Zamestnanci Obecného úradu

PhDr. Zdenka Mašková

 • účtovníctvo
 • rozpočet a výkazy
 • civilná obrana
 • personalistika a mzdy

— tel.: 033 5575 101  —  e-mail: ekonomka@dechtice.sk


Ing. Jarmila Matelová, Ing.Paed.IGIP
samostatný odborný referent

 • dane a poplatky, majetok
 • evidencia obyvateľstva
 • majetok, bytové a odpadové hospodárstvo
 • stavebná agenda
 • cintorín – register hrobových miest

— tel.: 033 5575 102 — e-mail: dane@dechtice.sk


Iveta Tomaškovičová

 • matrika
 • evidencia obyvateľstva
 • registratúra – podateľňa, výkazy, zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

— tel: 033 5575 103, 0905 409 956 — e-mail: obec@dechtice.sk matrika@dechtice.sk


PhDr. Zlatica Opáleková
hlavná kontrolórka obce

— e-mail: kontrola@dechtice.sk


Mária Mašková
správca kultúrneho domu, upratovanie kultúrneho domu a obecného úradu


Marek Stacho
— zberný dvor, údržba majetku obce
— tel.: 0918 953 096


Mária Kolláriková,
upratovanie v areáli telovýchovnej jednoty


Tlačidlo Späť hore