Historické objektyNEWObecné oznamy

Prameň sv. Floriána


Prameň sv. Floriána ©Peter Roháč 2014

Na dechtickom námestí sa nachádza prameň pitnej vody. Vraví sa mu Florijánko či Frolijánko, ale aj artézska studňa.
Ide o zhavarovaný vrt z geologického prieskumu z roku 1958. Hĺbka vrtu je približne 60 metrov.
Zo zeme prýšti ideálna pitná voda, kvôli ktorej sa tu zastavujú takmer všetci pocestní a keď si jej so sebou nezoberú minimálne do fľašky,  aspoň sa ňou občerstvia.

O „frolijánkovu“ vodu majú záujem i prevádzkovatelia páleníc, pretože nekalí pálenku a tak je vhodná na riedenie prisilných destilátov.
Odfotografovať prameň bez „zákazníka“ je takmer nadľudská úloha, ale skutočné obliehanie nastáva každú nedeľu po prvom piatku v mesiaci, keď si prinesené nádoby plnia pútnici, putujúci na neďaleký kopec Chrast (311,36 m n m.)

Prameň získal svoje meno vďaka sv. Florijánovi, ktorého socha stojí na dechtickom námestí od roku 1873.
V roku 2011 sa tento dechtický prameň dostal v ankete časopisu Trnavský hlas medzi SEDEM DIVOV TRNAVSKÉHO KRAJA

Voda, ktorá vykazuje stálu kvalitu a spĺňa príslušné mikrobiologické, biologické, fyzikálne a chemické požiadavky v zmysle dvadsiatej ôsmej hlavy Potravinového kódexu SR. Možno ju v pôvodnom stave používať na pitie, varenie, prípravu potravín a na prípravu stravy pre dojčatá. Je to podzemná voda s nízkym obsahom minerálnych látok a s nízkym obsahom sodíka. Hodnoty niektorých vybraných ukazovateľov sú nasledovné (Protokol o skúške č. 4329/2016):

kationy mg/l   anióny mg/l
vápnik (Ca2+) 83,8   dusičnany (NO3) <2,29
horčík (Mg2+) 32,2   dusitany (NO2) <0,015
amónny katión (NH4+) <0,024   chloridy (Cl) 5,75
sodík (Na+) 4,98    sírany (SO42-) 16,6
železo (Fe) 0,058    fluoridy (F-)  0,160
mangán (Mn) <0,005   hydrogénuhličitany (HCO3) 433
         
Celkové rozpustné látky: 306 mg/l      

Rozbory vykonali: akreditované laboratóriá:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave a Labeko s.r.o. Piešťany 15.6.2016

Protokol o skúške č. 3331/2014 z dňa 20.6.2014

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore