Novinky
Home / Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Všeobecne záväzné nariadenia obce Dechtice – Archív

Dechtice erb
Displaying 1 - 30 of 70 1 2 3
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
2019/001 Návrh VZN č 1 /2019 o organizácii miestneho referenda 20.03.2019
2018/003 VZN č. 3/ 2018 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou 27.09.2018
4/2018 VZN č 4/2018 - o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice 26.09.2018
5/2018 VZN č 5/2018 -o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 26.09.2018
5/2018 Návrh VZN č 5/2018 -o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 10.09.2018
4/2018 Návrh VZN č 4/2018 - o úhradách za služby a úkony poskytované obcou Dechtice 09.09.2018
3/2018 Návrh VZN č 3/2018 - o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Dechtice 514, ktorej zriaďovateľom je Obec Dechtice 08.09.2018
2/2018 VZN č 2/2018 - Dodatok č.2/2018 k VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice 26.06.2018
2/2018 Návrh VZN č 2/2018 - Dodatok č.2/2018 k VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice 11.06.2018
1/2018 VZN č 1/2018 - Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce DECHTICE 22.05.2018
1/2018 Návrh VZN č 1/2018 - Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce DECHTICE 17.05.2018
3/2017 VZN obce Dechtice č. 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice 14.12.2017
3/2017 Návrh Návrh VZN obce Dechtice č. 3/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dechtice 24.11.2017
2/2017 VZN obce Dechtice č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 01.07.2017
2/2017 Návrh Návrh VZN č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 12.06.2017
1/2017 VZN obce Dechtice č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Dechtice 07.04.2017
1/2017 navrh Návrh VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 21.03.2017
7/2016 VZN č. 7/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Dechtice 14.12.2016
8/2016 VZN obce DECHTICE č. 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE 14.12.2016
8/2016 Návrh Návrh VZN 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE 26.11.2016
7/2016 Návrh Návrh VZN č. 7/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území Obce Dechtice 26.11.2016
6/2016 VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 14.09.2016
6/2016 VZN č. 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 14.09.2016
6 / 2016 Návrh Návrh VZN 6/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice 25.08.2016
5 / 2016 VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice 17.06.2016
4 / 2016 VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice 16.06.2016
5 / 2016 Návrh Návrh VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dechtice 01.06.2016
4 / 2016 Navrh Návrh VZN 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dechtice 31.05.2016
3/2016 VZN Obce Dechtice č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice 02.05.2016
3/2016 Návh Návrh VZN č. 3/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území Obce Dechtice 13.04.2016
Označenie Popis VZN obce Dátum Dokument
Displaying 1 - 30 of 70 1 2 3