Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Obec Dechtice
Dechtice 488
919 53 Dechtice

v zastúpení:
PhDr. Karol Zachar, starosta obce Dechtice

IČO: 00312363
DIČ: 2021133708

Dňa 27. 2. 2014 Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – Obec Dechtice je povinný podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

U V O — ZÁKAZKY OBCE DECHTICE

Elektronický kontraktačný systém

Tlačidlo Späť hore