Novinky
Home / Archív obecných správ

Archív obecných správ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.9.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  19.9.2017 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Interpelácie poslancov Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN č. 1/2016 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malým zdrojom Úprava rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 3/2017 Kontrola plnenia rozpočtu obce k 14. 09. 2017 Zásady pre vybavovanie sťažností ... Čítať viac »

ZMENY CESTOVNÝCH PORIADKOV

Trnavský samosprávny kraj upozorňuje, ž v dňoch 18.9.2017 – 29.9.2017 budú na stránke TTSK www.trnava-vuc.sk zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov na obdobie 2017/2018. Požiadavky a pripomienky treba zaslať najneskôr do 29.9.2017 e-mailom alebo písomne dopravcovi. Na požiadavky doručené po tomto termíne nebude prihliadnuté. Čítať viac »

Prerušenie distribúcie elektriny 3.10.2017

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ oznamuje, že dňa 3.10.2 v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. plánuje prerušenie distrubúcie elektriny adresách miesta spotreby: Dechtice č. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 243/BL, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, ... Čítať viac »

FUTBALOVÁ PRÍPRAVA

Futbalová príprava – TJ Družstevník Dechtice, pozýva všetky deti od 5 rokov, ktoré majú záujem o futbalové tréningy do tréningového procesu na futbalovom štadióne v Dechticiach. Začíname  08. 08. 2017 o 16:30 . Rodičia, príďte so svojím  dieťaťom a zažite dni plné športového nadšenia a radosti.   V prípade otázok sa informujte u : Marek Maška, Andrej Jurkas, Matúš Kunka, ... Čítať viac »

XIV. ročník Dechtického karmelského jarmoku

V sobotu 17.7.2017 a v nedeľu 16.7.2017 sa konal XIV. ročník tradičného Dechtického karmelského jarmoku. Jarmočiskom bolo, už tradične,  námestie a priľahlá Farská ulica. Na terase Pohostinstva u Šutiaka koncertovala miestna dychová hudba Dechtičanka  a pre Snack barom Kanas hudobné duo Relax. Na 845 . výročie posvätenia národnej pamiatky – vzácnej románskej rotundy z roku 1172 – Kostola Všetkých svätých, ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo  26.6.2017  v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2016 Úprava rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Kontrola plnenia rozpočtu obce k 23. 06.  2017 Správa hlavnej kontrolórky obce ... Čítať viac »

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

  Plán likvidácie lomu v juhovýchodnej časti dobývacieho priestoru Dechtice – navýšenie objemu Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie objemu inertného odpadu využitého pri likvidácii vydobytej časti výhradného ložiska v dobývacom priestore Dechtice. Dotknutá obec: Dechtice (okres: Trnava) Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR , Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava Navrhovateľ: JIVA-TRADE s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 01 Sereď Povoľujúci orgán: ... Čítať viac »

TJ DRUŽSTEVNÍK DECHTICE – jar 2017

TJ DRUŽSTEVNÍK DECHTICE VI. liga – MEVA SPORT – OBFZ  TT  2016 -2017  jarná časť súťaže. 16.kolo 5.3.2017 Dechtice – Cífer 1:4 Videoreportáž 17.kolo 12.3.2017 Siladice – Dechtice 3:1 Detail zápasu   18.kolo 19.3.2017 Dechtice – Voderady 1:4 Detail zápasu Videoreportáž 19.kolo 25.3.2017 H.Krupá – Dechtice  2:1 Detail zápasu 20.kolo 2.4.2017 Dechtice – V.Orvište 0:1 Detail zápasu Videoreportáž 21.kolo 9.4.2017 Dechtice – Brestovany ... Čítať viac »

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ... Čítať viac »

ZATVORENÉ AMBULANCIE

Zubná lekárka MUDr. Natália Augustin nebude do 9. júna 2017 ordinovať. Súrne stavy ošetrí do 2. júna MUDr. Milada Lančaričová v Špačinciach a od 5. do 9. júna MUDr. Kamila Vršanská EBO Jaslovské Bohunice. MUDr. Želníra Čermáková nebude v piatok 9.6.2017 ordinovať v ambulancii v Dechticiach a v ambulancii nebude ani zdravotná sestra.  Zastupuje ju MUDr. Lucia Gajdošová v Chtelnici. Čítať viac »