.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005)Kaderníctvo
2017/01920.04.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005)Kultúrny dom
2017/01819.04.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005)Šatne TJ
2017/01718.04.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005)21 BJ
2017/01617.04.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO:35815256Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu (zo dňa 19.8.2005ňKlub dôchodcov
2017/01529.03.2017Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Dechtice IČO:00897019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice
2017/01428.03.2017OZ Dychová hudba Dechtičanka IČO:50162748Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice
2017/01127.03.2017TJ Družstevník Dechtice IČO: 31824269Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice
2017/01227.03.2017Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Dechtice IČO: 001781520580Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice
2017/01327.03.2017Miestna organizácia zdravotne postihnutých v Dechticiach IČO: 36084883Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dechtice
2017/01020.03.2017Ing. Margita Hudáková IČO: 33428409Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
2017/00914.03.2017Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. IČO: 34133861ZMLUVA č. 1020562017
2017/00810.03.2017Margita Šurinová , Dechtice 330ZMLUVA O DIELO
2017/00709.03.2017Ján Filo Dechtice 147ZMLUVA O DIELO
2017/00603.03.2017Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany IČO:37840177ZMLUVA O DIELOTechnické vybavenie ZŠ s MŠ Dechtice
2017/00502.02.2017Soňa Polakovičová, Dechtice 556 a Michal Šmidovič, TrnavaZmluva o nájme bytu č. 2017 005č.D, sekcia 3 Dechtice 543
2017/00424.01.2017Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
2017/00323.01.2017Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
2017/00221.01.2017SR-Ministerstvo vnútra SR IČO: 00151866Dod. č.1 k zmluve o výpožičke č.:SITB-OO2-2015/000041-728 zo dňa 18.6.2015Výpočtová technika
2017/00120.01.2017Nadácia SPP IČO: 31816625Zmluva o poskytnutí daru č. FENIX-NSPP-5/2016
2016/05419.12.2016PZ Borinka Dechtice IČO: 35592371 + PD Dechtice, IČO: 00207667, Lesný a pasienkový urbár Dechtice IČO:42399572, Urbár Radošovce, IČO: 42297851Zmluva o užívanie Poľovného revíru Borinka Dechtice
2016/05324.11.2016Poľnohospodárske družstvo Dechtice IČO:00207667Nájomná zmluva č. 1610020
2016/05223.11.2016Istrochem Reality, a.s. IČO: 35797525Zmluva o zneškodňovaní odpadu
2016/05022.11.2016Úrad vlády SR IČO: 00151513Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vládyRekonštrukcia strechy na zdravotnom stredisku
2016/04921.11.2016Vladimír JurkasZmluva o dieloAut.zastávka Kolónia - úprava verejného priestranstva
2016/04821.11.2016Bohumil KolesíkZmluva o dielo 48/2016Vysádzanie stromčekov pri cintoríne
2016/04721.11.2016Stanislav HetešZmluva o dielo 47/2016Stav dozor - chodník na cintoríne)
2016/04621.11.2016Ján FiloZmluva o dielo 46/2016Opravy el. v KD
2016/04521.11.2016Antónia GažovičováZmluva o dielo 45/2016Aut.zastávka Hoštáky
2016/04414.11.2016Zariadenie pre seniorov BOHUNKA IČO:42404631Darovacia zmluva č. 2016 044Vianočný dar 50€
2016/04310.11.2016Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služiebBiznis linka M
2016/04107.11.2016Jozef Kopecký 91955 Kátlovce 302Vymaľovanie bytu21 BJ
2016/04203.11.2016Enviromentálny fond IČO: 30796491Zmluva č. 11979208U03Dotácia na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom.
2016/04028.10.2016Zariadenie pre seniorov Križovany IČO: 00611948Darovacia zmluva č.2016 040
2016/03924.10.2016Ing. Štefan SmutnýZmluva o vykonaní služiebPosedenie s dôchodcami 25.1.2016
2016/03811.10.2016Datacentrum DEUS IČO: 45736359Dodatok č1 ku Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dáové centrum obcí a miestZLP-2016-1231
2016/05110.10.2016Ing. Pavol Gula IČO 30926955Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom
2016/03707.10.2016Slobodník Roman IČO 3423175Zmluva o dieleRekonštrukcia strechy na zdravotnom stredisku
2016/03604.10.2016Radoslav KováčikZmluva o nájme nebytových priestorov č. 2016 036
2016/03528.09.2016Richard Munka RADIO-NET IČO:41153723Zmluva o vypracovaní registratúrnej smernice
2016/03422.09.2016Peter ZáreckýZmluva o prenájme bytu
2016/03314.09.2016Lenka Thernová, Hruškova 515/6Zmluva o nájme bytuDechtice 543 byt D v sekcii 3
2016/03231.08.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Zmluva o dodávke plynuDechtice 543 - 21BJ
2016/03108.08.2016BOMAT, sro IČO: 36235288Zmluva o odbere odpaduzn 2016/Vr/Obec_Dechtice
2016/03005.08.2016Orange Slovensko, a.s. IČO 35697270Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebČíslo zmluvy 056656
2016/02920.07.2016Martina Kalašová a Ivan ŠvihoríkDodatok č.2 ku zmluve k bytu č.2
2016/02819.07.2016Milan Pavlík, SmoleniceZmluva o nájme bytu21 BJ
2016/02718.07.2016Mária Holická, Jaslovské Bohunice IČO 41149122Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi.
2016/02609.07.2016ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281Zmluva o združenej dodávke elektriny21 BJ - volny byt
2016/02508.07.2016Slobodník Roman IČO 43423175Zmluva o dieleOprava strechy ZŠ a MŠ
2016/02430.06.2016NATUR-PACK, a.s. IČO: 5979798Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
2016/02329.06.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej sieteŠportová ulica
2016/02228.06.2016Jankuš Richar (ECOTEXTIL) IČO 41092929Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
2016/02122.06.2016Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia21BJ
2016/02015.06.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Zmluva o dodávke plynu21BJ
2016/01910.06.2016Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany IČO: 37840177Dodatok č.1 ku zmluve o diele zo dňa 16.5.2016Zberný dvor
2016/01810.06.2016Regionálna a rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany IČO: 37840177Dodatok č.1 ku Zmluve o diele zo dňa 2.5.2016Rekonštrukcia MŠ Dechtice
2016/01716.05.2016Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany IČO: 37840177Zmluva o diele - projekt z OPKZP-P01-SC111-2016-11Zberný dvor Dechtice
2016/01203.05.2016Tomáš Jančovič a manželka Petronela JančovičováZmluva o nájme bytu9 BJ
2016/01602.05.2016Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany IČO: 37840177Zmluva o dieleProjekt - Rekonštrukcia MŠ Dechtice
2016/01502.05.2016OZ - MOZP v Dechticiach Ičo: 36084883Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce v roku 2016
2016/01402.05.2016Jednota dôchodcov Slovenska ZO Dechtice IČO: 00897019Zmluva č. 2/2016 o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce v roku 2016
2016/01302.05.2016OZ TJ Družstevník Dechtice IČO: 31824269Zmluva č. 1/2016 o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce v roku 2016
2016/01029.04.2016Eva BartekovváZmluva o nájme bytu21 BJ
2016/01126.04.2016Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO 36252484Zmluva č. 88836-280 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2016/00918.04.2016Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany IČO: 37840177Zmluva o dieleProgram rozvoja obce Dechtice
2016/00814.04.2016Orange Slovensko, a.s. IČO 35697270Dodatok č.1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSIM karta
2016/00713.04.2016DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. IČO 35942436Zmluva o elektronickej komunikácii
2016/00605.04.2016Ing. Margita Hudáková, Trnava IČO: 33428409Audit účtovnej uzávierky a výročnej správy za rok 2015
2016/00504.04.2016Ing. Arch. Jaroslava Žuffová, CSc. IČO 35144164Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 16.7.2015(Zmena termínu)
2016/00429.03.2016SLOVGRAM IČO 17310598Zmluva č. 1610370
2016/00310.03.2016Anton Koleňák - záhradníctvo IČO: 40346030Z m l u v a č. 2016 003 o nájme nebytových priestorov a pozemku
2016/00202.03.2016Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany IČO: 37840177Zmluva o dielo(projekt - Výstavba telocvične)
2016/00110.02.2016Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IČO 00156621Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam k zmluve č.Z2213012006601(v súvislosti s rotundou) 2015/09831.12.2015Bc.Peter Bzdúch Ičo: 47347121Dodatok č.1 ku Zmluve č.1/2014Nájom nebytových piestorov
2015/09731.12.2015Dušan Čapkovič a Iveta Čapkovičová, rod. HrabinováDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 3 byt č. F21 b.j.
2015/09631.12.2015Stanislav Tomáška a Soňa Tomášková, rod KonečnáDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 3 byt č. E21 b.j.
2015/09531.12.2015Jaroslav GajdošíkDodatok č.1. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 3 byt. č C21 b.j.
2015/09431.12.2015Mgr. Gabriela SlabáDodatok č.1. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 3 byt č. B21 b.j.
2015/09331.12.2015Lucia Madová, rod. MancováDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 3 byt č. A21 b.j.
2015/09231.12.2015Marek Kumpan a Jana Kumpanova, rod. JarabikováDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 2 byt č. G21 b.j.
2015/09131.12.2015Drahoš Červený a Andrea Červená, rod FančovičováDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 2 č F21 b.j.
2015/09031.12.2015Peter Lehuta a Monika Lehutová, rod BelenčiakováDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 2 byt č. E21 b.j.
2015/08931.12.2015Róbert MelišíkZmluva o nájme bytu - sekcia 2 č. C21 b.j.
2015/08831.12.2015Andrej Komadel a Zuzana Komadelová, rod. HlavatovičováDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 2 č A21 b.j.
2015/08731.12.2015Rastislav Tomáška a Renáta Tomášková, rod BalekováDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu sekcie 1 byt č. G21 b.j.
2015/08631.12.2015Eva RemenčiakováDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 1 č.E21 b.j.
2015/08531.12.2015Peter Alaxin a Daniela Alaxinová, rod KadlečíkováDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 1 byt č. D21 b.j.
2015/08431.12.2015Michal MancaDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 1 byt č C21 b.j.
2015/08331.12.2015Lenka Baraniaková, rod. JurkasováDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu sekcia 1 byt č. A21 b.j.
2015/08231.12.2015Martina Kalašová a Ivan ŠvihoríkDodatok č1/2013 k nájomnej zmluve k bytu č A 28 b.j.
2015/08131.12.2015Ivan Králik a Hana Králiková, rod HolickáDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu č.68 b.j.
2015/08031.12.2015Norbert Remenár a Jana Remenárová, rod SlivováDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu č.38 b.j.
2015/07931.12.2015Jana Boledovičová, rod BlšákováDodatok č.2. k nájomnej zmluve k bytu č A 18 b.j.
2015/07831.12.2015Anastázia Hlavatovičová IČO: 47 984 198Nájomná zmluva na pozemok č. 2015 078
2015/07731.12.2015Laudatum s.r.o IČO: 36826421Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2013 o nájme nebytových priestorov
2015/07631.12.2015MUDr. Natália Augustín IČO: 41430204Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2013 o nájme nebytových priestorov
2015/07531.12.2015Navrátil, s.r.o. IČO: 46898794Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2013 o nájme nebytových priestorov
2015/07431.12.2015BEORG, s.r.o. IČO: 00312363Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2013 o nájme nebytových priestorov
2015/07331.12.2015CORDATUM s.r.o Lekáreň Dechtice IČO: 36281794Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2013 o nájme nebytových priestorov
2015/07231.12.2015Dana Hlavatovičová IČO: 31208576Dodatok č. 2 k Zmluve č. 6/2013 o nájme nebytových priestorov
2015/07131.12.2015Dana Hlavatovičová IČO: 31208576Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2013 o nájme nebytových priestorov
2015/07031.12.2015Stanislava Nováková IČO: 43 030 505Dodatok č. 1 k Zmluve č. 7/2013 o nájme nebytových priestorov
2015/06931.12.2015Ivana Raffayová - Kaderníctvo Lili IČO: 34 422 897Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.3.2012Kaderníctvo
2015/06831.12.2015Tomáš Tomaškovič IČO: 40 753 158Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorovReštaurácia vo dvore
2015/06731.12.2015Alena Herrmannová - Kvetinárstvo IČO 33558566Dodatok č.1 k zmluve č 9/2013Nebytové priestory - kvetinárstvo
2015/06619.12.2015Milan Masarovič a Jana Masarovičová r. KressováDodatok č. 1/2014 k nájomnej zmluve k bytu č. 58 b.j.
2015/06519.12.2015Katarína JanotkováDodatok č.2/2014 k nájomnej zmluve k bytu č.47. b.j.
2015/06418.12.2015Orange Slovensko, a.s. IČO 35697270Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2015/06317.12.2015Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ičo: 00151700Poistka č. 511087710Poistenie budov, hnuteľných vecí a pripoistenia
2015/06215.12.2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 2022249295Dodatok Ponuka E.Benefit
2015/06115.12.2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, IČO: 30794536Dohoda č. 15/08/010/29
2015/06014.12.2015Univerzita sv.Cyrila Metoda v Trnave IĆO: 36078913Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe
2015/05913.12.2015Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS), IĆO: 45736359Zmluva o pripojení k Informačnímu systému Dátové centrum obcí a miestZLP-2016-1231
2015/05802.12.2015CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava IČO 44101937Zmluva o dielo č. ZoD 2015/11/02Oprava spevnených plôch
2015/05730.11.2015Daniela BírováZmluva o nájme bytu
2015/05610.11.2015Enviromentálny fond, Martinská 49, Bratislava IČO: 30796491Zmluva č. 10798608U01Protipovodňová ochrana Segedínska ulica, Dechtice
2015/05528.10.2015Ing. Peter Roháč, Dechtice 463, Ićo: 37571427Dodatok č. 1 ku zmluve zo dňa 1.12.2014
2015/05427.10.2015Ing. Margita Hudáková, v.Clementisa 57, Trnava IČO: 33428409Auditorská zmluva na audit za rok 2014
2015/05325.10.2015Enviromentálny fond, Martinská 49, Bratislava IČO: 30796491zmluva č. 11226808U03 -Dotácia na sanáciu skládok v Stréžech jarku a v Kožuchovom jarku
2015/05206.10.2015Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany IČO: 37840177Zmluva o dieloprojekt: Zdrav. stredisko - Zateplenie fasády a oprava strechy
2015/05130.09.2015Orange Slovensko, a.s. IČO: 35697270Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebku zmluve A0631528
2015/05024.09.2015DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) IČO: 45736359Zmluva o pripojení k informácnému systému Dátového centra obcí a miest
2015/04921.09.2015Ing. Pavol Gula IČO:30926955Zmluva o dieloSanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
2015/04807.09.2015MADE spol. s r.o. Banská Bystrica IČO: 36041688Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
2015/04607.09.2015MADE spol. s r.o. Banská Bystrica IČO: 36041688Licenčná zmluva k softvéru URBIS
2015/04707.09.2015MPaRV SR IČO: 00156621Dodatok č.1/DZ221301200660101ku Zmluve č Z2213012006601 o poskytnutí nenávratného úveru
2015/04520.08.2015CS,s.r.o. Strojárenská 5487, Trnava IČO: 44101937Zmluva o dieloSegedínka ulica - protipovodňové opatrenia
2015/04415.08.2015Telovýchovná jednota Družstevník Dechtice IČO: 31824269Zmluva č.3 o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce na rok 2015
2015/04330.07.2015MO ZP Dechtice IČO: 36084883Zmluva o poskytnutí dotácie
2015/04227.07.2015JDS, ZO Dechtice IČO 00897019253Zmluva č.1Dotácia z rozpočtu obce v roku 2015
2015/04123.07.2015Natur-Pack,a.s. IČO: 35979798Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvyNakladanie s odpadom
2015/03920.07.2015Prima banka Slovensko, a.s. IČO: 31 575 951Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 06/008/15Revitalizácia románskej rotundy Dechtice
2015/04020.07.2015Prima banka Slovensko, a.s. IČO: 31 575 951Zmluva o termínovanom úvere č.06/110/08Dodatok č.2
2015/03816.07.2015Ing.arch. Jaroslava Žuffová, CSc. IČO: 35144164Zmluva o dielo - Architektonicko-historický výskumrotunda - nadzemné časti
2018/03710.07.2015Sociálna poisťovňa IČO: 30807484Dohoda o poskytovaní údajovEvidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
2015/03608.07.2015Martin HerrmannKúpna zmluvaOA Škoda Fabia
2015/03530.06.2015Peter JakubecZmluva o nájme bytuBytovka č.p. 615
2015/03426.06.2015Martin BlanárikZmluva o nájme bytu
2015/03324.06.2015Ing. Michal Kamendy -H2O IČO: 41429800Informačná komunikačná technikaMultilinguálny kiost s prezentáciou rotundy
2015/03218.06.2015Slovenská republika - MVSR IČO: 00151866Zmluva o výpožičkeTechnika pre potreby matričného úradu
2015/03129.05.2015Miloš KramaričZmluva o nájme bytu
2015/03025.05.2015Trnavský samosprávna kraj IČO: 37836901Zmluva č. 95/OŠaTK/2015 o poskytnutí účelovej dotácieProjekt "Mladí mladým"
2015/02915.05.2015Zruženie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve IČO 42157595Zmluva o výpožička kontajnerov na separovaný zber
2015/02807.05.2015CS, s.r.o. Strojárenská 5487, Trnava IČO 44101937Zmluva o dieloRevitalizácia románskej rotundy Dechtice
2015/02727.04.2015Lenka PiešťanskáZmluva o budúcej zmluve o darovaní
2015/02623.04.2015Marcela HudecováZmluva o nájme bytu21 bj
2015/02115.04.2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Dodatok č.2 ku zmluve zo dňa 4.8.2009Zdravotné stredisko
2015/02415.04.2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Dodatok č.2 ku zmluve zo dňa 4.8.2009Šatne TJ
2015/02015.04.2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Dodatok č.2 ku zmluve zo dňa 4.8.2009Kultúrny dom
2015/02315.04.2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Dodatok č.2 ku zmluve zo dňa 4.8.2009Kaderníctvo
2015/02515.04.2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Dodatok č.2 ku zmluve zo dňa 4.8.2009Klub dôchodcov
2015/02215.04.2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Dodatok č.2 ku zmluve zo dňa 4.8.200921. b.j.
2015/01827.03.2015Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 361518Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy(Suchá)
2015/01927.03.2015Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 361518Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy(Hrčka)
2015/01824.03.2015ZSE Energia,a.s. IČO 35823551Zmluva o zduženej dodávke elektriny(Suchá)
2015/01624.03.2015ZSE Energia,a.s. IČO 35823551Zmluva o zduženej dodávke elektriny(Hrčka)
2015/01523.03.2015MARINOL, s.r.o. Trnava IČO: 46262369Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
2015/01414.03.2015Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. IČO 00151700Poistka č. 700683274OMT Peugeot
2015/01712.03.2015ZSE Energia,a.s. IČO 35823551Zmluva o zduženej dodávke elektriny(Suchá)
2015/01209.03.2015LSE-life Emergency, spol. s r.o. IČO: 35877618Zmluva o nájme č. N 1/2015
2015/01101.03.2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256Zmluva o dodávke plynu8 b.j.
2015/00924.02.2015Slovak Telekom, a.s. IČO: 35753489Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2015/01024.02.2015Slovak Telekom, a.s. IČO: 35753489Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
2015/00824.02.2015Slovak Telekom, a.s. IČO: 35753489Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2015/00723.02.2015Slovak Telekom, a.s. IČO: 35753489Dodatok z Zmluve o poskytovaní služieb
2015/00620.02.2015BEGAM, spol. s r.o. IČO 31442242Zmluva o predĺžení záruky č.70201006OMT Peugeot
2015/00513.02.2015ENVIROPOL s.r.o. IĆO: 46017305Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
2015/00410.02.2015SIMS, a.s. IČO: 31425836Zmluva - všeobecné obchodné podmienkyslužba OBCE 2015
2015/00305.02.2015Orange Slovensko, a.s. IČO: 3569720Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 056656
2015/00219.01.2015Roman Hrčka a Adriana HrčkováZmluva o nájme bytuČ.d. 543
2015/00109.01.2015Martin HamerlíkZmluva o nájme bytuČ.d. 615, byt č.7
2014/03512.12.2014ENSARA, s.r.o. Piešťany IČO: 36788457Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
2014/03311.12.2014Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstva IČO 42157595Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci
2014/03210.12.2014LSE-life Emergency, spol. s r.o. IČO: 35877618Prenájom nebytových priestorov
2014/03101.12.2014Ing. Peter Roháč, IČO: 37571427Technická podpora infokanálu a webu
2014/03024.11.2014Ing. Dagmar Horáková, Ic.č.SKAu 485 DIČ 1025493281Dodatok ku zmluve o vykonaní auditorskej cinnosti
2014/02918.11.2014BERENDSEN Textil Servis s.r.o. IČO 44506031Servisná zmluva - rohože
2014/02813.11.2014Berendsen Texil Servis, s.r.o. IČO: 44506081Servisná zmluva - rohože NYLON
2014/02707.11.2014Prima Banka Slovensko a.s., , IČO: 31575951Žiadosť o zmenu účzu
2014/02630.10.2014Katarína JanotkováDodatok č. 2/2014 k nájomnej zmluve k bytu č 4
2014/02528.10.2014Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IČO 00156621Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku, č. Z2213012006601Rotunda
2014/02430.09.2014Prima Banka Slovensko a.s., , IČO: 31575951Dodatok - Žiadosť o zmenu účtu1021295017/5600
2014/02326.09.2014Roman Slobodník IČO : 43423175Oprava strechy objektu MŠ
2014/02225.09.2014Prima Banka Slovensko a.s., , IČO: 31575951Zmluva o grantovom účte1021295017/5600
2014/02127.08.2014Prima Banka Slovensko a.s., , IČO: 31575951Zmluva o bežnom účte1021291016/5600
2014/02008.08.2014CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava IČO: 44101937Oprava detského asfaltového ihriska v areáli školy
2014/01931.07.2014Tomáš Bartoš, Vlčkovce 120Zmluva o nájme bytu
2014/01828.07.2014LSE, s.r.o. Limbach, IČO: 35877618Nájom nebytových priestorovZáchranná služba
2014/01622.07.2014Mgr. Miroslav Čársky IČO: 41636392Dohľad, ukážky a zaškolenie tradičných remesielKatarínka - obnova kláštora
2014/01722.07.2014Ing.Martin Malík, Nové Mesto n.V., IČO:46764950Stavebné práce - tradičná práca s murivom a drevomKatarínka - obnova kláštora
2014/01514.07.2014TAVOS, a.s. IČO: 36 252 484Verejná vyhláška - Rekonštrukcia vodovodu v Závodí(povolenie na uskutočnenie vodnej stavby)
2014/01414.07.2014Trnavský samosprávny krajZmluva č. 04-P/SVS/2014 o vz.spolupráci a fin.spoluúčastiúhrada časti výdavkov na projekt Katarínka
2014/01301.07.2014Lucia Jankovičová, Dechtice 176Zmluva o nájme bytu
2014/01209.06.2014Min.kultúry SR IČO:00165182Dotácia z kapitoly MK (kultúrne dedičstvo)I.etapa - Rotunda
2014/01106.06.2014Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518Stavebné povolenie - verejná vyhláškaRekonštrukcia trafostanice na Planinke
2014/01004.06.2014Enviromentálny fond, IČO: 30796491Poskytnutie dotácie z fonduPrečistenie odvod. kanála
2014/00931.05.2014Milan MasarovičDodatok č.1/2014k nájomnej zmluve k bytu č.5
2014/00825.05.2014Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s.Úrazové poistenie osôb vo vozidleTT 306CH
2014/00719.05.2014Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany IČO:37840177Zmluva o dieloProtipovodnová ochrana Cintorínska ulica-Dechtice
2014/00605.05.2014Úrad prác, soc.vecí a rodiny TrnavaDohoda č.1/§10/2014Pracovná činnosť
2014/00501.04.2014Reg.rozvoj.agentúra Hlohovec-PiešťanyZmluva o dielo
2014/00420.03.2014Roman SlobodníkZmluva o dieloDom smútku
2014/03419.03.2014Bc. Peter BzdúchZmluva č. 1/2014 o nájme nebytových priestorovOZS Dechtice - masér fyzioterapeut
2014/00313.03.2014SIMS, a.s. Nová Bošáca IČO 31425836Firemná a demografická stránka obce
2014/00221.02.2014Západosl. distribučná a.s.Preložka elektroenerg. zariadenia
2014/00129.01.2014Ministerstvo obrany SRDarovacia zmluva č.2013/849P V3S ZČ
2013/04927.12.2013 Emil MaškaZmluva o výpožičkeč. 1/2013
2013/05027.12.2013 Mária PavlišováZmluva o výpožičkeč. 2/2013
2013/05127.12.2013 Milan SrdošZmluva o výpožičkeč. 3/2013
2013/05227.12.2013 Peter MancovičZmluva o výpožičkeč. 4/2013
2013/05327.12.2013 Jozef DzurenkaZmluva o výpožičkeč. 5/2013
2013/05427.12.2013 Miroslav MadejaZmluva o výpožičkeč. 6/2013
2013/05527.12.2013 Marián JedličkaZmluva o výpožičkeč. 7/2013
2013/05627.12.2013 Ivan LukačovičZmluva o výpožičkeč. 8/2013
2013/05830.11.2013 Ing. Dagmar HorákováZmluva o auditorskej činnostiAudit učt.uzávierky
2013/05725.11.2013  BELUNA a.s. - IČO:45901295Dodatok ku zmluve (r.40)Osvetlenie
2013/04624.11.2013  BELUNA a.s. - IČO:45901295Zmluva o dielo č.10/2013Doplnenie svietidiel
2013/04521.11.2013 Obec Kátlovce - Územné konanieProtipovodňová ochrana Cintorínska ulica
2013/04314.11.2013 Miroslav Čársky, Jakubovany Zmluva o dielo Katarínka
2013/04414.11.2013 Mgr. Ivana Kvetánová, PhD., Chtelnica Zmluva o dielo Katarínka
2013/04204.11.2013 Združenie obcí pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom partnerstve          IČO:42157595 Zmluva o spolupráci získavanie vytriedených druhotných surovín
2013/04121.10.2013Regional.rozvojová agentúra Hlohovec  IČO: 2022080247 Zmluva o dielo - Propipovodňová ochrana - Opatrenia MIMO vodného toku Obasť BP-2
2013/04027.09.2013 BELUNA a.s.        IČO:45901295 Zmluva o dielo č. 08/2013 verejné osvetlenie
2013/3403.09.2013 Prima banka Slovensko, a.s. Žiadosť o zmenu účtu Inkaso a úroky
2013/03503.09.2013 Prima banka Slovensko, a.s. Žiadosť o zmenu účtu výpisy
2013/03603.09.2013 Prima banka Slovensko, a.s. Žiadosť o zmenu účtu e Banking
2013/03703.09.2013 Prima banka Slovensko, a.s. Žiadosť o zmenu účtu e Banking
2013/03903.09.2013 Prima banka Slovensko, a.s. Žiadosť o zmenu účtu zmena limitu
2013/03321.08.2013 TAVOS, a.s. Dod.1 k Zmluve  o prevádzke verejnej kanalizácie
2013/03202.08.2013 ZSE Energia, a.s. Dodatok Ponuka E Limit
2013/02725.07.2013Trnavský samosprávny krajZmluva č. 020-7-K/2013Katarínka
2013/03017.07.2013Mgr.art. Peter Koreň ZMLUVA O DIELO 2/2013 Výskum-rotunda
2013/03117.07.2013Mgr.art. Tomáš Kucman - CHAMELEON ZMLUVA O DIELO 3/2013 Výskum-rotunda
2013/02915.07.2013 Andrea Kováčová Dod. 1/2013 k náj zmluve Sekcia 1 byt B
2013/02609.07.2013Enviromentálny fondZmluva č. 91638 08U01Čistenie kanála
2013/02518.06.2013Ministerstvo kultúrydotácia MK-7158/2013/1.1rotunda
2013/02413.06.2013 TTSK - účelová dotácia\"Mládež v akcii\"
2013/02223.05.2013 Chameleo sroZmluva o dielorotunda
2013/02322.05.2013 SlovgramPopl. za miestny rozhlas
2013/02117.05.2013 Tendert & Consulting, sroMandátna zmluvaverejné osvetlenie
2013/02006.05.2013 Prima Banka Slovensko a.s.Zmluva o bežnom účte1021297012
2013/02830.04.2013 Geodetický a kartografický ústav Zmluva č. 92-112-2260/2013 Súbory z katastra
2013/01425.04.2013 SPP, a.s.- IČO 35815265Dodatok 1 k Zmule o dodávke plynu 21 Bj
2013/01525.04.2013 SPP, a.s.- IČO 35815265 Dodatok 1 k Zmule o dodávke plynu Kaderníctvo
2013/01625.04.2013  SPP, a.s.- IČO 35815265Dodatok 1 k Zmule o dodávke plynu Kultúrny dom
2013/01725.04.2013  SPP, a.s.- IČO 35815265Dodatok 1 k Zmule o dodávke plynu Klub dôchodcov
2013/01825.04.2013  SPP, a.s.- IČO 35815265Dodatok 1 k Zmule o dodávke plynu Kabíny TJ
2013/01925.04.2013  SPP, a.s.- IČO 35815265Dodatok 1 k Zmule o dodávke plynu  Zdrav. stredisko
2013/01302.04.2013Dodatok 5 
2013/01206.03.2013 Allianz - Slov.poisťovňa, a.s Skupinová poistná zmluva č. 0800306029
2013/01127.02.2013 ÚPSVaR Trnava Dohoda o príspevku na aktivačnú činnosť 2/§52a/2013/NPV2 
2013/01031.01.2013 A.S.A. Trnava, spol. s r.o. Dodatok k zmluve o zvoze a skl.odpaduč. S96T100623 
2013/00310.01.2013Deltanet s.r.o. IČO: 31433197  Zmluva o serviseZS-OUD-01/2013
2013/00101.01.2013 BEORG, s.r.o. Nájom priestorov na OZS Obv.abul.
2013/00201.01.2013 MUDr. Natália Sokolová Nájom priestorov na OZS Zubná.abul.
2013/03801.01.2013Jozef Sýkora, Firma SVH Ićo 30730309 Žiadosť o zmenu účtuRámcová dohoda
2013/00401.01.2013 Navrátil, s.r.o. Nájom priestorov na OZS Gynekol.abul.
2013/00501.01.2013 Cordatum, s.r.o. Nájom priestorov na OZS Lekáreň
2013/00601.01.2013 Dana Hlavatovičová Nájom priestorov na OZS Zub.techn.
2013/00701.01.2013 Stanislava Nováková Nájom priestorov na OZS Pedikúra
2013/00801.01.2013 Tomáš Tamaškovič Nájom priestorov - prístavba KD Reštaurácia
2013/00901.01.2013 Alena Herrmannová Nájom priestorov - kvetinárstvo
2012/00603.12.2012 Úrad vlády SRDotácia z rezervy predsedeu vládyUVSR-1997/2012
2012/00531.07.2012Katastrálny úrad v TrnavePoskytnutie súborov údajov ISKáč.207/34/2012
2012/00408.06.2012Stelar s.r.o.Prenájom KDSKáblová tel.
2012/00901.06.2012Martina Kalašová a Ivan Švihorík
2012/00330.04.2012Ministerstvo kulltúry SRDotácia I. etapu obnovyOprava rotundy
2012/00815.03.2012Ivana Raffayová - Kaderníctvo Lili Zmluva o nájme nebyt. priestoro 
2012/00105.03.2012Úrad práce, soc.vecí a rodiny TTPríspevok na podporu zamestnanosti
2012/00205.03.2012Úrad vlády SRZmluva o poskytnutí dotácieOprava rotundy
2012/00713.01.2012Slovenská katolícka charita  Zmluva o spolupráci
2011/01123.11.2011Marek Ciutti a Jana CiuttiováPrevod vl. práva k nehnuteľnosti.Parc.640/72
2011/01021.11.2011Laudatum s.r.o. Veľké KostoľanyZmluva o nájme nebytových priestorovZdrav.stredisko
2011/00907.07.2011ÚPSVaR Trnava Dodatok č.1č.6/§50j/2011
2011/00830.03.2011ÚPSVaR Trnava Dohoda o príspevku na zamestnanosť a opatremí na ochranu pred povodňamič.6/§50j/2011
2011/00714.03.2011ZSE Distribúcia, a.s.Zmluva o pripojení120195950
2011/00614.03.2011ZSE Distribúcia, a.s.Zmluva o pripojení120195952
2011/00514.03.2011ZSE Distribúcia, a.s.Zmluva o pripojení120195953
2011/00404.03.2011Ján RajnicZmluva o spolupráciPrístavby tribúny
2011/00321.02.2011Ján KúdelaNájomná zmluva - hrobové miestohrob 1/1565
2011/00221.02.2011Ján KúdelaNájomná zmluva - hrobové miestohrob 1/1450
2011/00109.02.2011Jozef StračárNájomná zmluva - hrobové miestohrob 1/1013
Tlačidlo Späť hore