Novinky
Home / Archív obecných správ

Archív obecných správ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.2.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa konalo  14.2.2017 o 18:00 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov obce a RO k 31. 12. 2016 Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2016 Informácie starostu obce Rôzne Diskusia Záver Zápisnica zo zasadnutia   Čítať viac »

Objednávky 2017

    Objednávky obce Dechtice za obdobie Január 2016   Objednávky obce Dechtice za obdobie Február 2016   Objednávky obce Dechtice za obdobie Marec 2016   Objednávky obce Dechtice za obdobie Apríl 2016   Objednávky obce Dechtice za obdobie Máj 2016   Objednávky obce Dechtice za obdobie Jún 2016   Objednávky obce Dechtice za obdobie Júl 2016   Objednávky obce Dechtice za obdobie August 2016   Objednávky obce Dechtice ... Čítať viac »

Faktúry 2017

    Faktúry obce Dechtice za obdobie Január 2017    Faktúry obce Dechtice za obdobie Február 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Marec 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Apríl 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Máj 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Jún 2017   Faktúry obce Dechtice za obdobie Júl 2017   Faktúry  obce Dechtice za obdobie August 2017   Faktúry obce Dechtice za ... Čítať viac »

IX. RODIČOVSKÝ PLES

Rodičovské združenie pri Základnej škole Dechtice vás pozýva na 9. rodičovský ples ktorý sa uskutoční v sobotu 28. januára 2017 o 19:00 hod. v KD Dechtice Vstupné: 20€ V cene je večera, káva, dezert víno a nealko Hudba: DJ Marián Kukla Predaj vstupeniek: Kvetinárstvo Mária Marková, 0905 936 434 Čítať viac »

ODSTÁVKA VODY

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že dnes, 4. 1. 2017 bude odstávka pitnej vody pre čísla domov 275 až 304. Voda bude odstavená dnes od 14:00 do 18:00 hodiny. Pustí sa na 2 hodiny od 18:00 do 20:00. Od 20:00 bude voda znovu zastavená až do rána do 6 hodiny . Zajtra ráno, 5. 1. 2017  od 600 do 800 ... Čítať viac »

Novoročný ohňostroj

Obec Dechtice pozýva všetkých občanov na tradičný novoročný ohňostroj, ktorý sa uskutoční 1. januára 2017 o 17. hodine na námestí. Po ohňostroji ste všetci srdečne pozvaní na Novoročnú kapustnicu, ktorá sa bude podávať v kultúrnom dome. Tešíme sa na stretnutie s vami. Čítať viac »