Archív obecných správOstatné dôležité informácie

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

V súlade s výzvou na predkladanie ponúk, podľa § 117 zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Zariadenie do učební – nákup didaktických pomôcok“,
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, uvádzame výsledné poradie uchádzačov:

  1. MIVASOFT spol. s r.o.,
    M.R.Štefánika 14, 92701 Šaľa, prevádzka: Bratislavská 48, 92401 Galanta
  2. Etechnology, s. r. o.,
    Za poštou 7/A, 920 01 Hlohovec
  3. ŠKOLEX spol. s. r. o.,
    Horárska 12, 821 09 Bratislava

Zverejnené 27.12.2019

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore