Novinky
Home / Archív obecných správ

Archív obecných správ

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE DECHTICE

  Návrh VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice Vyvesené 12.6.2017    VEREJNÁ VYHLÁŠKA Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva určuje územne ucelenú časť lesov DECHTICE   Mapa TU Vyvesené 21.6.2017    PROGRAM ROZVOJA OBCE DECHTICE  na roky 2015 – 2020   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE ... Čítať viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 26.6.2017

Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční  26.6.2017 o 18:00 v sobášnej miestnosti Obecného úradu v  Dechticiach. Program: Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia úloh a uznesení Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2016 Úprava rozpočtu obce na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 2/2017 Kontrola plnenia rozpočtu obce k 23. 06.  2017 Správa hlavnej kontrolórky ... Čítať viac »

TJ DRUŽSTEVNÍK DECHTICE – jar 2017

TJ DRUŽSTEVNÍK DECHTICE VI. liga – MEVA SPORT – OBFZ  TT  2016 -2017  jarná časť súťaže. 16.kolo 5.3.2017 Dechtice – Cífer 1:4 Videoreportáž 17.kolo 12.3.2017 Siladice – Dechtice 3:1 Detail zápasu   18.kolo 19.3.2017 Dechtice – Voderady 1:4 Detail zápasu Videoreportáž 19.kolo 25.3.2017 H.Krupá – Dechtice  2:1 Detail zápasu 20.kolo 2.4.2017 Dechtice – V.Orvište 0:1 Detail zápasu Videoreportáž 21.kolo 9.4.2017 Dechtice – Brestovany ... Čítať viac »

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ... Čítať viac »

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA v súvislosti s cyklistickými pretekmi OKOLO SLOVENSKA

V  nedeľu  11.6 bude Dechticami  dvakrát prechádzať pelotón medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.  Oba prejazdy budú v smere od Kátloviec na Naháč.  Prvý prejazd je plánovaný približne v čase 10:30 – 11:00 hod   a druhý v čase približne 11:30 – 12:00 hod. V tejto súvislosti dbajte na dopravné obmedzenia.  V nedeľu bude úplná uzávierka trasy, kadiaľ pôjdu cyklisti s ... Čítať viac »

ZATVORENÉ AMBULANCIE

Zubná lekárka MUDr. Natália Augustin nebude do 9. júna 2017 ordinovať. Súrne stavy ošetrí do 2. júna MUDr. Milada Lančaričová v Špačinciach a od 5. do 9. júna MUDr. Kamila Vršanská EBO Jaslovské Bohunice. MUDr. Želníra Čermáková nebude v piatok 9.6.2017 ordinovať v ambulancii v Dechticiach a v ambulancii nebude ani zdravotná sestra.  Zastupuje ju MUDr. Lucia Gajdošová v Chtelnici. Čítať viac »

Noc kostolov na Katarínke

9. JÚNA 2017 18:00 – 19:30  Voľný program 19:30 – 20:15  Svätá omša 20:30 – 21:15  Koncert – Martin Šafárik s klavírnym doprovodom 21:30 – 23:00  Nočné sprevádzanie Katarínkou 21:30 – 23:00  Občerstvenie 21:30 – 23:00  Priestor pre tichú modlitbu Čítať viac »

Deň matiek

V nedeľu, 21.mája sa v dechtickom kultúrnom dome slávil Deň matiek.  Hoci sa, z organizačných dôvodov, oslavovalo o týždeň neskôr, oslave to v žiadnom prípade neubralo na atmosfére. Prítomným matkám sa najprv prihovoril starosta obce Bc. Karol Zachar a potom sa na pódiu prezentovali žiaci a žiačky dechtickej školy, ktoré pod vedením svojich pedagógov pripravili zaujímavý  kultúrny program. Pri odchode ... Čítať viac »