Archív obecných správ

Vybudovanie bezplatného WIFI pripojenia

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Dechtice
IČO: 00312363
  Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa: Dechtice 488, 919 53 Dechtice, SK
Kontaktná osoba:  Bc. Gabriela Grebečíová
e-mail: ekonomka@dechtice.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.dechtice.sk/
Adresa: Dechtice 488, 919 53 Dechtice, SK
Dátum zverejnenia:  8.8.2019
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 9 externých prístupových bodov a 1 interný prístupový bod zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

1. Obecný úrad, Dechtice č. 488, 48.547206, 17.595464, 1x interný a 2x externý prístupový bod
2. Hlavné námestie, 48.547365, 17.596060 1 x externý prístupový bod
3. Kultúrny dom, Dechtice č. 484, 48.547372, 17.595581, 2x externý prístupový bod
4. Futbalové ihrisko, Dechtice č. 540, 48.544277, 17.600050, 2 x externý prístupový bod
5. Školská jedáleň MŠ Dechtice č. 515 – 48,545486 17,595775, 1x externý prístupový bod
6. Zdravotné stredisko, Dechtice č. 541 – 48,544318 17, 593561, 1x externý prístupový bod

» ZOBRAZIŤ DOKUMENT «

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore