Zamestnanci Obecného úradu

 • Iveta Tomaškovičová
  matrika, evidencia obyvateľstva, registratúra – podateľňa, výkazy, zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva, stavebná agenda,
  — tel: 033 5575 103, 0905 409 956
  — e-mail: obec@dechtice.sk matrika@dechtice.sk
 • PhDr. Zdenka Mašková
  účtovníctvo, rozpočet a výkazy, civilná obrana, personalistika a mzdy
  — tel.: 033 5575 101
  — e-mail: ekonomka@dechtice.sk
 • Ing. Jarmila Matelová, Ing.Paed.IGIP
  dane a poplatky, majetok
  — tel.: 033 5575 102
  — e-mail: dane@dechtice.sk

 • Mária Mašková
  správca kultúrneho domu, upratovanie kultúrneho domu a obecného úradu
 • Marek Stacho
  — zberný dvor, údržba majetku obce
  — tel.: 0918 953 096
 • Mária Kolláriková,
  upratovanie v areáli telovýchovnej jednoty
Tlačidlo Späť hore