Archív obecných správ

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

ÚSTNE POJEDNÁVANIE SPOJENÉ S MIESTNYM ZISŤOVANÍM

na deň 23.,10.2019 (streda) o 14:00 hodine

so stretnutím pozvaných na mieste rastu predmetných drevín

 

Zobraziť viac

Súvisiace články

Tlačidlo Späť hore
Zatvoriť