Odkazy starostu

Investičné akcie v roku 2015

 

Základná škola s materskou školou
Vybudovanie nového betónového plotu medzi medzi areálmi základnej a materskej školy

Foto: © Cyril Grebečí, 2015

Lávka pre peších cez riečku Blava
Rekonštrukcia

Foto: © Cyril Grebečí, 2015

Parkovisko pri bytovom dome č.542 (tzv. lesácka bytovka)

Foto: © Cyril Grebečí, 2015

Segedínska ulica
Protipovodňové opatrenia

Foto: © Cyril Grebečí, 2015

Kostol Všetkých svätých v Dechticiach  
Revitalizácia Národnej kultúrnej pamiatky, románskej rotundy, kostola Všetkých svätých v Dechticiach

Foto: © Cyril Grebečí, 2015

Projekt VYČISTIME SI SLOVENSKO
Likvidácia čiernych skládok v Dechticiach

Odstránené boli nelegálne skládky v Stréžech jarku a v Kožuchovom jarku.

Foto: © Karol Zachar, 2015
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore