Voľby a referendá

2023Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023
2023Referendum 21. 1. 2023
2022Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí
a orgánov samosprávnych krajov 29. 10. 2022
2020Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. 2. 2020
2019Voľby do Európskeho parlamentu 25. 5. 2019
2019Voľby prezidenta republiky 16. 3. 2019 a 30. 3. 2019
2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 6. 7. 2018
2017Voľby orgánov samosprávnych krajov 4. 11. 2017
2016Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5. 3. 2016
2015Referendum 7. 2. 2015
2014Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
Tlačidlo Späť hore