Novinky
Home / Archív obecných správ

Archív obecných správ

Vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Obec Dechtice IČO: 00312363 Zadávateľ nie je platca DPH Adresa: Dechtice 488, 919 53 Dechtice, SK Kontaktná osoba:  Bc. Gabriela Grebečíová e-mail: ekonomka@dechtice.sk adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.dechtice.sk/ Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. ... Čítať viac »

Výška mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Dechtice

Podľa § 25 odsek 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov starosta obce Dechtice určuje poslancovi Pavlovi Drgoňovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu podľa § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 a ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa vecnej a časovej náročnosti výšku mesačnej odmeny 5,4 % . Čítať viac »

DECHTICKÝ KARMELSKÝ JARMOK 2019 — XVI. ročník

V sobotu 13.7.2019 a v nedeľu 14.8.2019 sa uskutočnil  XVI. ročník tradičného Dechtického karmelského jarmoku. Počas sobotňajšieho predpoludnia prebehli predajné trhy na námestí a vo Farskej ulici. Jarmočná ponuka zahŕňala aj o ponuku remeselných výrobkov. Pred reštauráciou koncertovala DH Dechtičanka.  Pizzeria Kanas spríjemnila posedenie svojim zákazníkom produkciou hudobnej skupiny Relax.  Vo farskom dvore pripravilo PZ Borinka širokú ponuku poľovníckych špecialít. ... Čítať viac »

Projekt „Rekonštrukcia zdravotného strediska“ je zrušený!

Obecné zastupiteľstvo, starosta obce a obecný úrad oznamujú občanom, že projekt „Rekonštrukcia zdravotného strediska“ je definitívne zrušený. Obec Dechtice sa uchádzala o finančné prostriedky z fondov EÚ na komplexnú rekonštrukciu zdravotného strediska. Napriek tomu, že pre obec už mal riadiaci orgán pripravených  takmer 800.000 €, celý projekt stroskotal na neochote našich 3 lekárov (MUDr. Natália Augustín, MUDr. Želmíra Čermáková a MUDr. Bohumír Navrátil), ... Čítať viac »