OBECNÁ KNIŽNICA

KNIŽNICA BUDE OD 5. MARCA OTVORENÁ

OTVÁRACIE HODINY:

Utorok 16:00 18:00
Štvrtok 16:00 18:00

Knihovníčka:  Dáša Holická
Kontakt: 0905 409 956
e-mail: obecnakniznicadechtice@gmail.com                

Tlačidlo Späť hore