Novinky
Home / Archív obecných správ

Archív obecných správ

Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice

VYHODNOTENIE ZÁKAZKY Zverejnené 13.11.2019 Názov zákazky: Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice Interné číslo zákazky: 128/ 2019 Zverejnená: 29.10.2019 Ukončená: 12.11.2019 Predpokladaná hodnota: 16973,13 € bez DPH Predpokl. obdobie realizácie: do 15.12. 2019 Lehota na predkladanie ponúk: 12.11.2019 12:00 Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie Typ produktu: TENDERnet PROFI   Zadávateľ Firma: Obec Dechtice IČO / DIČ / IČDPH: 00312363 / ... Čítať viac »

Rozpočty obce

2020  Rozpočet obce Dechtice na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Rozpočet bol schválený uznesením OcZ v Dechticiach č 125/2019 dňa 12.12.2018 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 22.11.2019 Rozpočtet ZŠ s MŠ Dechtice na rok 2020 a roky 2021 a 2022 Rozpočet bol schválený uznesením OcZ v Dechticiach č 125/2019 dňa 12.12.2018 Návrh rozpočtu  bol zverejnený 22.11.2019     2019 ... Čítať viac »

Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs-Y4wZt2SpQ_CkZOVHQSY Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Obec Dechtice IČO: 00312363 Zadávateľ nie je platca DPH Adresa: Dechtice 488, 919 53 Dechtice, SK Kontaktná osoba:  PhDr. Karol Zachar, +421905 828 281 e-mail: ekonomka@dechtice.sk adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.dechtice.sk/ Informácie o zákazke: Typ zákazky:  Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom   obstarávaní a ... Čítať viac »

Zmeny cestovných poriadkov – pripomienkovanie

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK. Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. ... Čítať viac »

Vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Obec Dechtice IČO: 00312363 Zadávateľ nie je platca DPH Adresa: Dechtice 488, 919 53 Dechtice, SK Kontaktná osoba:  Bc. Gabriela Grebečíová e-mail: ekonomka@dechtice.sk adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.dechtice.sk/ Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. ... Čítať viac »

Výška mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Dechtice

Podľa § 25 odsek 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov starosta obce Dechtice určuje poslancovi Pavlovi Drgoňovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu podľa § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 a ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa vecnej a časovej náročnosti výšku mesačnej odmeny 5,4 % . Čítať viac »

DECHTICKÝ KARMELSKÝ JARMOK 2019 — XVI. ročník

V sobotu 13.7.2019 a v nedeľu 14.8.2019 sa uskutočnil  XVI. ročník tradičného Dechtického karmelského jarmoku. Počas sobotňajšieho predpoludnia prebehli predajné trhy na námestí a vo Farskej ulici. Jarmočná ponuka zahŕňala aj o ponuku remeselných výrobkov. Pred reštauráciou koncertovala DH Dechtičanka.  Pizzeria Kanas spríjemnila posedenie svojim zákazníkom produkciou hudobnej skupiny Relax.  Vo farskom dvore pripravilo PZ Borinka širokú ponuku poľovníckych špecialít. ... Čítať viac »