Novinky
Home / NEW / OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

ÚSTNE POJEDNÁVANIE SPOJENÉ S MIESTNYM ZISŤOVANÍM

na deň 23.,10.2019 (streda) o 14:00 hodine

so stretnutím pozvaných na mieste rastu predmetných drevín