AKTUALITYMO ZPObecné oznamy

Slávnostné posvätenie altánku

Vo Farskom dvore na chvíľku stíchol pracovný ruch, stroje odstránili a odviezli odpad, členovia MO ZP Dechtice v spolupráci s OcÚ Dechtice, PD Dechtice, futbalistami a členmi PZ Borinka dokončili upratovanie a pripravovali priestory nového altánku k slávnostnému otvoreniu. 14. 07. 2022 nastal deň D, kedy sa dvorom šírila vôňa guláša a zdatnejší členovia MO ZP upravovali stoly a lavice. Keď sa blížila 15 hodina, prípravy vyvrcholili. Privítali sme hudobnú skupinu Kašuba Band. Po krátkom príhovore predsedníčky  Jarmily Pauerovej  miestny p. farár Miroslav Kováč  slávnostne posvätil  altánok a začal kultúrny program Kašubovcov. Programu sa zúčastnili aj občania z dediny a širokého okolia. Po programe a pohostení gulášom pokračovali voľné rozhovory zúčastnených členov a možnosť opekačky. Zavítali medzi nás starosta obce Karol Zachar, kamaráti z družobného Klubu dôchodcov z Dolných Dunajovic a kamaráti invalidi zo susednej obce z Chtelnice. Rozchádzali sme sa po zotmení. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli tejto krásnej veci …. výstavbe Altánku, hlavne ďakujeme Jánovi Rajnicovi a farárovi Miroslavovi Kováčovi, ktorí boli aj hlavní sponzori výstavby. Ďakujeme za finančný príspevok OcÚ Dechtice a PD Dechtice za zapožičanie techniky a strojov na odstránenie odpadu z dvora. Verím, že sa nový Altánok bude často využívať na rôzne akcie všetkých organizácií v dedine. Ohlasovanie akcií poprosím u pána farára.

Jarmila Pauerová – predsedníčka MO ZP Dechtice.

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore