AKTUALITYArchív obecných správ

Aktualizácia nájomných zmlúv za hrobové miesta

V súčasnosti prebehlo očíslovanie hrobových miest na cintoríne sa budú aktualizovať nájomné zmluvy v súlade s VZN 1/2007  O prevádzkovom poriadku verejného pohrebiska na území Obce Dechtice.
V dňoch od 28. 10. 2021 do 07. 11. 2021 budú pri dome smútku umiestnené – NÁVRATKY na hrobové miesta – Pohrebisko Dechtice.  Žiadame nájomcov aby tieto návratky dôsledne vyplnili a obratom odovzdali na Obecný úrad Dechtice, za účelom aktualizovania a uzatvárania nájomných zmlúv na hrobové miesta. Do návratky je treba uviesť aj číslo hrobu, ktoré sa nachádza na každom hrobovom mieste zo zadnej strany v pravom rohu.
Nájomca neplatí za počet pochovaných, ale za typ hrobového miesta (je možné uviesť mená a dáta všetkých zosnulých uložených na hrobovom mieste, teda aj tých ktorí už nie sú uvedení na náhrobku).
Návratku je možné stiahnuť si aj TU:

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore