KORONAVÍRUS

OČKOVANIE OBYVATEĽOV OBCE

s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Dechtice

Očkovanie dôchodcov vo veku nad 70 rokov
a imobilných občanov nad 60 rokov,
s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Dechtice,

proti ochoreniu na COVID 19 v obci Dechtice

Vedenie TTSK prichádza s iniciatívou výjazdového očkovania proti ochoreniu na COVID 19 najrizikovejšej a najohrozenejšej skupiny obyvateľov – dôchodcov vo veku nad 70 rokov a imobilných občanov – dôchodcov nad 60 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Dechtice, ktorí sa nemôžu z rôznych dôvodov dostaviť na očkovanie do očkovacích centier v rámci Trnavského kraja.

TTSK má v súčasnosti zriadenú výjazdovú očkovaciu službu, ktorá zabezpečuje pre týchto obyvateľov bezplatné očkovanie priamo v jednotlivých obciach a mestách vo vyčlenených priestoroch a v prípade imobility občana priamo na jeho adrese. Touto službou TTSK zároveň prispieva k zvyšovaniu počtu zaočkovaných obyvateľov a znižovaniu rizika šírenia pandémie a ochorenia na COVID 19. Z uvedených dôvodov vedenie TTSK oslovilo starostov obcí a primátorov miest v rámci kraja na spoluprácu a súčinnosť pri realizácii uvedenej iniciatívy.

Obec Dechtice prostredníctvom zamestnanca obce zabezpečí registráciu týchto skupín obyvateľov na očkovanie do čakárne. Očkovanie imobilných občanov bude vykonané priamo v ich domácnosti výjazdovou skupinou zdravotníkov a pre mobilných občanov sa bude očkovanie vykonávať vo vyčlenených priestoroch kultúrneho domu v Dechticiach.

Očkovanie uvedených skupín obyvateľov bude vykonané vakcínou PFIZER. Opakované, druhé preočkovanie sa vykoná opäť v našej obci. Termíny očkovania v našej obci budú včas oznámené očkovacím centrom TTSK.

Obec Dechtice týmto žiada občanov, ktorí majú záujem o očkovanie a spadajú do uvedených skupín obyvateľov (občan nad 70 rokov, imobilný občan nad 60 rokov), aby záväzne nahlásili svoje osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu, telefonický kontakt, zdravotnú poisťovňu a mobilitu občana na obecný úrad Dechtice, tel. č. 033 5575102 počas úradných hodín, resp. na email: obec@dechtice.sk.

Termín nahlasovania údajov je do štvrtka 13.5.2021.

Očkovania sa môže zúčastniť aj osoba sprevádzajúca občana nad 70 rokov. V takomto prípade je potrebné nahlásiť aj jej požadované údaje.
Zrušenia záujmu o očkovanie je potrebné včas nahlásiť na obecný úrad z dôvodu objednania potrebných kusov vakcín na stanovený termín.

Zobraziť viac

Súvisiace články

Mohlo by vás zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore