Výročné správy

Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2023
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2022
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2021
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2020
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2019
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2018
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2017
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2016
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2015
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2014
Konsolidovaná výročná správa obce Dechtice za rok 2013
Tlačidlo Späť hore