AKTUALITY

Pracovné stretnutie – rekonštrukcia vodovodu

V stredu 15. 12. 2021 sa uskutočnilo v Dechticiach pracovné stretnutie za účasti zástupcov obce, zástupcov investora a zástupcov zhotoviteľa rekonštrukcie vodovodu vo Veternej ulici, v Novej ulici, na Hoštáku a na námestí. Účelom stretnutia bolo vyhodnotenie záverečných úprav po rekonštrukcií vodovodu.

Účastníci stretnutia sa zhodli, že vzhľadom na už nepriaznivé počasie sa bude pokračovať v záverečných úpravách až v jarných mesiacoch 2022. Do tohto času sa zároveň ukážu aj prípadné ďalšie nedorobky, ktoré budú následne odstránené.

Zástupcovia obce upozornili na prípady nekvality záverečných úprav, ktoré zistili sami, alebo na ktoré boli upozornení  občanmi. 

Zástupca investora (TAVOS, a. s.) pripomenul, že podľa Zmluvy sa na dielo vzťahuje 5 ročná záruka, počas ktorej je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky nedostatky a uistil, že obavy z nekvality záverečných úprav sú predčasné.

Poslanec P. Roháč a starosta K. Zachar na záver vyjadrili veľkú spokojnosť, že vodovod v celej obci je kompletne zrekonštruovaný, čo nesporne zvýši kvalitu života v obci a vyjadrili nádej, že občania už nebudú vyrušovaní častými poruchami vodovodu.

Účastníci stretnutia:

Investor: TAVOS, a. s. – Ing. Jakub Slabý

Zhotoviteľ:
CS TT, s. r. o. – Ing. Igor Baďura, Štefan Hlavatý
Mikrovrt, s. r. o. – Kulhavý, Nižňanský

Obec Dechtice:
starosta obce – PhDr. Karol Zachar
poslanci OZ – Pavol Danko, Pavel Mancovič a Ing. Peter Roháč

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore