Knižnica

KNIŽNICA JE Z DÔVODU PANDÉMIE DOČASNE ZATVORENÁ

Knihovníčka:  Mgr.Gabriela Slabá

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok 15:30 – 18:00
Streda 14:00 – 17:00

Tlačidlo Späť hore