Zamestnanci Obecného úradu

 • PhDr. Zdenka Mašková,
  e-mail: maskova@dechtice.sk, matrika, registratúra, civilná obrana, personalistika a mzdy, zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva
 • Ing. Katarína Petríková,
  tel.: 033 5575 101, 0905 409 956, e-mail: ekonomka@dechtice.sk
  účtovníctvo, rozpočet a výkazy, majetok
 • Iveta Tomaškovičová,
  tel.: 033 5575 102, e-mail: obec@dechtice.sk
  dane a poplatky, registratúra, stavebná agenda,
  evidencia obyvateľstva
 • Mária Mašková,
  správca kultúrneho domu, upratovanie kultúrneho domu a obecného úradu
 • Marek Stacho, Ivan Mráz
  tel.: 0918/953 096
  zberný dvor, údržba majetku obce
 • Mária Kolláriková,
  upratovanie v areáli telovýchovnej jednoty
Tlačidlo Späť hore