Odkazy starostuSmútočné oznámenia

✞ Zomrel prof. Jozef Šimončič

Vo veku 92 rokov zomrel v sobotu 21.11.2020 v Trnave dechtický rodák a čestný občan obce prof. Jozef Šimončič

Jozef Šimončič sa narodil 18.6.1928 v Dechticiach, kde aj vyrastal.
Po maturite na trnavskom gymnáziu nastúpil študovať na Filozofickú fakultu UK v Bratislave. Štúdium musel prerušiť kvôli nástupu na základnú vojenskú službu do smutne známych Pomocných technických práporov (PTP) pre politicky nespoľahlivých.

Po návrate z vojenčiny sa v roku 1954 zamestnal v trnavskom archíve a popri zamestnaní študoval študoval (1954 – 58) odbor história na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, kde v roku 1971 získal doktorát filozofie. Potom bol externým ašpirantom na Historickom ústave SAV (obhájil v roku 1978). Neskôr študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave.

Habitoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 20.1.1994.
Prezident Slovenskej republiky ho menoval 20.2.1998 univerzitným profesorom pre slovenské dejiny.

Od roku 1954 bol Jozef Šimončič archivárom mesta Trnava, po územnej reorganizácii v roku 1960 až do roku 1992 pôsobil ako riaditeľ Štátneho archívu v Trnave.

Od vzniku Trnavskej univerzity v nej pedagogicky pôsobil do roku 2007

Jozef Šimončič mal vrúcny vzťah ku svojej rodnej obci – Dechticiam. Časť života zasvätil skúmaniu histórie Kostola kláštora sv. Kataríny, objektu, ktorý poznal od raného detstva.

Obec Dechtice v roku 1998 udelila svojmu významnému rodákovi čestné občianstvo.


Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore