Archív obecných správ

Návrhy VZN obce Dechtice 1-5/2015

Návrhy VZN obce Dechtice:

pdf-logo300Návrh VZN č. 1/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Dechtice

 

pdf-logo300Návrh VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Dechtice

 

pdf-logo300Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce DECHTICE

 

pdf-logo300Návrh VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci DECHTICE

 

pdf-logo300Návrh VZN č. 5/2015 o miestnych poplatkoch za služby na území obce DECHTICE

 

 

Zverejnené na obecnej stránke 24.11.2015 o 23:58 hod.
Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore