Archív obecných správ

Začalo sa prerokovávanie Územného plánu

Obec Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice

O Z N A M

Obec Dechtice ako obstarávateľ Územného plánu obce Dechtice Zmeny a doplnky č.III/2018 podľa  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade § 22 a 31 stavebného zákona

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám
začatie prerokovávania
návrhu riešenia

„Územný plán obce Dechtice

Zmeny a doplnky č.III/2018“

Územný plán obce Dechtice Zmeny a doplnky č.III/2018 je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dechticiach a taktiež na internetovej stránke obce 

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia Územného plánu obce Dechtice Zmeny a doplnky č.III/2018 pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Dechtice.

 

PhDr. Karol Zachar
starosta obce

 

Zverejnené dňa: 04. 01. 2019

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore