Novinky
Home / ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE

ÚRADNÁ TABUĽA OBCE – ostatné vyvesené dokumenty

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomnosti:              Peter Jankovič Naposledy bytom:                  Dechtice Miesto uloženia:                    Obecný úrad Dechtice Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dechticiach, na podateľni v úradných hodinách. Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 26 zákona č. ... Čítať viac »